Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Що таке санація простими словами

28.01.2022
1036
5 хвилин

У перекладі з латинської термін санація буквально перекладається, як одужання, одужання. Застосовується він у медичної практиці, а й у економічному аспекті.

Що таке санація простими словами

Спосіб санації означає систему заходів, які можна застосувати до боржника, щоб не допустити його банкрутства.

До санації вдаються як запобігання банкрутства, а й у тому, щоб поліпшити конкурентне становище фірми, підприємства. Іншими словами, санація є економічним та фінансовим методом покращення стану підприємства на ринку.

Методи санації, що застосовуються

Щоб краще зрозуміти переваги санації, потрібно знати, які заходи та процедури вона може передбачати:

 • збільшення акціонерного капіталу підприємства з метою залучення додаткових коштів;
 • розширення чи, навпаки, зниження обсягів виробництва;
 • націоналізація підприємства;
 • надання субсидій чи податкових пільг для боржника від держави.

Заходи під час санації боржника

Санація передбачає традиційно цілий комплекс заходів фінансового, виробничого, організаційного характеру. Направлені вони на те, щоб підприємство, що переживає кризу, змогло відновити свою платоспроможність або конкурентне становище на ринку.

Головне, щоб не довелося звільняти працівників та випускалася у потрібних обсягах основна продукція. Найбільш значущими у санації будь-якого підприємства залишаються дії економічного та фінансового характеру.

Найчастіше вони зводяться до пошуку та залученню внутрішніх та зовнішніх грошових чи інших ресурсів для зміцнення позицій боржника. Особлива роль відводиться позикам та інвестиціям, які мають покрити ту чи іншу статтю видатків.

Цілі та значення проведення санації

Основне призначення такої політики зводиться до того щоб уберегти від банкрутства підприємство. Крім цього, система заходів має на меті таке:

 • скоротити основні види заборгованості;
 • покрити всі поточні збитки, а бажано ще й усунути причини;
 • покращити платоспроможність та ліквідність підприємства;
 • оптимізувати структуру обігового капіталу;
 • мобілізувати фонди фінансових ресурсів

Зміст санації може бути різним, але вона покликана покращити організаційну структуру компанії-боржника, а також позбавитися непродуктивних процесів, що заважають розвитку.

Санація може проводитись у кілька етапів, але у результаті підприємство має отримати чи вивільнити фінансові кошти, які дозволять погасити його зобов'язання перед кредиторами, щодо сплати податкових платежів та таким чином уникнути процедури банкрутства та ліквідації.

Відповідно до процедури санації передбачаються певні вимоги для підприємства. Розглянемо, що необхідно від нього для виходу із кризи:

 • боржник повинен виключити зайві та непродуктивні витрати;
 • у підприємства має спостерігатися потенціал, щоб відбулося оздоровлення та повернення до повноцінної господарської діяльності;
 • повинні бути дотримані вимоги кредиторів та враховані їхні інтереси.

Складніші методи санації передбачають не просто фінансову допомогу у вигляді реструктуризації боргів або довгострокові позики. Вони передбачають зміну власника та втрату підприємством свободи.

Юридичні форми процедури санації

Існує кілька методів санації, що передбачають реальну допомогу у виході із кризи:

 • Поглинання. Як можна здогадатися із назви, підприємство поглинається більш фінансово стійкою компанією. Санатор отримує у розпорядження всі активи боржника, що залишаться після погашення його зобов'язань. Найкращим варіантом вважається залишитися у складі структури як дочірня компанія - окрема юридична особа.
 • Злиття. Санація може набувати і таку форму, і йдеться знову про втрату самостійного юридичного статусу боржника. Злиття може бути горизонтальним або вертикальним, залежно від того, яких галузей належать компанії.
 • Перетворення на акціонерне товариство. Ще один різновид санації, який може здійснитися з ініціативи кредиторів, які бажають стати новими власниками підприємства-боржника. Така санація має на увазі мінімально необхідний статутний капітал для того, щоб фінансове оздоровлення було успішним, закріплений на рівні законодавства.
 • Здача в оренду. Серед інших фінансових заходів можлива передача в оренду одному та членам трудового колективу. Колектив орендарів (працівників) приймає він і зобов'язання потенційного банкрута.
 • Приватизація. Така санація передбачається лише підприємств державного сектора.

Терміни та умови санації компаній

За юридичною практикою, що склалася, санація не повинна тривати більше 18 місяців. За рішенням арбітражного суду процедуру санації можуть продовжити ще 6 місяців, трохи більше.

На кожному з етапів зовнішнього управління здійснюється постійний контроль із боку арбітражного суду та його представників.

Санація вважається виконаною, якщо сторони змогли покращити фінансові позиції підприємства та домогтися поновлення його виробництва або воно оголошується банкрутом.

Чому варто вдатися до санації

Технологія ліквідації підприємства є складнішою і призводить до повної втрати юридичної особи, і навіть остаточної зупинки виробництва. Санація як методика є більш простою та ефективною у виконанні.

При санації відсутня потреба проводити податкову перевірку. При цьому існують реальні можливості щодо покращення фінансових та господарських показників діяльності підприємства-боржника.

Щоб санація відбулася максимально успішно, спочатку необхідно отримати підтримку з боку кредиторів. Створюється спеціальний комітет, який має висловити схвалення такому проекту не менше ніж 50% голосів.

Після схвалення плану санації кредиторами цей документ повинен протягом найближчих 5 днів бути переданий до суду. Крім плану, боржник подає заяву, протокол голосування кредиторів, їх перелік з розшифровкою найменування та місцезнаходження, а також суми заборгованостей.

Під час подання до суду заяви про санацію боржнику доведеться сплатити судовий збір. Він рівноцінний двом прожитковим мінімумам, які діють на цей момент. Порівняно з процедурою банкрутства судові витрати при санації є набагато меншими.

Етапи проведення процедури санації

Згідно з українським Кодексом з процедури банкрутства виділяють кілька стадій цього процесу:

 • засновники приймають рішення щодо проведення санації та розробляють її план;
 • збори кредиторів схвалює санаційний план;
 • схвалений план надається на затвердження до судової інстанції;
 • господарський суд виносить ухвалу, відповідно до якої затверджується план санації, а на вимоги кредиторів встановлюється мораторій;
 • відповідна заява опубліковується та доводиться до відома причетних до санації осіб;
 • відбувається виконання плану заходів;
 • звіт про виконання надається на затвердження до суду.

Що є планом санації

Основним документом, відповідно до якого фактично здійснюється відновлення платоспроможності підприємства, є план санації.

Він є своєрідним меню з етапів і дій, а також термінів їх виконання та запланованих результатів.

Щодо вимог та моментів, які має містити план санації:

 • порядок, умови та строки погашення кредиторської заборгованості;
 • перелік необхідних заходів щодо виконання процедури санації;
 • повноваження керуючої особи та її права;
 • класифікація кредиторів за критерієм забезпеченості їх вимог запорукою;
 • умови виконання вимог кредиторів із різних категорій;
 • застосування позик, інвестицій чи інша стороння допомога;
 • інші умови щодо відновлення платоспроможності.

Крім плану санації, розробляється також так званий ліквідаційний аналіз. Свого роду це порівняння результатів, яких можна досягти санацією чи ліквідацією підприємства.

Він має продемонструвати кредиторам ті переваги, яких можна досягти безпосередньо процедурою фінансового оздоровлення.

Протягом 5 днів після отримання пакета документів господарський суд повинен ухвалити рішення про прийняття плану санації або відмову у провадженні за ним. Ось кілька підстав для відмови, прийнятих у судовій практиці:

 • невідповідність вимогам Кодексу про банкрутство;
 • непідсудність конкретному судовому органу;
 • відкрита справа щодо банкрутства щодо боржника;
 • ліквідація юридичної особи.

Основні заходи щодо виходу підприємства з кризи

Методологія санації передбачає безліч способів та методів відновлення фінансових та інших показників компанії-боржника. Основні заходи можуть бути такими:

 • реструктуризувати заборгованість;
 • виключити небажану та непродуктивну статтю витрат;
 • закрити чи перепрофілювати нерентабельні виробництва;
 • виконати зобов'язання перед третіми особами шляхом часткової реалізації власності;
 • отримати позики, кредити чи інше фінансування, що допоможе швидше відновити показники ліквідності.

Таким чином, процедура санації є системою заходів, які мають бути спрямовані на повернення колишньої платоспроможності боржника та його ринкових позицій. Її актуальність підтверджується скрутним фінансовим становищем багатьох підприємств по всій країні, в якому вони опинилися завдяки пандемії останніх років.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали