Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Інкасо

27.02.2022
1183
7 хвилин

Як будь-яка сфера діяльності, банківська сповнена незрозумілої термінології для звичайної людини. Красиве слово інкасо походить від італійського Incasso, яке означає отримання або вступ, в англійській мові також є поняття Encashment з аналогічним значенням.

Інкасо

Терміном інкасо прийнято називати банківську операцію, яка полягає у передачі коштів від платника до отримувача через посередництво банку. Особливістю операції є механізм документального супроводу процесу розрахунків.

Що таке інкасо простими словами?

Якщо висловлюватися простими словами, то з використанні інкасо товар (вже поставлений покупцю) залишається власністю постачальника, доки покупець оплатить поставку. Це механізм взаєморозрахунків у двосторонній угоді, у якому сам постачальник-продавець, яке банк отримує належну суму платежу з банківської установи покупця виходячи з цілої низки документів. Схема така: банк за інкасовим дорученням продавця-клієнта, виконуючи послугу посередника, приймає призначені клієнту грошові суми від платника-покупця за отримані останніми товари, цінності та зараховує дані кошти на рахунок продавця у банку. Підставою отримання банком коштів продавця є певні розрахункові документи, у виконанні цієї процедури банківська організація бере комісійні.

Які документи потрібні для інкасо?

Виходячи з видів операції інкасо відповідно і поділ документів відбувається на:

 • фінансові, які потрібні для нарахування/отримання коштів - це можуть бути прості або переказні векселі, чеки, платіжні розписки та інша документація;
 • комерційні, що підтверджують комплектацію, кількість, якість товарів, що супроводжують його транспортування - це рахунки-фактури, інвойс, транспортні, накладні навантаження, коносамент, сертифікати, свідоцтва, страховки, інше.

Недоліки та переваги інкасо

Основною вигодою для імпортерів, які використовують форму розрахунку інкасо, є відносно невелика вартість операцій, а також гарантія реального постачання товарів. До недоліків інкасової форми розрахунків можна віднести збільшений термін руху документів, а значить і оплати через банки (від кількох тижнів до 1 місяця). Крім того, імпортер може відмовитись від відплати наданих документів або не мати дозволу на здійснення валютних операцій. У цьому випадку експортер може зазнати додаткових витрат, пов'язаних із зберіганням товару, пошуком нового покупця або транспортуванням для повернення вантажу.

Недоліки інкасової форми розрахунків

Найбільша незручність інкасо - великий тимчасовий період між безпосереднім постачанням товару, передачею документів у банк та отриманням платежу за це, що знижує швидкість обороту коштів експортера-продавця. Також недоліком інкасо є те, що існують ризики через відносну ненадійність оплати з боку імпортера. Так як документарне інкасо надає право платнику відмовитися від акцептування платіжної вимоги у разі фінансової скрути, невиконання постачальником договірних зобов'язань, з інших причин або взагалі без пояснень. Також, у процесі інкасо покупець може стати неплатоспроможним на час надходження документів в інкасуючу організацію. Крім того, на рахунку платника до дня оплати може не виявитися достатньої суми для переказу грошей. У такій ситуації розрахунок може бути частинами, що уповільнює оборотність коштів продавця-принципалу і є недоліком інкасо.

Як деяке додаткове забезпечення гарантій взаєморозрахунків сторін може стати попереднє оформлення банківської гарантії або резервний (акредитивний) рахунок у банку платника.

Переваги використання інкасо

Продавцю-принципалу-експортеру документарне інкасо вигідне тим, що:

 • документація не потрапляє в руки покупця, поки останній не забезпечить платіж, а це і гарантія того, що товар не перейде у власність та розпорядження покупця доти, доки той не заплатить за нього;
 • банки під час використання інкасо забезпечують швидший платіж, ніж у відкритому рахунку;
 • якщо покупець не оплачує поставлений товар, банківська організація може забезпечити організацію страхування, зберігання, перепродажу вантажу, інше.

Для покупця-імпортера плюсами інкасо будуть такі фактори:

 • оплата відбувається за поставлений товар, тому кошти не вилучаються з обороту заздалегідь;
 • банк завжди ретельно і скрупульозно перевіряє ще раз правильність оформлення товаросупровідних паперів;
 • з документацією операції завжди можна ознайомитися до здійснення платежу за поставку.
 • існує можливість відмовитися від оплати отриманого товару без пояснення причин;
 • процедура банківського інкасо обходиться дешевше, ніж інші документарні операції.

Також до переваг інкасової форми розрахунків можна віднести велику міру надійності платежу, якщо порівнювати з простим грошовим переказом, а також безпеку доставки документації імпортеру. Крім того, відправлення документів через банки гарантує їхню повну безпеку до моменту оплати покупцем-імпортером.

Схема інкасо при міжнародних розрахунках

Постачальник (експортер, продавець, принципал, клієнт банку) оформляє та підписує з одержувачем (експортером) договір на постачання товарів. Потім операція інкасо проходить такі етапи:

Постачання товарів та доставка документів:

 • Відбувається відвантаження товару продавцем/принципалом покупцю та передача банку передбаченого договором набору документів: інкасове доручення, де зазначені терміни та умови передачі документів покупцю, а також отримання оплати, оборотно-транспортний документ (коносамент). А також інші, наприклад, сертифікат, акт огляду, страховку, загалом, папери на запит одержувача.
 • Банк, отримавши статус ремітента, спрямовує цей документальний пакет інкасуючий банку, що представляє покупця-імпортера. Інкасуючий банк отримує разом із документацією доручення видати цей пакет документів імпортеру і взяти з цього плату;
 • Інкасуючий банк у свою чергу повідомляє імпортера-покупця про надходження документації, перевіряє її зміст, правильність оформлення, щоб переконатися відповідно до інкасового доручення, договірних пунктів, повідомляє отримувача про строки платежу та умови інкасового доручення.

Оплата товару:

 • При підтвердженні інкасуючим банком достовірності оформлення документів, імпортер оплачує покупку відразу або, якщо інкасове доручення це дозволяє, підписує акцепт у розмірі грошових коштів у угоді (тобто, письмово запевняє, що у зазначену дату надійдуть до експортеру з цього приводу).
 • Інкасуючий банк переказує гроші банку-ремітенту негайним платежем або день оплати акцептованого векселя. Після цього банк-ремітент видає належну суму продавцю/принципалу.

Документи передаються одержувачу товару:

 • Інкасуючий банк віддає імпортеру/покупцеві комплект документів щодо операції та відвантажених товарів;
 • Імпортер отримує документацію, і її підставі вступає у законне володіння товаром.

Основні види інкасо

Ця посередницька банківська операція буває двох видів: чисте інкасо та документарне інкасо. Вони відрізняються один від одного типами документів, що супроводжують операцію. Також інкасо чисте має більше ризиків, ніж документарне.

Чисте інкасо банків

Це передача документів фінансового утримання, а саме, чеків, векселів, інше, які використовують для прийняття платежів, якщо ті не супроводжуються комерційними, тобто товаророзпорядчими та товаросупровідними паперами.

Документарне інкасо

У разі розрахункова операція банку супроводжується як фінансовим, і комерційним документальним оформленням. Крім того, існує інкасо лише комерційних документів. Чисте інкасо має більше ризиків для продавця, тому що той не може здійснювати контроль за зміною власника на товарно-матеріальні цінності, отримані покупцем. Існує ризик, що покупець отримає товар і не виконуватиме платіжне зобов'язання. Документарне інкасо, яке здійснюють банки України, відносно надійне. Якщо покупець відмовився від уже отриманих, відвантажених на його адресу товарів, то й документи, які підтвердили б перехід власності до нового власника, йому не передаються.

І тоді покупцеві не вдасться розпорядитися товарами, оскільки він не має на це законних прав. Власне в цьому і полягає посередництво банку, який контролює процеси передачі грошей та документації. Попередньо продавець та банк обмовляють дії банківської установи щодо товару та документів, якщо покупець раптом не забажає сплачувати свої зобов'язання.

Документарне інкасо використовується покупцем і продавцем, що досить довіряють один одному і готові обійтися без акредитивної форми взаєморозрахунків. Також документарне інкасо підходить експортерам, які прагнуть істотного скорочення ризиків можливого невнесення платежу імпортером за вже надані товари.

Документарне інкасо характеризується простотою оформлення, доступною вартістю послуги, гнучкістю взаєморозрахунків між партнерами та можливістю оптимізації витрат на оплату угод.

Міжнародне інкасо

Схема передачі покупцю (який перебуває поза країни продавця) документів комерційного і фінансового характеру замість моментальний платіж чи акцепт векселі продавцю, у якій банки виступають у ролі посередника між експортером і імпортером – і є міжнародне інкасо. Функція банку та механізм процедури розрахунків тут такі ж, як і за будь-якого документарного інкасо: банківська організація бере на себе право прийняти платіж на користь свого клієнта-експортера, надавши імпортеру фінансову та комерційну документацію на товари.

Учасники банківської операції: термінологія інкасо

Документарне інкасо як процедура включає наступних учасників:

 • Принципал - сторона-учасник процесу розрахунків, він доручає банку операцію інкасування, це продавець товарів, експортер, який передає банку-ремітент пакет комерційних та фінансових документів.
 • Банк-ремітент - фінустанова, що представляє інтереси принципала, проводить банківську операцію з інкасування.
 • Платник - це сторона-покупець товарів, імпортер, якому буде зроблено подання згідно з інкасовим дорученням.
 • Інкасуючий банк – будь-яка банківська організація (виключається тільки банк-ремітент), що бере участь в операції інкасо, забезпечує отримання грошей. Як правило, інкасуючий банк вказує принципал або банк-ремітент.
 • Представляючий банк - це інкасуючий банк, який здійснює подання платнику, одержувачу товарів, зазвичай банк покупця.

Особливості використання міжнародного інкасо

Механізм документарного інкасо між партнерами з різних країн також передбачає поетапний обмін документами, які дають право власності на товари або цінності в обмін на негайну оплату готівкою, або на договірне зобов'язання платежу пізніше. Інкасова операція займає достатньо часу, протягом якого продавець може відмовитися від поставки, а покупець - втратити платоспроможність. Тому даний механізм взаєморозрахунків інкасо менш надійний, ніж акредитив, і компанії обирають таку угоду лише якщо банки якось знижують ризики отримувача грошей або підвищують гарантії оплати. Найчастіше інкасо застосовується, якщо сторони угоди знайомі, мають довірчі стосунки та успішний досвід співробітництва. Послуги банку у разі оплачує платник по угоді.

Механізми та схеми процесів інкасо в банках України регулюються положеннями та інструкціями «Уніфікованих правил щодо інкасо», створених та затверджених відповідно до міжнародних положень за цією системою розрахунків. Вони регулярно переглядаються та актуалізуються.

Хто найчастіше використовує інкасо?

Механізм інкасо поширений, як правило, у бізнес-практиці юридичних осіб. Банківська операція інкасо має сенс і переваги за таких умов:

 • Коли сторони угоди, експортер та імпортер довіряють одна одній, мають стабільні та усталені торговельно-економічні відносини.
 • Якщо експортер має впевненість у економічній стабільності країни, де здійснюватиме покупку товару імпортер.
 • Коли очевидно, що угода з оплатою за відкритим рахунком виглядає занадто ризикованою, а акредитив не приймає імпортер.
Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали