Chọn Quốc gia
Việt nam
Chọn thành phố
Chọn thành phố
Chọn ngôn ngữ
Việt nam
Chọn Quốc gia
Chọn Quốc gia
Việt nam
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
Cho Vay
Xếp hạng Finanso
i

Xếp hạng Finanso được xác định bởi nhóm biên tập của chúng tôi. Công thức tính điểm dựa trên loại sản phẩm tài chính, cũng như thuế quan, phí, các khoản thưởng và một số yếu tố khác.

5.0

Đăng ký Lendbox

Finanso.Multilogin™

Làm sao để đăng kí

Đăng ký vay rất đơn giản. Khách hàng cần:

 1. Truy cập trang web chính thức của Lendbox.
 2. Ghi rõ số tiền và thời hạn vay và bấm vào nút "Đăng ký khoản vay".
 3. Nhập số điện thoại di động.
 4. Gửi đơn đăng ký.
 5. Chờ cuộc gọi từ nhân viên của công ty cho vay, người sẽ thông báo cho bạn về quyết định.

Nguyên lý thiết kế

Đăng ký khoản vay trong Lendbox chỉ diễn ra trực tuyến. Người vay có thể nộp hồ sơ trong vòng vài phút, ở bất kỳ tỉnh thành nào của Việt Nam.

Phương thức giải ngân khoản vay

Người cho vay chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người đi vay, tài khoản này được ghi rõ trong đơn vay.

Các loại cho vay

Sinh Viên Vay Tiền

 • Thành tiền: từ 1.000.000 đến 10.000.000 đồng.
 • Thời hạn vay: từ 7 đến 28 ngày.
 • Lãi suất: thấp hơn 30% so với các khoản cho vay vi mô khác.
 • Ủy ban tham vấn về việc lựa chọn một khoản vay nhỏ.
 • Hoa hồng xử lý khoản vay và duy trì tài khoản.
 • Không cần tiền bảo lãnh.
 • Phí phạt chậm thanh toán.

Hộ gia đình

Khoản vay mục tiêu ngắn hạn.

 • Thành tiền: từ 1.000.000 đến 10.000.000 đồng.
 • Thời hạn vay: từ 7 đến 28 ngày.
 • Lãi suất: 20% / năm.
 • Ủy ban tham vấn về việc lựa chọn một khoản vay nhỏ.
 • Hoa hồng xử lý khoản vay và duy trì tài khoản.
 • Không cần tiền bảo lãnh.
 • Phí phạt chậm thanh toán.

Kinh doan

Doanh nhân có thể vay vốn để phát triển kinh doanh.

 • Số tiền vay từ 1.000.000 đến 10.000.000 đồng.
 • Thời hạn vay: từ 7 đến 28 ngày.
 • Lãi suất: 20% / năm.
 • Ủy ban tham vấn về việc lựa chọn một khoản vay nhỏ.
 • Hoa hồng xử lý khoản vay và duy trì tài khoản.
 • Không cần tiền bảo lãnh.
 • Phí phạt chậm thanh toán.

Công nhân / Làm văn phòng

Tín dụng cho phép bạn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện tại.

 • Số tiền vay từ 1.000.000 đến 10.000.000 đồng.
 • Thời hạn vay: từ 7 đến 28 ngày.
 • Lãi suất: 20% / năm.
 • Ủy ban tham vấn về việc lựa chọn một khoản vay nhỏ.
 • Hoa hồng xử lý khoản vay và duy trì tài khoản.
 • Không cần tiền bảo lãnh.
 • Phí phạt chậm thanh toán.

Yêu cầu đối với người vay

Lendbox đưa ra các yêu cầu khá trung thành đối với người vay.

 • tuổi từ 18 đến 60;
 • Quốc tịch Việt Nam;
 • thu nhập ổn định;
 • tài khoản ngân hàng tại một trong các ngân hàng ở Việt Nam.

Tài liệu bắt buộc

Bên vay phải cung cấp các tài liệu sau:

 • nhận biết;
 • thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng mà các khoản vay sẽ được chuyển đến;
 • các tài liệu khác mà nhân viên cho vay sẽ yêu cầu bạn cung cấp (tài liệu về mức thu nhập hàng tháng, v.v.).

FAQ

Các ứng dụng được xem xét trong bao lâu?

Nhờ sử dụng hệ thống tính điểm tốc độ cao, thời gian xét duyệt hồ sơ của khách hàng rất ngắn. Thông thường Landbox đưa ra quyết định trong vòng vài phút.

Tôi có thể nhận được tiền trong bao lâu?

Lendbox chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người vay trong vòng 30 phút kể từ thời điểm hồ sơ được duyệt. Công ty sẽ gửi tin nhắn SMS cho khách hàng sau khi khoản vay được chuyển.

Lý do từ chối

Công ty tài chính vi mô có quyền từ chối cấp khoản vay và không có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng về lý do từ chối. Lý do từ chối như sau:

 • chênh lệch giữa độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi);
 • không có quốc tịch Việt Nam;
 • không có thu nhập ổn định
 • không có tài khoản ngân hàng tại một trong các ngân hàng tại Việt Nam;
 • khách hàng đã không cung cấp các tài liệu mà nhân viên Lendbox yêu cầu.

Sản phẩm tài chính

Lendbox
Cho vay trực tuyến
Xếp hạng Finanso
i

Xếp hạng Finanso được xác định bởi nhóm biên tập của chúng tôi. Công thức tính điểm dựa trên loại sản phẩm tài chính, cũng như thuế quan, phí, các khoản thưởng và một số yếu tố khác.

5
Đề Nghị FinScore™
0
300
650
1000
1,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫
Đấu giá
i

Lãi suất thực tế theo sản phẩm

20% năm
Điều khoản
i

Kỳ hạn vay đối với các sản phẩm tài chính

7 - 28 ngày

Cung cấp từ tương tự như công ty

Robocash
Robocash
Xếp hạng Finanso
i

Xếp hạng Finanso được xác định bởi nhóm biên tập của chúng tôi. Công thức tính điểm dựa trên loại sản phẩm tài chính, cũng như thuế quan, phí, các khoản thưởng và một số yếu tố khác.

5
Đề Nghị FinScore™
0
300
650
1000
1,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫
Đấu giá
i

Lãi suất thực tế theo sản phẩm

18.3% năm
Điều khoản
i

Kỳ hạn vay đối với các sản phẩm tài chính

3 - 6 tháng
Senmo
Senmo
Xếp hạng Finanso
i

Xếp hạng Finanso được xác định bởi nhóm biên tập của chúng tôi. Công thức tính điểm dựa trên loại sản phẩm tài chính, cũng như thuế quan, phí, các khoản thưởng và một số yếu tố khác.

5
Đề Nghị FinScore™
0
300
650
1000
100,000 ₫ - 20,000,000 ₫
Đấu giá
i

Lãi suất thực tế theo sản phẩm

18.25% năm
Điều khoản
i

Kỳ hạn vay đối với các sản phẩm tài chính

91 - 182 ngày
Tiền Ơi
Vay tiền nhanh
Xếp hạng Finanso
i

Xếp hạng Finanso được xác định bởi nhóm biên tập của chúng tôi. Công thức tính điểm dựa trên loại sản phẩm tài chính, cũng như thuế quan, phí, các khoản thưởng và một số yếu tố khác.

4.398
Đề Nghị FinScore™
0
300
650
1000
500,000 ₫ - 10,000,000 ₫
Đấu giá
i

Lãi suất thực tế theo sản phẩm

0,03% mỗi ngày
Điều khoản
i

Kỳ hạn vay đối với các sản phẩm tài chính

30 tháng
Takomo
Cho vay trực tuyến
Xếp hạng Finanso
i

Xếp hạng Finanso được xác định bởi nhóm biên tập của chúng tôi. Công thức tính điểm dựa trên loại sản phẩm tài chính, cũng như thuế quan, phí, các khoản thưởng và một số yếu tố khác.

5
Đề Nghị FinScore™
0
300
650
1000
500,000 ₫ - 10,000,000 ₫
Đấu giá
i

Lãi suất thực tế theo sản phẩm

12% - 18.25% năm
Điều khoản
i

Kỳ hạn vay đối với các sản phẩm tài chính

91 - 120 ngày
MoneyCat
MoneyCat
Xếp hạng Finanso
i

Xếp hạng Finanso được xác định bởi nhóm biên tập của chúng tôi. Công thức tính điểm dựa trên loại sản phẩm tài chính, cũng như thuế quan, phí, các khoản thưởng và một số yếu tố khác.

4.086
Đề Nghị FinScore™
0
300
650
1000
1,000,000 ₫ - 10,000,000 ₫
Đấu giá
i

Lãi suất thực tế theo sản phẩm

12.0% - 18.25% năm
Điều khoản
i

Kỳ hạn vay đối với các sản phẩm tài chính

91 - 182 ngày

Tính toán các khoản thanh toán khoản vay ở Lendbox 

Máy tính sẽ cho phép bạn tính lịch thanh toán gần đúng cho khoản vay nhỏ mà bạn đã lấy từ Lendbox

Lendbox máy tính
Interest rates are given in accordance with the rates of the bank in Hà Nội as of 08.02.2023
Số tiền tín dụng
i

Chỉ định số lượng tín dụng vi mô mong muốn

VND
VND
1000000 ₫
10000000 ₫
Thời gian cho vay
i

Chỉ định thời hạn cho vay

ngày
tháng
7
28
Thành phố
Bình luận của bạn đã được thêm
Lỗi
Khiếu nại của bạn đã được lưu lại
Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai
comment.alert.error-reg
Để đánh giá, bạn cần phải đăng nhập
Đã nhập mã SMS không chính xác
Viết đánh giá của bạn về công ty Lendbox
Để lại phản hồi
1 đánh giá
Cho vay trực tuyến Đi đến
5
Ưu điểm
Nhanh
Nhược điểm
Ko
Khiếu nại
Đánh giá tổng thể về công ty
5.0
/ 5
1 đánh giá
Đăng ký ứng dụng
5.0
Dịch vụ hỗ trợ
5.0
Ứng dụng di động
5.0
Chất lượng dịch vụ
5.0
Mức độ hài lòng của bạn
5.0

Tương tự như công ty

vĐồng
Giấy phép số 0315187658
171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
1900633371
Xếp hạng Finanso
i

Xếp hạng Finanso được xác định bởi nhóm biên tập của chúng tôi. Công thức tính điểm dựa trên loại sản phẩm tài chính, cũng như thuế quan, phí, các khoản thưởng và một số yếu tố khác.

5.0
(3 Đánh giá)
FE CREDIT
Giấy phép số 0102180545
Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
1900234588
Mcredit
Giấy phép số 2885/GP-TTĐT
Tầng 9, 10, 11, 12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
1900636769
Mirae Asset
Giấy phép số № 250/GP-NHNN
lầu 1, Sai Gon Royal, số 91 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
(028) 7300-7777
VayVND
Giấy phép số 0315725722
56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
1900988954