Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Кредит

09.02.2022
885
11 хвилин

Кредит необхідний для здійснення господарської діяльністі підприємств, поповнення оборотних засобів. Він відіграє у відтворенні основних фондів, бере участь у регулюванні ліквідності банківських систем, створенні чинного механізму державного фінансування.

Кредит

Що таке кредит

Під кредитом розуміють юридичне оформлення різноманітних економічних зобов'язань. Кредит — це економічні відносини двох сторін, у яких одна із сторін отримує від іншої речі чи товари, кошти, та зобов'язується відшкодувати чи повернути отримані ресурси у майбутньому.

Кредитні відносини виникають, коли вартість (виражена в грошах величина витрат на придбання виготовлення об'єкта) переходить від кредитора (суб'єкта, що не використовує її) до позичальника (суб'єкта, що потребує додаткових коштів). Вони можуть виражатися у різних фінансових формах – позика; факторинг; комерційний чи споживчий банківський кредит; лізинг тощо.

Простими словами, кредит - це дозвіл скористатися капіталом (фінансовими засобами) однієї особи іншій.

Функції кредиту

Основними функціями кредиту вважаються:

 • Стимулююча — можливість розвитку бізнесу чи становлення виробництва без наявності власних коштів, з допомогою кредиту вони отримують стимул свого розвитку, націлені отримання прибутку.
 • Розподільна — перерозподіл тимчасово звільненої вартості — від світового господарства та національної економіки до окремих галузей та невеликих підприємств.
 • Генеруюча — створення кредитних засобів обігу — бере участь у роботі банківських систем, з допомогою можливості зберігання депозитів, заліку взаємних зобов'язань, розвитку системи безготівкових розрахунків виникають кредитні кошти звернення та платежу.
 • Відтворювальна — має дві сторони медалі, перша — забезпечення позичальника необхідним капіталом для ведення його підприємницької діяльності, друга — одночасне відтворення кращих та гірших для суспільства умов виробництва товарів, що відображаються в їх якості, ціні та собівартості.

Види кредитів

Існує безліч різних видів кредиту, найпоширеніші з них на території України:

 • державний - грошові відносини, що виникають між державою та юридичними фізичними особами у зв'язку з мобілізацією тимчасових вільних коштів у розпорядженні органів державної влади та їх використанням на фінансування державних витрат (позички, казначейські зобов'язання);
 • міжнародний - форма руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де кредиторами та позичальниками виступають представники різних країн;
 • банківський - надання банком у тимчасове користування частиною власних або залучених фінансових коштів (позички, облік векселів тощо);
 • міжбанківський - кредит, що надається одним банком іншому;
 • овердрафт — короткостроковий кредит, наданий банком у разі перевищення суми операції над залишком на рахунку клієнта, його особливість у тому, що у погашення заборгованості перераховується вся сума, що надходить рахунок клієнта;
 • брокерський - позики, що мають різне цільове призначення, які надаються брокерам банками або іншими брокерами/брокерськими конторами;
 • комерційний — надання кредиту як авансу, попередньої оплати, відстрочки чи розстрочки оплати товарів, робіт чи послуг, якщо інше не передбачено законом;
 • акцептне фінансування — спосіб кредитування, за якого фінансування кредитних операцій, передбачених договором, здійснюється через банк або спеціалізовані фінансові фірми, шляхом надання постачальнику (продавцю), експортеру або покупцю, виконавцю робіт або імпортеру раніше обумовленої суми кредиту для внесення авансу на закупівлю/продаж товарів на підставі гарантії - товарної накладної або відповідного документа-рахунку, що підтверджує відправку вантажу, під який було видано кредит;
 • товарний — товари, що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичних осіб на умовах договору, що передбачає відстрочку кінцевого розрахунку на визначений строк або під відсоток, оскільки передбачає передачу прав власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю в момент підписання договору або фізичного отримання товарів (прийому виконаних робіт, послуг) покупцем\замовником, незалежно від часу погашення заборгованості, такий кредит надається під боргове зобов'язання (вексель) або шляхом відкриття рахунку за заборгованістю;
 • споживчий — гроші за цільовим призначенням, що надаються кредитором (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві, до цього виду відносяться кредит на житло, автомобіль, купівлю побутових товарів на виплат, споживчі кредити можуть бути забезпеченими — іпотека, кредит під заставу в ломбарді та незабезпеченими. експрес-кредит, мікрокредит;
 • іпотечний - кредит з урахуванням застави нерухомості чи землі;
 • комунальний - економічні відносини між органами місцевого самоврядування та фізичними юридичними особами, де органи місцевого самоврядування зазвичай виступають у ролі позичальника, рідше - кредитора;
 • соціальний кредит - винятковий вид позики, видатний особам, які не мають можливості отримати фінансові кошти стандартним шляхом через банк, позичальниками виступають соціально незабезпечені категорії населення;
 • онлайн кредит - кредитна послуга з оформлення кредиту, надана позичальнику через інтернет - виключає живе спілкування з кредитором, все, що потрібно від позичальника - заповнити та подати заявку на отримання кредиту на певному сайті.

Класифікація кредитів

Послуги кредитування мають свою класифікацію:

 • за правовим оформленням - це державні кредити, видані на підставі договорів та кредити, забезпечені випуском цінних паперів - облігаціями, казначейськими зобов'язаннями;
 • за характером використання цінних паперів - ринкові та не ринкові позики, спеціальні позички;
 • за методом розміщення - добровільні та примусові державні кредити;
 • за способом розміщення позик - внутрішні (на внутрішньому ринку) і зовнішні (які приходять від інших країн);
 • по праву емісії - державні та місцеві позики;
 • за процентною ставкою - безвідсоткові, з позитивною та негативною кредитною ставкою;
 • за терміном погашення - короткострокові (до 1 року), середньострокові (до 3 років) та довгострокові (понад 3 роки);
 • за речовою формою - товарна форма кредиту передбачає передачу в тимчасове користування конкретної речі, грошова - передача в тимчасове користування обумовленої суми грошей,
 • змішана — коли кредит було надано грошима, а повернено товарами, і навпаки — надано у вигляді товарів, а відшкодовано грошима;
 • по внутрішній структурі - простий, акцептно-рамбурсний або синдикований (надається як мінімум двома кредиторами), у вигляді револьверної позички (відновлюваного кредиту);
 • за статусом кредитора\позичальника - міжнародний чи державний, банківський чи міжбанківський, кредит для юридичних чи фізичних осіб;
 • за метою кредитування - виробничий (комерційний, експортний кредит) або споживчий (цільовий та нецільовий кредит).

До нецільових кредитів відносяться позики на нецільові потреби та кредитну картку, до цільових - кредит готівкою або на картку, видані на обумовлені договором витрати, сюди ж належать послуги з перекредитування.

Чим регулюється кредит України?

Кредит як правовідносини регулюється Законом України «Про споживче кредитування», рядом нормативно-правових актів ЦК про надання послуг споживачам. В окремих випадках якщо міжнародний договір, укладений за згодою Верховної Ради України, передбачає правила, що відрізняються від встановлених законодавством, до нього застосовуються правила міжнародного договору.

В Україні діє Національна комісія, яка здійснює регулювання сфери ринків фінансових послуг — Нацкомфінпослуг, яка регулює кредитні відносини в межах своєї компетенції у сфері споживчого кредитування:

 • затверджує методику розрахунку загальної ціни кредитування для споживача, реальну річну ставку відсотків за кредитним договором;
 • має право вносити зміни у роботу банків та фінустанов;
 • встановлює вимоги для кредитних посередників та його діяльності, і навіть здійснює інші повноваження, передбачені законом.

До положень, що регулюють споживче кредитування в Україні, входять:

 • заборона надання споживчого кредиту без документального підтвердження кредитоспроможності споживача;
 • заборона на поширення інформації про безвідсотковість, надання кредиту під нуль відсотків та іншу схожу за змістом та сутністю інформацію.

Принципи кредитування

Банки та інші фінансові установи видають кошти, ґрунтуючись на наступних засадах кредитування:

 • повернення - виконання виниклого позикового зобов'язання, позичальник повертає кредитору повну суму позики;
 • терміновість - чітко обумовлений термін користування кредитними коштами, боржник зобов'язується погасити заборгованість у встановлені кредитором строки;
 • платність - передбачає три варіанти кредитування, під відсоток - позичальник платить кредитору відсоток за користування сумою, що позичається (щомісячні, щоквартальні або щорічні виплати, де віддається тіло кредиту і відсотки по ньому) і безпроцентні кредити - зазвичай це цільові позики на конкретні потреби або розстрочка - ставка виплачується продавцем, покриваючись завищеною вартістю товару, з фіксованою платою - позичальник сплачує фіксовану платню за користування грошима;
 • цільове призначення - необхідність цільового використання коштів, одержуваних від кредитора, яке фіксується як умова укладеного кредитного договору, що визначає конкретну мету кредиту, що видається, реалізується встановленням банківського контролю за операціями споживача за рахунками;
 • забезпеченість - забезпечення захисту майнових інтересів кредитора, заходи, що гарантують погашення кредиту у встановлений термін, як заставу можуть виступати власність споживача, капітал, авторські права тощо.

Хто може надавати кредити?

Кредити можуть видаватися банками та фінансовими установами, які мають на це певну ліцензію, надану Національним банком України. Водночас Верховний суд України надав роз'яснення, що видавати грошові позики та стягувати плату за їх використання без ліцензії можуть пересічні громадяни, зокрема юридичні особи. Таке рішення на законодавчому рівні дозволяє брати гроші на купівлю нерухомості (вдома або квартири) в іноземній валюті, оскільки указ «Про валютне регулювання» не містить у своєму переліку операцій, які потребують ліцензії Національного банку України, про кредити в іноземній валюті.

Варто розрізняти кредити та позики. Перші завжди видаються під відсотки і лише фінансовими установами, другі можуть бути надані фізичною особою та практично будь-якою фінансовою організацією з урахуванням відсотків або без них. За рахунок цієї відмінності, позики під заставу виходять з-під банківського відома та інших фінансових законодавств. Так, отримати гроші під заставу на купівлю нерухомості у великих містах України можна не лише у банківських установ, а й в іноземній валюті, під вигідніший для споживача відсоток.

Які види кредитів надаються фізичним особам?

Великий попит у фізичних осіб мають споживчі кредити для особистих потреб та придбання будь-яких товарів. Їх видають банки і МФО (мікрофінансові організації) - вони можуть мати різні назви - кредит готівкою, кредит на будь-які цілі невідкладні потреби, і т.д. Кредит готівкою можна отримати у відділенні банку або гроші буде зараховано на картку (особистий рахунок клієнта).

Банк зацікавлений у довгострокових споживчих кредитах, МФО надають короткострокові позики терміном від одного тижня до 6 місяців. Мікрокредити зручні тим, що кошти надаються на невеликий термін, при цьому сума може досягати 30 000 гривень, а споживачеві не треба звітувати про те, куди вона буде витрачена надалі.

Послуги споживчого кредитування фізичним особам можуть надаватися за участю кредитних посередників – брокерів чи агентів. Їх діяльність включає ряд супутніх моментів:

 • збирання та опрацювання документів споживача для отримання споживчого кредиту;
 • ідентифікацію та верифікацію клієнтів;
 • підготовку та підписання кредитного договору від імені кредитора;
 • консультування та надання інформаційних та інших посередницьких послуг.

Споживче кредитування та його особливості

Споживче кредитування - найпоширеніший вид кредиту для фізичних осіб. Це тип кредиту, на підставі якого кредитор зобов'язується надати кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується його повернути та виплатити відсотки на умовах, встановлених цим договором.

Обов'язкові умови укладання договору про споживчий кредит в Україні - згода позичальника на доступ до інформації про його кредитну історію, на збирання та зберігання персональних даних, використання та розповсюдження інформації про клієнта та щодо самого кредиту через бюро кредитних історій, що визначено Законом України Про організацію формування та звернення кредитних історій. У разі неотримання згоди на обробку персональних даних кредитор повинен дати відмову на здійсненні кредитної операції та укладення договору. Кредитор зобов'язаний безкоштовно передавати інформацію про всі споживчі кредити відповідно до закону хоча б до одного бюро кредитних історій України, яке входить до Єдиного реєстру.

Відповідальність споживача за договором про споживчий кредит має свої особливості:

 • якщо він порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та відсотків - він повинен відшкодувати кредитору, завдані ним збитки;
 • пеня за невиконання зобов'язань позичальника не може бути вищою, ніж подвійна облікова ставка Нацбанку, що діє в період, за який вона сплачується,
 • пеня може бути понад 15% суми простроченого платежу;
 • сукупна сума неустойки може бути більше половини суми, отриманої позичальником за договором і може бути збільшена за домовленістю сторін.

Як розрахувати та вигідно оформити кредит?

Щоб вигідно оформити кредит, необхідно порівняти умови договору, яка реальна річна процентна ставка користування кредитом, переваги та недоліки кредитної програми, визначитися з терміном та сумою позики. Інтернет пропонує різні послуги та кредитні калькулятори, що дозволяють розрахувати можливі ризики, розмір платежу за кредитом щодо суми та термінів, на які той чи інший банк пропонує кредит.

У разі термінової необхідності отримання грошових коштів та планів погасити борг найближчим часом, найвигідніше оформити мікрокредит, що також пов'язано з тривалим розглядом та опрацюванням заявки надання пакету банківських послуг. Банки орієнтуються на довгострокове кредитування та забезпеченість кредиту - поручителів та майнову заставу. При оформленні банківського короткострокового кредиту позичальник може зіткнутися з підвищеною процентною ставкою, а на короткий термін у банку на нього чекатиме підвищена відсоткова ставка.

Простота роботи МФО та бонус у вигляді акції для нових клієнтів можуть бути корисними для потенційних клієнтів:

 • заявку опрацюють протягом півгодини;
 • Перший мікрокредит йде з мінімальною процентною ставкою або без неї.

Якщо кредит готівкою або на карту не є частою практикою і не має довгострокової перспективи, вигідніше буде оформити мікропозику, ніж звернутися до банку.

Який банк може взяти кредит без відмови?

У зв'язку із запровадженням нових правил щодо Єдиного реєстру бюро кредитних історій України, оформити кредит у банку за наявності заборгованостей за вже наявними кредитами буде складно.

МФО надають послуги практично зі 100% схваленням, без поручителів та застави, тому все більше клієнтів зупиняють свій вибір на них як швидкий варіант вирішення фінансових проблем. Більшість мікрокредитів надається онлайн. Все, що необхідно з документів для їх оформлення, — це паспорт, ідентифікаційний код та картка будь-якого українського банку, на яку будуть зараховані гроші. Варто заповнити заявку онлайн та кошти будуть переведені на карту протягом кількох годин.

Провідними в українському рейтингу надання пакету банківських послуг є ПриватБанк, Альфабанк, Райффайзен банк, ПУМБ та Credit Agricole. Окрім надання пакету банківських послуг, вони також пропонують клієнтам зручний інтернет-банкінг.

Схеми погашення кредитів

Кредитні послуги можуть відрізнятися за схемами погашення. Найпоширеніший вид погашення - ануїтет - погашення, що має на увазі щомісячний платіж рівними частинами. При виборі цієї схеми ставка за кредитом не змінюється до закінчення терміну користування, що фінансово невигідно для позичальника.

Класична схема погашення передбачає нарахування відсотків на залишок тіла кредиту, що призводить до меншої переплати, ніж у випадку з ануїтетом. Але, якщо враховувати інфляцію, довгостроковий кредит у цій перспективі виявиться не дуже вигідним, оскільки основні платежі припадуть на початок терміну, коли вартість грошей буде вищою. Рідко зустрічаються дві інші схеми погашення кредиту - щомісячна оплата відсотків та погашення кредитного тіла наприкінці терміну та виплата відсотків разом із тілом після закінчення терміну. Вони практично не використовуються банками та МФО через великі фінансові ризики.

Окремо слід зазначити схему дострокового погашення. Дострокове повернення кредиту позичальником може бути здійснене у будь-який час повною мірою або частково, включаючи можливість збільшити періодичний платіж. У деяких договорах споживчих кредитів може бути передбачено обов'язок боржника повідомити кредитора про намір дострокового повернення кредиту з оформленням відповідних документів.

Навіть за умови дострокового погашення кредиту, позичальник сплачує кредитору відсотки за користування кредитом та сплачує вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту за період його фактичного використання.

Банк не має права відмовити позичальнику у прийнятті платежу, націленого на дострокове погашення споживчого кредиту.

Щоб уникнути ризиків, пов'язаних із кредитуванням, варто уважно вивчити умови договору до його підписання, вивчити відсоткові ставки, тарифи та тривалість пільгового періоду. Ці дії допоможуть уникнути прострочень та штрафів.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали