Що таке пасив?

28.01.2022
999
4 хвилин

Актив і пасив частини бухгалтерського балансу, у якому відбито всю фінансову діяльність підприємства чи організації. У цій статті ми докладно поговоримо про пасиви.

Що таке пасив?

Активи – це будь-яка категорія ресурсів (майнового чи немайнового типу). Головне їх призначення-використання з метою отримання чистого прибутку. Стан активів відбиває загальний стан організації. Сукупність активів – це власність підприємства. Від кількості ресурсів залежить прибуток.

До матеріальних активів відносять будь-які об'єкти, які мають матеріальну форму. До цієї категорії включені архітектурні об'єкти, обладнання та матеріали. Існують і нематеріальні активи, вони не мають речовинної форми. Незважаючи на відсутність речової форми, компанія все одно отримує дохід. А сам актив бере активну участь у процесі життєдіяльності підприємства. Фінансові активи – це фінансові інструменти, якими володіє організація. До цієї категорії відносять фінансові активи, які у різних валютах, і навіть фінансові вкладення, незалежно від своїх термінів).

Пасиви та їх різновиди

Пасиви (passivus) – це джерела, формовані активами, куди накладається ряд зобов'язань. Вони повністю відображають фінансове становище організації. Активи - це майно підприємства (матеріальні та нематеріальні), а пасиви - це фінанси, завдяки яким майно і було сформовано. Усі пасиви, що у компанії, поділяють на «Капітал і резерви» і зобов'язання. Капітал та резерви представлені власні кошти. До них відносять статутний та додатковий капітал, а також прибуток і фонди.

Щодо зобов'язань, вони бувають поточними та довгостроковими. Поточні функціонують лише у межах виробничого циклу. Довгострокові зобов'язання – це частина боргів, які підлягають оплаті цього року, тобто. становлять більше одного виробничого циклу.

Власним капіталом власника є різниця між активом та пасивом. Отримана величина вказує на обсяг капіталу, який залишається у власника у разі реалізації всіх активів з метою погашення боргів, що накопичилися. Активи та пасиви завжди повинні перебувати в балансі, і це головне. За балансом слідкує бухгалтер, який складає звіти за кожний період. При формуванні документа використовується принцип, згідно з яким сумарні показники мають бути рівними. Тому при складанні документа одночасно вноситься запис у дебеті та кредиті. Це головна дія, що дозволяє запобігти помилкам у процесі розрахунку.

Що таке пасив простими словами?

Пасив - це зміст бухгалтерського балансу. Його основне призначення – це використання всім видів майна. Простими словами пасив – те, що забирає певну суму коштів підприємства, тобто. сукупність всіх зобов'язань.

Наприклад, якщо людина зайняла певну суму, то борг виступає пасивів для позичальника. Пасив у бухгалтерському обліку – це протилежна активу сторона бухгалтерського балансу (права сторона), представлена сукупністю всіх джерел формування коштів підприємства (зобов'язань та капіталу). Обидві складові балансу завжди рівні (незалежно від того, яка сторона використовується). Пасив розкриває джерела фінансування, з яких відбувається формування активу.

Існує й інше визначення пасиву, включаючи його значення. Відповідно до нього, пасиви підприємства – це джерела активів. Цьому визначенню є пояснення. При використанні пасивів (здійснюючи певні дії) починають зростати та активи. Тому співвідношення пасивів та активів має бути у балансі. Якщо цього не відбувається, значить при формуванні звітності було допущено помилок. Спровокувати дисбаланс значення пасиву можуть різні причини, включаючи несвоєчасне відображення операцій на рахунках.

Типи пасивів

Усі пасиви бувають наступних типів:

  • Персональні кошти власника організації До цієї категорії включають статутний та акціонерний капітали, а також низку інших фінансових зобов'язань;
  • Довгострокові зобов'язання. До цієї категорії відносять позики, кредити, заставу та іншу заборгованість із встановленим терміном до 1 року і більше;
  • Короткострокові зобов'язання. До цієї категорії включені позики, які потрібно погасити в строк менше року. Сюди включають як кредит, позику, заставу, і навіть ряд інших зобов'язань перед працівниками.

Класифікація зобов'язань

Але це далеко не вся класифікація зобов'язань, їх поділяють за складом та типом. Усі типи пасивів умовно поділяють на фактичні, приховані та уявні. До категорії фактичних зобов'язань включені борги, які утворилися перед кредитними компаніями та банківськими структурами, а також штатом працівників та акціонерами.

Стан прихованих зобов'язань відбиваються на офіційній основі, але не існують. Вони виникають лише за несвоєчасному зазначенні погашених боргів в обліку. Приховані пасиви включають низку відкладених податкових зобов'язань, а також сукупність відрахувань, які були зроблені з благодійністю.

Уявні зобов'язання - це фінанси, які належать власнику організації, а також борги зі строком давності, що минув. Уявні зобов'язання часто називають умовно погашеними. Вони фіксуються у податкових та бухгалтерських звітах. Ведення обліку запобігає необхідності погашення боргів у подвійному розмірі.

Категорії пасивів у бухгалтерському балансі

Відповідно до ряду зобов'язань, задоволення вимог іншої сторони, компанія має позбудеться наявних активів. Але це далеко не єдина класифікація. Пасиви поділяють за видом, терміновістю та об'єктивністю існування. У бухгалтерському балансі використовуються такі категорії:

  • Капітал і резерви. До цієї категорії включено статутний капітал (складковий капітал, статутний фон та вклади товаришів), власні акції, які були викуплені у акціонерів, а також резервний капітал, переоцінка необоротних активів та додатковий капітал;
  • Довгострокові зобов'язання. До цієї категорії входять позики, а також оціночні зобов'язання та інші фінансові питання;
  • Короткострокові зобов'язання. До цієї категорії включаються позики та кредиторські заборгованості, а також зобов'язання іншого типу.

У побутовому вживанні, пасив – це джерела відпливу коштів, представлений навантаженням, майном і зобов'язанням, і навіть вкладеннями та інші доходами. Будь-яка компанія - це пасив та актив. Від правильного ведення бухгалтерії та своєчасної оплати рахунків залежить подальша доля підприємства. Головне – це утримувати баланс та виключати появу великої розбіжності між активом та пасивом.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали