Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Що таке маржа

27.01.2022
571
5 хвилин

Термін, який використовують у торговельній, фінансовій, біржовій, банківській та страховій сферах для позначення величин різниці – це маржа. Походить він від англ. Margin та фр. Marge, що означає різниця чи перевага. Можна уявити маржу як різницю між собівартістю і ціною продажу товару, що застосовується в розрахунках торгових операцій. Підприємці відстежують цей показник маржі, щоб оцінити успішність своєї торгівлі. Крім того, відштовхуючись від величини маржі при обчислення інших важливих показників бізнесу, можна порівнювати свою ефективність з успішністю конкурентів, шукати способи збільшити прибуток та інше.

Що таке маржа

Термінологія та визначення. Що таке маржа та як її розраховувати

Якщо розбиратися докладніше, між виручкою і витратами на змінні витрати є різниця — цей показник називається маржа. Величина фіксується в абсолютних цифрах, у грошах і дозволяє побачити суму підсумків реалізації товару/послуги після того, як з неї відняли витрати на виробництво та торгівлю. Зверніть увагу, йдеться про змінні витрати, тобто про те, що було витрачено саме в процесі виготовлення (закупівлі) та продажу товару. Тобто сюди можна віднести витрати на сировину, винагороду продавців чи кур'єрів (відсоткову ставку від реалізації), упаковку тощо. Відповідно, виручка – це гроші, отримані від продукції/послуг. Існує пряма залежність, коли змінні витрати зростають, то виручена сума стає більшою, і у зворотний бік залежність працює також.

При цьому оплата орендованих виробничих площ та обладнання, комунальні платежі, інтернет-зв'язок, заробіток працівників, які не беруть участь у забезпеченні процесу торгівлі, – це постійні витрати, якими обсяг виручки не корелюється. Наприклад, ви робите аксесуари зі шкіри. Для цього потрібні матеріали (шкіра, барвники, фурнітура, інструменти, ін.), Упаковка, співробітник, що приймає та обробляє замовлення за відсоток і кур'єр - це все змінні витрати. Схематично маржа розраховуватиметься так:

Виторг 75 000 грн. – Змінні витрати (тобто собівартість) 30 000 грн. = Маржа 45 000 грн.

У чому різниця між прибутком та маржею?

При розрахунку прибутку враховуються всі витрати, що виникають у процесі ведення підприємницької діяльності. Прибуток = Виручка - Витрати (собівартість, комерційні та управлінські витрати, самі постійні витрати та інших.). На відміну від прибутку, маржа враховує лише виробничі витрати у складі непостійних витрат, у тому числі складається собівартість товару. Якщо маржа збільшується, то зростає і прибуток бізнесу, але за розміром прибуток завжди менший за величину маржі.

Маржа та маржинальність

Щоб відстежувати та порівнювати показники маржі за різні періоди, було запроваджено таке поняття, як маржинальність. Яка обчислюється так: необхідно розділити маржу на виручку, і визначається у процентних величинах.

Маржинальність = маржа/виторг × 100%.

45 000 грн. / 75 000 грн. х 100% = 60% маржинальність.

Не змішувати терміни: відрізняємо маржу від маржинальності

Показник маржа обчислюється в абсолютних цифрах і дозволяє прорахувати, скільки прибутку залишиться від виручки після реалізації продукції. Маржинальність формує значення у відсотковому співвідношенні та показує частку прибутків в отриманому доході. Маржа — це абсолютний показник, але, за його цифрами, судити про успішність бізнесу важко. Зростання маржі саме собою впливає у пряму ефективність підприємницької діяльності. Так, глибший аналіз процесу може виявити перекіс у бік значного зростання змінних витрат, що у результаті знижує прибутковість бізнесу. Навіщо тоді потрібно визначати маржу? А для того щоб вивести інші дуже важливі показники оцінки бізнес-процесу. Це маржинальність і націнка, які дозволяють повною мірою визначити рівень успішності, рентабельності підприємницької діяльності, заснованої на продажу товарів та послуг.

Відмінність маржинальності від націнки

Націнка – це спосіб отримання прибутку за допомогою надбавки у ціні. Беремо за приклад ті ж самі шкіряні вироби, на виготовлення одного аксесуара витрачається 200 грн., а реалізується товар за 500 грн., де націнка – 300 грн. Позначити величини націнки можна у відсотках. Розраховують це так: ставлення маржі до змінних витрат (до собівартості). Показник націнки немає максимальних значень, залежить від чинників попиту і конкурентності товару, інше. А тепер порівняємо розрахунки:

Маржа 45 000 грн. / Змінні витрати (вона ж собівартість) 30 000 грн. х 100% = Націнка 150%, це свідчить, що з кожної витраченої товар грошової одиниці прибуток становить 150%.

Маржа 45 000 грн. / Виторг 75 000 грн. х 100% = Маржинальність 60%, а це – що з одиниці умовних грошей дохід становить 60%.

Маржинальність за жодних умов не може перейти позначку в 100%, тому що навіть за собівартістю «0» маржа не може перевищити виручку. Тому коли заявляють про рентабельність понад сто відсотків, то саме йдеться про націнку, а її показники нічим не обмежуються.

Практика розрахунків: застосування та використання показників маржі та маржинальності у діяльності підприємств

Величина націнки товару дає можливість спрогнозувати заробіток, але не забезпечує гарантій постійного та значного прибутку. Навіть високий показник націнки який завжди покриває всі витрати, і результати торгівлі вперто йдуть у мінус. Інша справа маржинальність - вона може бути як позитивною, так і негативною, а також дає змогу дати оцінку рентабельності підприємства. Негативний показник виникає тоді, коли змінні витрати перевищують суму виручки, що призводить до мінусової маржі. У такій ситуації необхідно вивчати всі стадії у процесі виробництва, закупівлі, реалізації товарів, щоб виявити, де відбувається перевитрата, що підвищує витрати.

Показники маржинальності дозволяють проводити порівняльний аналіз, складати графічні таблиці та моніторити розвиток процесу продажу. Або, наприклад, дозволяють розрахувати точку беззбитковості - той рубіж, при переході якого торгівля виходить у нуль. Розраховується дана величина, як відношення постійних витрат до маржинальності, що виражається - у грошових одиницях. Припустимо, постійні витрати на прикладі з виготовленням та реалізацією шкіряних аксесуарів становлять 8500 умовних грошей.

8 500 грн. / Маржинальність 60% х 100% = 14167 грн. - точка беззбитковості

Це означає, коли виручка складає цю суму, компанія вже перекриває постійні витрати, а отже, йде в плюс.

Як контролювати маржинальність товарів

Щомісячний контроль маржинальності дозволяє побачити динаміку зростання/зниження показників. Наприклад, беруться два періоди продажів і обчислюється їхня маржа, а потім маржинальність.

1-й місяць. Маржа 45 000 грн. / Виторг 75 000 грн. х 100% = 60% маржинальності;

2-й місяць. Маржа 52 000 грн. / Виторг 90 000 грн. х 100% = 57% маржинальності.

Відсоткове співвідношення маржинальності впало, хоча є зростання виторгу. Отже, у процесі продажу значно зросла собівартість товару. З порівняльних розрахунків видно, що необхідно оптимізувати змінні витрати, щоб зробити бізнес ефективнішим. Хорошим вважається висока маржинальність. Що маржинальність товару, то більше вписувалося дохідність його продажів. Наприклад, до таких високо маржинальних товарів відносять косметику, безалкогольні напої та інше.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали