Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Ринок

24.02.2022
786
6 хвилин

Ринок – багатофункціональна структура, що спеціалізується з купівлі-продажу товарів та послуг різних типів. Основна концепція роботи ринку України та інших країн – це обмін необхідними ресурсами, які здійснюють продавець та покупець. Ця стаття допоможе детальніше дізнатися про структуру ринку України та інших цивілізованих країн.

Ринок

Звідки з'явилося слово "ринок"?

Слово "ринок", співзвучне зі словом ринг, запозичене з польської та німецької мов, де воно позначає коло або площу. Це слово означає кругові рухи, співробітництво між двома сторонами, коли одна людина обмінює продукцію власного виробництва на гроші чи інші ресурси іншої людини. В російській та українській мові слово ринок означає – майданчик для торгівлі товарами, послугами та іншими корисними ресурсами.

Що таке ринок простими словами?

Словом "ринки" позначають систему торговельних відносин між постачальником та споживачем. Такий торговий майданчик створюється, коли людина виробляє власну продукцію, яку надалі хоче поміняти на інший товар чи гроші. Завдяки тому, що сучасні люди займаються різними видами діяльності та роблять помітну рекламу – ринки процвітають, оскільки торговці будують ринкові відносини, пропонуючи покупцям свої товари за певною ціною.

Які види ринку існують?

У світі існує кілька видів ринку, які розрізняють за економічним і просторовим призначенням.

За економічним призначенням можна визначити такі типи ринку:

 • На ринковому майданчику споживчих товарів та послуг покупцям пропонують різні форми продукції (продовольчу та непродовольчу) промислового виробництва, а також послуги, які надають певні компанії.
 • Ринок продуктивних факторів – це торговий майданчик, де як товари виступає наймана робоча сила, сировина для різних типів продукції і на технологічне устаткування.
 • Фінансовий ринок поділяється на дві форми: фондовий та фінансовий. На фондовому ринку покупцям пропонують придбати акції різних компаній, тому головне для учасників – це актуальна інформація про фінансові продукти та біржові зведення. Грошовий ринок націлений продаж міжнародної валюти. В основу таких відносин закладаються достовірні економічні дані та актуальний курс валют.
 • Продаж нерухомості - це окремий тип ринку, на якому пропонують квартири, будинки, земельні ділянки та інше нерухоме майно.
 • Інформаційний ринок особливо процвітає останнім часом, оскільки попит на інформаційні послуги зріс як ніколи. На такому торговому майданчику основним ресурсом є інформація. Тут пропонують різноманітний контент: онлайн-програми, наукові статі та файли з навчальними курсами, які в майбутньому допоможуть отримати нові знання, створити якісну рекламу вашого продукту або здобути професію.

За територіальною належністю виділяють такі форми ринків:

 • місцевий – від слова «місце», регулює торговельні відносини у певному населеному пункті;
 • регіональний - здійснює ринкову діяльність у межах одного регіону;
 • міжрегіональний – функціонує налагодження ринкових відносин між регіонами;
 • національний – здійснює роботу біля всієї країни;
 • міжнародний – регулює ефективність ринкових взаємин держави.

Що таке ринок економіки?

Ринок економіки – це певна система торгово-фінансових відносин між двома сторонами (продавцем і покупцем). На цьому торговому майданчику виробник пропонує певний товар чи послугу, яку хоче поміняти за власний кошт чи інший товар іншого виробника.

Основні функції ринку економіки:

 • Надання достовірної інформації про продукцію, послуги, ціни, а також дані про економічний стан в цілому.
 • Ціноутворення з урахуванням попиту певний продукт чи послугу. У процесі ціноутворення товари, попит на які перевищує пропозицію, оцінюють за завищеною вартістю, а продукція, попит на яку впав - також знижується в ціні.
 • Стимулювання розвитку. Оскільки ціноутворення безпосередньо залежить від попиту товарів, виробники прагнуть надавати більш якісну продукцію у великих масштабах, а також залучення покупця використовується реклама, що покращує продуктивність певної сфери промисловості.
 • Ринки виступають посередниками у торгових відносинах між постачальником та споживачем, надаючи площу для продажу товарів чи послуг.

Історія розвитку поняття

Поняття "ринок" прийшло в сучасний світ з давніх часів, оскільки з'явилося понад 3000 років тому. Це окрема сторінка історії, яка спричинила створення продаючих сервісів і всесвітніх торгових майданчиків.

Імовірно, визначення «ринок» придумали фінікійці, які займалися мореплаванням і часто опинялися біля берегів, де жили аборигени. У той час корінні остров'яни постійно виставляли на берег продукти власного виробництва, які мореплавці могли обміняти на корисні ресурси, що були на кораблі. У такий спосіб виникло поняття «бартер».

Обмін або бартер зберігся досі, але в сучасному світі популярніша система купівлі-продажу, де товар обмінюють на гроші, а не інші корисні ресурси.

Економічні закони, що діють на ринках

Основний економічний закон, який досяг високого значення на ринку – це закон вартості. Концепція цього закону у тому, що у основі ціни певну продукцію лежить вартість витрат, необхідних виробництва цього товару. Проте механізм дії цього закону націлений на безперервне відхилення ціни товару від вартості його виробництва.

Закон вартості діє для того, щоб принести певний результат, який відображається у:

 • стимулювання налагодження виробництва, поліпшення якості виробленої продукції та створення здорової конкуренції;
 • грамотному розподілі капіталу між структурами, що виконують діяльність у певних галузях економіки;
 • виділення пропозицій певних товаровиробників із загальної маси за рахунок покращеної якості та знижених цін на продукцію.

Способи вимірювання концентрації ринку

Концентрація ринку - це відносна кількість підприємств, які дають оголошення про продаж і виступають у ролі постачальників певної продукції. Щоб вимірювати концентрацію ринку найчастіше використовують коефіцієнт концентрації (відсоткове співвідношення загальних обсягів продажу певних підприємств). Для його обчислення головне порівняти кількість наявної інформації про продаж, файли та дані для показу, які надають фірми виробників.

Існує 4 показники, за якими можна виміряти концентрацію ринку:

 • Індекс концентрації - спосіб, що передбачає вимірювання розміру ринкових часток великомасштабних підприємств-виробників.
 • Індекс Херфіндаля-Хіршмана – цією формулою можна визначити суму квадратів часток усіх підприємств, що функціонують на ринковій площі.
 • Індекс ентропії – дозволяє визначити середній показник часток підприємств, які у ринкової структурі.
 • Диспресія ринковою часткою допомагає визначити нерівність масштабів виробництва підприємств, що діють на ринку.

Вибравши один із способів виміру, ви можете знайти коефіцієнт концентрації ринку, щоб визначити рентабельність власного виробництва. Ці значення допоможуть розробити вигідний рекламний контент і стратегію виробництва для створення хорошої конкуренції з іншими фірмами.

Моделювання конкуренції на ринку

Конкуренція – це основа здорових ринкових відносин, як у споживчому, і на економічному ринку. Моделювання конкуренції сучасного ринку – це процес, в якому пропозиція певного товару чи продукції перевищує попит, що стимулює підприємства підвищувати якість продукції з метою охоплення більшого відсотка зацікавлених споживачів та заняття високого місця на торговому майданчику.

Визначення ступенів монополізму на ринку

Монополізація ринку – це захоплення основного торгового майданчика одним суб'єктом, який пропонує певний товар чи послугу. Щоб визначити рівень монополізації ринку однією компанією, необхідно знайти співвідношення обсягу продажів цієї фірми до загального масштабу ринку. Підвищити монополізацію суб'єкта допоможе створення грамотної реклами та оголошення зниження цін на продукцію.

Переваги та недоліки ринку

Основними перевагами такої економічної структури як ринок є:

 • можливість незалежного функціонування, що сприяє ціноутворенню на основі попиту, та є стимулом для руху компанії у бік покращення виробництва;
 • ефективний розподіл виробництва – структура ринку побудована так, щоб спрямовувати власників промислових підприємств на збільшення масштабів виробництва товарів, які мають попит;
 • структура добре адаптується до змін економіки, оскільки навіть у кризової ситуації ринок забезпечує оптимальне співвідношення попит-пропозиція;
 • ринок - це багатофункціональна структура, здатна оперативно задовольняти запити покупців і надавати продукцію, що запитується, створюючи оголошення про продаж.

Недоліки ринку полягають у наступному:

 • ринкова структура позитивно впливає лише виробництво товарів масового споживання, але бере участь у розвитку спорту, охорони здоров'я, захисту довкілля, культури тощо;
 • ринок стимулює збільшення виробництва, у результаті витрачаються великі запаси невідтворюваних природних ресурсів;
 • дана структура дозволяє отримати прибуток лише учасникам економічного ланцюжка, але його діяльність не спрямована на забезпечення коштів для існування такої категорії громадян як пенсіонери, діти, інваліди тощо.

Способи регулювання ринку державою

Оскільки ринок є частиною економічної структури, функції щодо його регулювання беруть такі державні установи, як Національний Банк та Національна комісія з питань регулювання фінансового ринку.

Основні способи регулювання ринку:

 • Непрямий спосіб грунтується на встановленні допустимих норм грошових оборотів усередині структури, регулювання витрат держави, вдосконалення податкової системи країни.
 • Метод прямого впливу полягає у регулюванні торгових відносин між усіма учасниками ринку: встановлення цін на продукцію, видача ліцензії або рішення про анулювання ліцензії, організація заходів на підтримку соціальних програм, спрямованих на розвиток виробництва, розгляд у разі порушення закону на торговій площі.

За допомогою цих методів державні структури здатні контролювати ситуацію на ринку, що призводить до покращення та стабільності економіки країни.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали