Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Дивіденди

01.02.2022
700
7 хвилин

Поняття «дивіденд» походить від латинського «dividendum», що перекладається як «те, що підлягає поділу».

Дивіденди

Дивіденди - що означає це поняття?

Дивідендами називають невелику частину прибутку одержаної компанією та розподіленої між акціонерами, що володіють звичайними чи привілейованими акціями. Розмір виплати з кожної акції затверджують загальними зборами акціонерів. Дивіденди виплачуються по-різному: за підсумками року, щорічно чи щоквартально. Розмір та частота виплат регламентуються дивідендною політикою компанії.

Виплата дивідендів провадиться з тієї частини прибутку, що залишився після того, як були сплачені податки, поповнено резервний капітал, вкладено кошти у виробництво, виплачено премії тощо. Дивіденди можуть виплачуватись, а можуть і не виплачуватись.

Яким чином одержують дивіденди?

Для отримання дивідендів потрібно володіти акціями компанії на той момент, коли закривається реєстр акціонерів, у якому зафіксовані всі власники акцій та розміри часток кожного. Дату закриття реєстру ще називають датою відсічення.

Якщо Ви хочете стати власником акцій і потрапити в реєстр до дати відсічення, то повинні враховувати, що біржові торги проводяться зазвичай в режимі Т+2. Тобто, купуючи акції, Ви не відразу потрапляєте до Реєстру, нові акціонери відображаються у списках лише через 2 дні після торгів. Отже, щоб опинитися в реєстрі акціонерів слід купувати акції не менш як за 2 робочі дні до дати відсічення.

Коли дивіденди надійдуть на рахунок?

Дивіденди з акцій вітчизняних компаній зазвичай приходять на рахунок власника приблизно протягом тижня після дати відсічення. Іноді цей період може тривати до двадцяти робочих днів.

Дивіденди з акцій іноземного бізнесу зараховуються на рахунок акціонера два тижні, а іноді кілька місяців після дати відсічення. Це відбувається через те, що іноземні акції приносять дивіденди значно більшій кількості учасників, порівняно з цінними паперами вітчизняних компаній.

Виплата дивідендів за акціями виробляється тієї ж валютою, з якої цінні папери цієї компанії купуються і продаються на біржі.

Як заробляти на дивідендах

Щоб почати отримувати доходи за рахунок дивідендів, потрібно визначитися з вибором стратегії.

Придбання акцій перед датою відсічення. Складається враження, що найправильніше купити акцію перед датою відсічення, щоб безпосередньо після придбання заробити дивіденди. Однак покупка акцій напередодні закриття реєстру не є доцільною – Ви отримуєте дивіденди, проте ціна акції відразу після цього знизиться. Причиною цього те, що в компанії після виплати дивідендів кількість коштів зменшилася на розмір цієї виплати. Відповідно і ціна на акцію стала меншою.

По суті, отриманий дивіденд не збільшує доходи акціонера, він сприяють перерозподілу коштів між власником акцій та компанією. Виплачуючи дивіденди за акціями, компанія потроху віддає інвестору вкладені ним гроші.

Купівля акцій перед тим, як компанія повідомить про дивідендні виплати. Деякі діють подібним чином у випадку, якщо є розрахунок на отримання більш високих дивідендів, ніж усі очікують. Якщо це справді відбудеться, то вартість акцій може зрости.

Формування портфеля акцій із метою постійного отримання пасивного доходу. Однак отримувати прибуток інвестору доступно не лише за допомогою отримання дивідендів, а й унаслідок зміни вартості цінних паперів. При виборі цієї стратегії слід пам'ятати: збільшення розміру дивідендів знижує дохід цінового зростання.

Якщо дивіденди виплачувані компанією високі, це означає, що її плани не входять інші варіанти використання цих коштів. Якщо компанія не зацікавлена у зростанні та розвитку, то вартість цінних паперів теж не збільшиться.

Правила вибору дивідендних акцій

Дивіденди можуть виплачуватись, а можуть і не виплачуватись. Не кожна компанія здійснює виплату дивідендів. Навіть якщо раніше певні цінні папери дозволяли добре заробляти на дивідендах, немає жодних гарантій, що це буде й надалі.

Потрібно взяти до уваги, якого економічного сектору належить компанія. Буває так, що просідає весь сектор. Наприклад, з настанням пандемії ця доля спіткала транспортний сектор. Відбулося падіння акцій транспортних компаній, внаслідок чого вони були змушені припинити виплату дивідендів.

Виплата великих дивідендів й у великих стабільних підприємств, які планують подальше розширення. А ось компанії, які роблять активні вкладення всього прибутку на розвиток бізнесу, часто зовсім не здійснюють дивідендні виплати.

Обов'язково ознайомтесь із дивідендною політикою компанії, акції якої хочете купити. Це список правил, якими керується компанія, встановлюючи величину дивідендів. Кожна компанія має свою. Одні користуються базовим формулюванням, прописаним у законі, просто вказавши, що компанія має право на виплату дивідендів. Краще купувати цінні папери, що належать компаніям, які вказують точні цифри: наприклад, гарантують щоквартальну виплату 30% від прибутку. Зазвичай з особливостями дивідендної політики компанії, що Вас цікавить, можна ознайомитися на її сайті.

Зібравши матеріали про історію виплат за дивідендами та з'ясувавши, що компанія кілька років схильна до стабільних та регулярних дивідендних виплат, можна припустити, що вона дотримуватиметься такого курсу і в майбутньому.

Слід здійснити диверсифікацію свого інвестиційного портфеля. Не варто вкладати всі кошти в одну компанію, навіть у випадку, коли вона є надійним джерелом дивідендних виплат. Формування інвестиційного портфеля необхідно здійснювати, купуючи цінних паперів різних підприємств.

Чому дивіденди можуть не сплачувати?

Рішення про дивідендні виплати приймається зборами акціонерів. Іноді компанії не виплачують дивідендів, але це не завжди є негативною ознакою. Наприклад, зазвичай не роблять дивідендних виплат молоді фірми та стартапи, оскільки всі їхні зусилля спрямовані на нарощування капіталізації та розвиток перспективних проектів. Стійка велика організація також може припинити дивідендні виплати у разі, якщо починає освоювати нові перспективні напрямки, які потребують серйозних вкладень.

Іноді, звичайно, причиною можуть бути і негативні обставини, що змушують компанію відмовитися виплачувати дивіденди.

Можливою причиною може бути те, що:

  • засновниками не здійснено повну оплату статутного капіталу, що найчастіше відбувається з молодими фірмами;
  • виявлено збитковість акціонерного товариства за підсумками звітного періоду;
  • не здійснено законодавчо встановлених обов'язкових платежів;
  • виявлено явну неспроможність фірми;
  • організація має статус банкрута чи може стати після виплати дивідендів.

Дивіденди як інструмент залучення вкладень від третіх осіб

Якщо у власника фірми є бажання розвивати своє підприємство та інвестувати в нього, він має можливість залучати до процесу поділу дивідендів зовнішніх осіб, готових робити вкладення коштів у компанію з метою отримати у перспективі дохід.

Людина здійснює купівлю корпоративних правий і має підставу отримувати частину чистого прибутку компанії. Величину цієї частини визначає обсяг придбаних акцій. Застосування даного механізму до ключових співробітників дозволяє створити для них додатковий мотиваційний стимул та підвищити їхню зацікавленість у збільшенні прибутку та процвітанні компанії.

Оподаткування дивідендів

Оскільки дивіденди є доходом, то з них знімаються податки на прибуток. Оподаткування обумовлено багатьма факторами. Спочатку приділяють увагу податковому та резидентському статусу. Якщо компанія, яка здійснює дивідендну виплату, платник єдиного податку, а акціонер – громадянин України, то на дивіденди нараховується податок у розмірі 9% на пасивний дохід фізичної особи. Крім того, стягується військовий збір у розмірі 1,5%.

Якщо компанія сплачує податок на прибуток підприємства, то на дивіденди, що виплачуються нею акціонеру, нараховується податок за ставкою 5% податку на пасивний дохід фізичних осіб. Крім того, стягується військовий збір у розмірі 1,5%.

Якщо акціонер не є резидентом, податок на дивіденди нараховується іншим способом. Щоб уникнути подвійного оподаткування та запобігти ухилянню від сплати податків, податкова ставка призначається у розмірі 18% стягуваних з дивідендів податків.

У разі, якщо фактичному власнику належить не менше ніж 20% коштів організації, що виплачує дивіденди, або він вклав в акції або інші права організації не менше 100 тисяч євро, які нижчі від податкової ставки в Україні, то тоді розмір податку складе 5% від загального розміру дивідендів.

Якщо директор компанії найманий співробітник і водночас власник акцій, його зарплата не вважається дивідендами. І тут відбувається розмежування між поняттями директор і власник.

Громадські акціонерні товариства платять дивіденди лише у грошовому вигляді, джерелом дивідендів є чистий прибуток підприємства. Акції такої юридичної особи можуть бути простими та привілейованими. По простих акціях оплату виробляють із чистого прибутку. Рішенням зборів акціонерів для виплат дивідендів за привілейованими акціями, якщо недостатньо чистого прибутку, використовується резервний капітал компанії, або спеціальний фонд для забезпечення дивідендних виплат власникам привілейованих цінних паперів.

Що необхідно знати про дивіденди

Наводимо список:

  • Доходи від дивідендів не є гарантованими. Організацією може проводитися виплата дивідендів, а може й не провадитися.
  • Щоб компанія виплатила дивіденди, потрібно володіти її акціями на момент закриття реєстру акціонерів.
  • Підсумки розрахунків та списки фізичних осіб, які купили акції для отримання дивідендів, формуються через 2 робочі дні.
  • Купуючи акції напередодні дати відсічення, отримати прибуток найімовірніше не вдасться, оскільки після виплати дивідендів акції стають дешевшими на суму виплат.
  • Дивіденди можуть принести дохід, якщо вкласти гроші в акції перш, ніж збори акціонерів повідомлять про дивідендні виплати і їх розмір буде більшим за очікуваний. Крім того, дивіденди можуть принести дохід, якщо людина володіє портфелем акцій від різних компаній.

Вибираючи дивідендні акції, потрібно поцікавитися дивідендною політикою компанії, історією дивідендних платежів. Також варто вивчити сектор економіки, якого належить організація.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали