Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Позика

26.01.2022
674
10 хвилин

Позика – це договір, за яким одна сторона (позичальник), передає у тимчасове користування річ, майновий чи фінансовий актив, позичальнику. Передача речі для позичальника складає встановлених умовах (частіше вони лояльніші, ніж стандартне кредитування). При цьому позичальник дає зобов'язання повернути позику у встановлений період. Головне, щоб предмет позики не втратив первозданні властивості і був зіпсований, усе це вказується в договорі (зміст документа може залежати від конкретної ситуації).

Позика

Особливості

Головною ознакою позички є безоплатність. Якщо цього ознаки немає, то класична позичка стає позикою, орендою чи наймом. Ще одна відмінна риса документа – це право користуватися позиченою річчю позичальником без додаткової оплати, комісій та стягнень.

Що відрізняє позику від договору зберігання? Для осіб, які не розуміють особливостей позички, її умови можуть здатися схожими із позикою та кредитом, але варто лише заглянути у зміст договору, як різниця стає суттєвою. Для кожної категорії виділяють свої особливості. Так, оформлення позичок доступне для фізичної особи та юридичної особи, але недоступне компаніям. Але й у цьому напрямі є свої особливості.

Згідно з Цивільним кодексом, позичка – це документ, який передбачає надання чогось (речі, матеріальної цінності) абсолютно безоплатно. У статті 689 першої частини встановлено моменти вирішення спірних ситуацій, пов'язаних із наданням та поверненням позички. Саме ця дія є відмінною рисою договору, від класичного кредиту чи позики. Закон повністю регулює особливості надання речі чи іншого об'єкта у тимчасове користування.

Позика – це зобов'язання. У його основі лежить предмет чи об'єкт користування, і навіть інші матеріальні цінності, отримання яких складає безоплатної основі. Це означає, що ніякі кошти і більше відсотки оплачувати не потрібно. Цивільний кодекс містить поняття позички, наявність цього поняття з'явилося кілька десятків років тому. У документі прописано форму зобов'язань, терміни, права та обов'язки обох сторін.

Правове регулювання

Позика регулюється встановленим законодавством, а також інші види кредитування. У правому інституті зобов'язання регулюється законом, а також певними статтями, зокрема:

 • Цивільного кодексу України, відомості представлені у розділі 36;
 • Закону №353 "Про споживчий кредит";
 • Закону №119. У якому передбачені нюанси, із включенням використання державних та муніципальних земель, і навіть норм, регулюючих правовідносини з конкретними об'єктами.

Види позик

Позики бувають трьох типів: майнові, банківські та споживчі. І не багато з них мають на увазі надання у користування грошових коштів.

Майнова позичка – це тип зобов'язання, за яким, майновий об'єкт та інші кошти передається клієнту користування на безоплатній основі. Банківська позичка – це комерційний кредит, який надається кредитною організацією як встановленої суми коштів. Стати позичальником може будь-яка особа.

Споживча позичка – це варіант кредиту для придбання. За стандартом надається на річ, яка доступна контрагенту на тривалій основі. У основі споживчого кредитування фігурують кошти.

Нюанси укладання договору

При підписанні договору є дві сторони. Кожна із сторін має певний інтерес, а також права та обов'язки. Згідно з встановленим законодавством, зокрема, Цивільним кодексом, сторонами, що беруть участь у процесі складання позички, виступають:

 • позичальник;
 • позикоодержувач.

Позичкодавець – це повноправний власник цінності, який має повноваження щодо надання позички або діє від імені власника. Він надає у користування другому учаснику договору майновий/немайновий предмет або фінанси на безоплатній основі. Позичкодавець формує договір позички, включаючи його зміст, який підписують сторони. Позичкодавцем може бути фізична особа, у комерційної організації таких можливостей немає.

Сама позичка має широке правове поняття. Примітно, що кредит є позикою, а позичка який завжди є кредитом. Більшість позик, включаючи банківську та споживчу, вважаються повноцінними кредитами. Головною схожою рисою виступає те, що гроші, що передаються на користування, необхідно повернути в тому ж обсязі у встановлений термін. Це означає, що нарахування додаткових відсотків та штрафів не передбачено. При цьому схожість кредиту та позики не робить їх тотожними. Відмінних показників у двох зобов'язань набагато більше. Ключовими відмінностями є:

 • Під час укладання договору позички беруть участь юридичні та фізичні особи. При укладанні кредиту, учасниками виступають дві сторони: кредитор (кредитна організація) та позичальник (фізична чи юридична особа);
 • Предмет позички – це будь-яка матеріальна цінність, що передається у тимчасове користування. До цієї категорії відносять рухомі речі та гроші. Що стосується кредитом, предметом позички виступають лише гроші;
 • Повернення за позикою – це можливість зниження загальної вартості предмета позики, що з часом. Оформляючи кредит, позичальник повертає всю суму разом із відсотками;
 • Кредит завжди відплатний. У разі отримання позички, вона повністю безоплатна. Нарахування відсотків та пені виключено. Збільшення ставки неможливе;
 • Позика буває безстроковою. Кредит завжди має встановлений термін (що є відмінністю банків), договором встановлено період, коли гроші необхідно повернути.

При оформленні позики потрібно знати всі тонкощі процесу. А при підписанні договору позики враховувати умови її надання та утримання. На практиці позику видають на комфортних для обох сторін умовах. Перед підписанням зміст договору обговорюється і в нього вносяться правки. Позичкодавець не має права змінювати умови після підписання документа позичальником. Правила, прописані в оновленій редакції, містять повну інформацію про способи вживання позичок.

Позика та кредит: у чому різниця і що краще?

Кредит – це фінансові відносини, які укладаються між двома сторонами: кредитором та позичальником. Предметом кредиту є гроші. Кредитор видає певну суму, виходячи з фінансового стану клієнта. Повернути кошти необхідно у встановлений термін та у встановленому порядку, що регулюється договором. Майно у кредит не надається. Сума повертається разом із відсотками. Одна сторона може достроково (раніше за термін) закрити договір.

Виділяють ряд ключових відмінностей, які формують базові особливості позички та кредиту. Головними з них є:

 • Юридичний статус сторін, які підписують договір позички. Кредити надають кредитні організації чи банки на встановлених умовах. Їх важливий дохід клієнта, його майно. Взяти позику можна в юридичної особи, для компаній зазначена опція недоступна незалежно від соціального статусу та особливостей клієнта. Укласти договір можна без обмежень, заручившись встановленим пакетом документів.
 • Процентна ставка. При оформленні кредиту встановлюється певний відсоток, з урахуванням якого вся сума. Що стосується позикою, відсотки відсутні. Понад те, клієнт може повернути меншу суму, що з природним зниженням вартості предмета угоди.
 • Предмет договору. Відповідно до кредитної угоди передбачається передача лише фінансів. Предметом договору не можуть виступати майнові та не майнові об'єкти, а також речі. У разі позички, договором передбачено використання будь-яких активів, включаючи майно та речі, але тільки за умови їх повернення у первісному вигляді. Усі об'єкти (речі) надаються у тимчасове користування.
 • Термін дії договору. Кредит повертається у встановлений термін. Позика надається позичальнику на необмежений час користування.

Позика – це вигідніший спосіб отримання майна та фінансових активів на тимчасове користування. Але в даному випадку необхідно враховувати всі особливості процедури оформлення, уважно вивчати договір і не забувати про те, що його умови мають бути комфортними для кожної сторони.

Передача речей здійснюється у встановлений період. Майно використовується необмежено, передбачено оренду.

Позика: поняття, ознаки, порядок видачі

Позика – це процес надання тимчасове користування фінансів чи майна на встановлений период. Предметом можуть бути будь-які речі, передача яких одній стороні регулюється договором. Але, згідно з умовами, позичка може надаватися і на необмежений період, а також на безоплатній основі, що відрізняє її від інших засобів фінансування. Учасниками правових взаємин у індивідуальному порядку визначаються умови передачі боргу. Сторони вирішують термін користування майном або фінансами, а також відсотками, що нараховуються (у разі їх наявності). Насправді, позичка – це безоплатне надання фінансів, речей тощо. Більше того, при поверненні речі вартість застави може зменшитися, що обумовлено закінченням часу. Позика надається на безоплатній основі, а за кредит може бути потрібна додаткова оплата одній стороні (банку).

Популярним видом позики є безвідсоткова позичка. Часто вона надається керівництвом компанії, а також її співробітниками, всім особам, які цього потребують. У деяких випадках позичка видається державою, але певним категоріям громадян. Передача складає договірній основі.

Банківська позичка завжди має на увазі оплату не тільки тіла кредиту, а й додаткових відсотків за час користування. У цій ситуації враховується основна мета діяльності фінансової установи щодо отримання прибутку. Головними перевагами зобов'язання виступають – відсутність переплати та прив'язки до кредитної картки позичальника. Адже часто предметом договору є речі та інші активи.

Основними відмінними рисами фінансових зобов'язань є:

 • Невизначений термін. Передача майна чи фінансових активів складає невизначений термін. Позичальник повертає позику в установленому порядку, інформація про яку входить до договору позики. Головне умови – це повернення майна чи фінансового активу, що передбачає тимчасове користування, у вигляді.
 • Відсутність зобов'язань. У разі позички, виплата відсоткових нарахувань не потрібна.

Експерти виділяють 5 факторів, які необхідно враховувати особам, які оформлюють позику для тимчасового користування певним об'єктом. Претенденти на отримання допомоги повинні знати всі тонкощі її оформлення. Розуміння особливостей процедури дозволяє отримати загальну картину, так:

 • Суб'єктом за договором виступають: банківські організації, держава та власник компанії. За передачу відповідає позичальник, а за прийом позичальник.
 • При оформленні позички у банківській структурі потрібна оплата додаткової комісії, включаючи податки, що входить до документів. Відсоток визначається в індивідуальному порядку за договором залежно від умов фінансування. Власникам зарплатних карток передбачені особливі умови фінансування, що надаються за зниженими процентними ставками.
 • Позика від держави не передбачає додаткових переплат. За фактом фінансові зобов'язання такого плану є безкоштовними. Вони призначені для певних категорій громадян, які відносяться до соціально незахищеної групи. Сюди зараховують молоді сім'ї, бюджетників, багатодітних сімей. Підтримка від держави є важливою для вразливих категорій громадян. Позики видають банківські організації, але за більш лояльних умовах. Головне, щоб позичальник дотримувався встановлених правил. Програми, список вимог інша інформація знаходиться у відкритому доступі на сайті адміністрацій районів та міст. Державна підтримка передбачена лише одному напрямі –покращення житлових умов. Витрати та будь-які операції ретельно контролюються державою. При виявленні витрат, що не відповідають встановленим цілям, позичальнику загрожує повістка до суду. Витрата грошей в іншому напрямку – це порушення правил чинного законодавства.
 • При видачі безвідсоткової цільової позички без додаткової підтримки держави, важливо розуміти, що у тіло майна чи фінансового активу вже вкладено додаткові комісії та переплати. Позика від держави не є безкоштовною для самої держави, і це факт. Держава самостійно погашає банківські відсотки населення. Це відбувається у межах державних програм у банківських організацій. Витрата коштів можлива тільки на цілі, які були заявлені під час оформлення.
 • Роботодавці надають позики на будь-які цілі своїм співробітникам, але лише за договором позички (його зміст визначається індивідуально). Це повне право, яке зберігається за юридичними особами. Це лише право, а чи не обов'язок. Багато залежить від політики конкретної компанії. Навіть у разі відсутності практики з видачі позички це питання можна винести на порядок денний. Головна перевага фінансової допомоги від підприємства – відсутність додаткових витрат. Під ними розуміють відсотки, штрафи та комісії. Погашенням позички займається наймач. Це означає, що бухгалтерія утримуватиме із заробітної плати певну суму. Це взаємовигідні умови фінансування. Позичач не зможе розірвати трудові відносини до повного погашення позички.

Перед оформленням майнового чи фінансового активу необхідно уточнити особливості процесу. Видача деяких позичок здійснюється на встановлених умовах, у разі їх порушення договором передбачено розгляд у суді.

Відмінність позички від кредиту

Перед тим, як приймати рішення на користь оформлення майна або фінансових активів, необхідно звернути увагу на головні моменти:

 • При необхідності купівлі обладнання, товарів, речей або іншої продукції, можна скористатися позикою. Якщо це з якихось причин неможливо, рекомендується віддати перевагу класичному кредитуванню в банківській організації.
 • При необхідності отримання фінансів оптимальним варіантом виступає оформлення класичного кредиту. Оформлення банківської картки – це найпростіший процес. Позика – це отримання майнового/немайнового об'єкта, і дуже рідко грошей. Не багато позичальників можуть надавати кошти, частіше доступне майно або речі.
 • При оформленні майнової позички можна уникнути додаткових відсотків і комісій. Банківське кредитування – це завжди відсотки та комісії, а у разі прострочення – додаткові штрафи.
 • При оформленні позички можна отримати винагороду виробленою продукцією. При отриманні кредиту в банківській організації об'єктом кредитування виступають лише гроші без бонусів та додаткових переваг.

При виборі оптимального варіанта, важливо враховувати фінансові можливості організації та самого позичальника. Важливим параметром виступає мета, яку оформляються фінанси, з урахуванням терміну, соціального статусу клієнта та інших параметрів.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали