Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Що таке МСФЗ? Актуальність у 2023 році

11.02.2022
911
8 хвилин

З розвитком економіки виникла гостра потреба у створенні гарантії для безпечного співробітництва та інвестиційної діяльності. Відповідність міжнародним стандартам та його правилам розширює права, можливостям над ринком.

Що таке МСФЗ? Актуальність у 2023 році

З метою зближення та об'єднання експлуатації фінансової звітності на загальному міжнародному рівні на початку 70-х років 20 століття бухгалтерське суспільство створило міжнародну організацію, а також затвердило закон про Комітет МСФЗ (бухгалтерський облік).

Поговоримо докладніше про термінологію, методи складання МСФЗ, а також особливості документообігу в Україні. Також розповімо у тому, які зміни виникли у цій галузі останнім часом.

Визначення та термінологія

Глобалізація ринку у світовому масштабі показала необхідність узагальнення наявних моделей бухгалтерського обліку. Річ у тім, що у кожному окремому державі застосовується різний облік, різні правила складання бухгалтерської звітності, і навіть різне застосування стандартів.

МСФЗ (IFRS) – це міжнародні стандарти фінансової звітності. Бухгалтерські стандарти видаються за допомогою міжнародної поради. Іншими словами, це звітність, яка проходить перевірку за умов бізнесу. До звіту входять усі фінансові дані підприємства: продаж, прибуток, вартість, витрати та інше.

МСФЗ створені на основі Концепції (Принципів), що дає можливість використовувати їх у різних спірних моментах, вдаючись до експертної думки бухгалтера, тому МСФЗ є наднаціональними стандартами.

Мета МСФЗ - звести до мінімуму відмінності та вибір інтерпретації, поєднати фінансову звітність, покращити якість та спростити процес порівняння даних між собою.

Загальні стандарти дозволяють зіставляти результати роботи різних організацій на міжнародному рівні, але з більшою ефективністю.

Міжнародні стандарти фінансової звітності розвивалися у руслі ринкової економіки. Саме тому принципи МСФЗ - "прозорість" компанії та внутрішній контроль роботи. Більшість компаній, що працюють за умов МСФЗ, включають у співпрацю іноземні підприємства.

Система фінансової звітності забезпечує достовірними даними як інвесторів, а й органи управління самого підприємства.

Скільки стандартів у МСФЗ?

На даний момент існує близько 40 різних чинних стандартів.

Теми стандартів варіюються від "Впливу змін на обмінні курси валют", "Розвідки та оцінки корисних копалин", "Оцінки справедливої вартості", до "Фінансової звітності в гіперінфляційній економіці", "Операційних сегментів" та "Інвестиційної нерухомості".

Нижче наведено список деяких стандартів звітності МСФЗ:

 • платежі, що засновані на акціях;
 • втрата цінності, падаючі активи;
 • резерви, умовні зобов'язання та умовні активи;
 • розкриття даних про об'єднані сторони;
 • участь у спільній підприємницькій справі;
 • облік та звітність у планах пенсійної сфери;
 • винагорода працівників, підлеглих та інших робочих осіб;
 • сільське господарство;
 • довгострокові активи, спрямовані на процес продажу, та перетворена діяльність;
 • сегменти операцій;
 • подання фінансової звітності;
 • запаси;
 • політика обліку, зміни у бухгалтерській оцінці та помилки;
 • події після завершення періоду звітності;
 • застосування податків з прибутку;
 • основні засоби;
 • облік державних субсидій та розкриття даних про допомогу держави;
 • консолідована та окрема фінансова звітність;
 • фінансові інструменти щодо подання інформації;
 • фінансові інструменти щодо розкриття інформації;
 • нематеріальні активи;
 • договори страхування;
 • рахунки перенесених тарифних різниць;
 • виручка з покупцями за договорами;
 • оренда;
 • договори страхування;
 • прибуток на акцію;
 • проміжна фінансова звітність;
 • інвестиції в асоційовані підприємства та інші.

Які бувають МСФЗ?

Існує безліч стандартів фінансової звітності. Всі вони, як діючі, так і призупинені, внесені до наступного списку:

 • міжнародні стандарти фінансової звітності (international financial reporting standards), розроблені спеціальною радою;
 • міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, схвалені КМСФЗ;
 • інтерпретації Комітету з фінансової звітності (МСФЗ);

GAAP – стандарти бухгалтерського обліку, що працюють на національному рівні. У кожній країні ці стандарти є індивідуальними, що залежать на пряму від чинного законодавства. Наприклад, США використовують US GAAP.

Вважається, що звітність США за популярністю обходить МСФЗ, але це пов'язано лише з тим, що Америка – великий учасник на світовому ринку, а значить більшість компаній дотримуються саме US GAAP.

КМСФЗ – комітет МСФЗ. Він займається створенням програми розробки стандартів бухгалтерського обліку. МСФЗ дуже вплинули на світ економіки.

Процедура розробки МСФЗ

Бухгалтери, які хочуть освоїти міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), мають пройти навчання із двох етапів меню.

Перший рівень дозволяє отримати сертифікат CAP, що свідчить про те, що фахівець є практиком вузької спрямованості, а другий – CIPA, для складання та підтвердження кваліфікації міжнародного професіонала.

Введення МСФЗ складається з кількох кроків:

 • члени КМСФЗ формують групу з консультацій для підготовки, щоб шукати вирішення спірних питань, що виникають під час роботи з проектом, надавати допомогу;
 • КМСФЗ запускає процес створення "Проекту основних принципів", а потім віддає документ для розгляду громадськості;
 • після отримання коментарів та інтерпретацій, створюється "Попередній варіант стандарту", який також спрямований для громадськості;
 • після всіх необхідних змін до закону входить остаточний варіант стандартів (IFRS).

Якісні характеристики фінансової звітності МСФЗ:

 • Доречність. Вона означає, що відомості будуть релевантними в рамках прийняття рішень та оцінного аналізу про події, подані у звітності (включаючи прогнозні оцінки).
 • Істотність. Інформація буде визнана суттєвою за умови, що її пропуск чи спотворення призведуть до зміни тих чи інших управлінських рішень.
 • Правдиве уявлення. Іншими словами, звіт повинен відображати реальний економічний стан підприємства.
 • Повнота інформації. Звіт містить усю необхідну інформацію для розуміння економічної сутності операцій
 • Нейтральність. Це означає, що немає наміру вплинути на економічні рішення керівництва.
 • Відсутність помилок.

Також існує низка характеристик, які збільшують рівень корисності уніфікованої фінансової звітності:

 • Сумісність бухгалтерської звітності або вимога. Відповідно до якої в бухгалтерській звітності повинні міститися дані, що дозволяють здійснити їх порівняння з аналогічними даними за рік, що передує звітному.
 • Своєчасність, що означає своєчасне відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку та звітності, що складається на його основі.
 • Зрозумілість. Тобто зміст показників бухгалтерської звітності має бути зрозумілим усім її користувачам.
 • Перевірюваність даних. Йдеться можливості переконатися у правильності складання звітності шляхом зіставлення її показників із даними поточного обліку.

Роль та значення МСФЗ для бізнесу

Оформити international financial reporting standards можна лише тоді, коли компанії здатна пред'явити необхідну фінансову інформацію та скласти фінансову звітність, що відповідає вимогам МСФЗ.

Позитивний вплив МСФЗ на підприємства характеризується такими факторами.

По-перше, наявність міжнародної фінансової звітності стимулює інтерес та визнання у потенційних партнерів міжнародного ринку. Особливо це яскраво проявляється, якщо іноземці зацікавлені у укладанні довгострокового трудового союзу.

По-друге, із системами звітності бізнес стає більш конкурентоспроможним.

По-третє, менеджмент вказує на те, що запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності структурує уявлення про дані бізнесу.

По-четверте, учасники фондових ринків бачать "прозорість" та чесність бізнесу завдяки міжнародним стандартам.

По-п'яте, можна говорити про збільшення інвестиційних процесів, про зростання вартості та зростання обсягів продажів у зоні міжнародних комерційних взаємин. Поза своєю країною компанії знаходять інвестиції та капітал для розвитку своєї діяльності. На фондовому ринку транснаціональні компанії краще піднімаються за допомогою МСФЗ на відміну від інших, які функціонують на внутрішньому ринку;

По-шосте, експерти стверджують, що МСФЗ підштовхують менеджерів діяти на користь власника фірми.

По-сьоме, варто відзначити ті можливості, які організації, які застосовують міжнародний стандарт ведення звітності, отримують для участі у проектах, що містять різні міжнародні інституції.

І головне, у підприємств з'являються інструменти для покращення позицій на внутрішньому ринку, а також розкриття конкурентних здібностей.

Які країни використовують МСФЗ?

Політичні правила не дозволяють деяким країнам використання міжнародних стандартів звітності, наприклад, в Аргентині, Кубі, Бангладеш, Індії, Сирії, Мексиці, Китаї, Нігерії, Малайзії, В'єтнамі, Івуарі, Малі, Узбекистані, Ямайці, Тайвані, Того, Тунісі, Сенегалі, Індонезії, Кот-д Івуаре, Буркіно Фасо, США, Пакистані та інших, але в переважній більшості випадків МСФЗ дозволені або обов'язкові.

МСФЗ вступили в обіг у таких країнах, як: Арабські Емірати, Вірменія, Багами, Сполучене Королівство Великої Британії та Ангілья, Швеція, Таджикистан, Катар, Сербія, Румунія, Ірландія, Іран, Португалія, Єгипет, Латвія, Ямайка, Казахстан, Кенія, Кіпр, Греція, Гайана, Коста-Ріка, Чилі, Франція, Гонконг, Киргизстан, Перу, Польща, Нова Зеландія, Ліван, Намібія, Естонія, республіка Фіджі, Катар, Македонія, Панама, Ботсвана, Фінляндія, Еквадор, Оман, Монголія, Бельгія, Україна.

Загалом на сьогоднішній день понад 10 країн світу здійснили визнання МСФЗ, а також його активно застосовують.

Найбільшу групу країн представляє ЄС.

Існують чотири категорії країн за ступенем впровадження МСФЗ на даний момент часу:

 • Категорія №1.

Повномасштабне використання МСФЗ всім компаній, незалежно від цього, включені вони у біржову діяльність чи ні. Цій категорії відповідають 36 країн.

 • Категорія №2.

Обов'язкове проходження МСФЗ тільки для компаній, включених до біржового лістингу. До цієї групи потрапили Китай, Естонія, Гонконг та Латвія.

 • Категорія №3.

Країни, чиє законодавство допускає застосування МСФЗ чи інших міжнародних визнаних принципів звітності (наприклад, GAAP.ru США) замість національних правил. Прикладами таких країн є Данія, Німеччина, Угорщина та Нідерланди.

 • Категорія №4.

Країни, чиї національні стандарти фінансової звітності наближаються до МСФЗ, наприклад, Єгипет, Малайзія, Сінгапур та Південна Африка, причому рівень наближеності національних стандартів до МСФЗ варіюється.

Можливі також комбінації зазначених категорій №2 та №4.

Також варто сказати кілька слів про історію створення інституту МСФЗ.

У 1973 року було ухвалено рішення про уніфікацію принципів формування звітності.

Ініціаторами виступали бухгалтерські та аудиторські організації з різних держав.

Для цього було організовано неурядовий орган, а саме Комітет із Міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФЗ).

Було розроблено фундаментальний принцип МСФЗ – так званий балансовий підхід.

Іншими словами, у міжнародному бухгалтерському співтоваристві найголовнішим звітом є звіт про фінансове становище (баланс). І саме він піддається найжорсткішій перевірці на відповідність умовам визнання як активи або зобов'язання.

У 2001 році на зміну органу КМСФЗ прийшла Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності (СМСФЗ).

Крім того, починаючи з 2005 року всі компанії, акції яких торгуються на європейських фондових біржах, випускають консолідовану звітність МСФЗ.

МСФЗ в Україні

Спочатку фінансова звітність МСФЗ в Україні була обов'язковою виключно для тих підприємств, які працювали та займалися веденням обліку лише для іноземних інвесторів.

Але близько десяти років тому стали відбуватися зміни. На даний момент вимоги сильно зросли, а нові правила охоплюють більше підприємств та організацій.

Закон IFRS диктують, що складання звітності неможливе без трьох дат балансу. Ця та інші особливості структурують національні права ведення обліку в Україні таким чином:

 • обирається число прийняття міжнародних стандартів (МСФЗ);
 • наказ облікової політики IFRS отримує схвалення;
 • проводиться перевірка майна;
 • формується вступний баланс, який задовольняє принципи IFRS;

Для зручності всі необхідні документи міжнародного стандарту IFRS були перекладені іншою мовою, щоб Україні було легше працювати з ними.

Усі документи та статті можна знайти на наступних офіційних сайтах:

 • сайт Верховної Ради України;
 • сайт Мінфіну України;

Обов'язковий склад фінансової звітності (МСФЗ) включає:

 • облік фінансового стану на закінчення періоду;
 • облік, що становить загальний дохід (включає інформацію про прибуток і збиток, а також вартість);
 • облік зміни особистого вкладу (капіталу) за цей період;
 • облік про переміщення грошових коштів за тимчасовий період;
 • облік приміток, меню короткого викладу політики звітності та інші необхідні пояснення.

Як набір регламентованих документів, МСФЗ необхідний зовнішнім та внутрішнім користувачам для отримання базових уявлень при прийнятті управлінських та економічних рішень щодо ведення бізнесу на конкретному підприємстві.

Застосування МСФЗ для бізнесу та підприємства говорить про кваліфікацію компанії, внаслідок чого підвищується прибуток та укорінюється позитивна ділова репутація.

З іншого боку, важливо, що у стандарті діє принцип переважання сутності над формою. Відображення операцій господарську діяльність підприємства повністю відповідає економічному змісту.

Принципи міжнародних стандартів фінансової звітності надають умови для конкретного зв'язку із зарубіжними ринками.

Введення, складання та застосування загальних стандартів структурують роботу та взаємозв'язок бізнесів.

В рамках застосування МСФЗ цілком можливо вийти на більш високий професійний рівень і платоспроможніший ринок, а це означає, що комерційна організація може підвищити вартість своєї продукції, збільшити обсяги продажів і прибутку, а також частку на ринку.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали