Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
Россия
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Дебет

05.02.2022
1210
7 хвилин

Дебетове та кредитове сальдо

Дебетове сальдо – це операція, коли кошти на дебет перевищують кошти на кредит. Визначається показник під час підсумкового розрахунку суми. З цього визначення виходить кредитне сальдо – це операція, коли гроші за кредитом значно перевищують дебет.

Дебет

Для розуміння цього процесу варто розглянути приклад:

Людина вирішила відкрити торгову точку щодо реалізації квітів. Вона не має боргів та інших зобов'язань, але вже з'явилися перші покупці. Наприклад, один із покупців вирішив придбати екзотичні рослини загальною вартістю 10 000 грн. Але зараз він їх забрати не може, тому залишає у продавця в магазині. Отримана сума записується в дебет, проте операції з грошима, які робить одержувач коштів (тобто. продавець) фіксуються в стовпці кредиту.

На підставі отриманої інформації складається бухгалтерська проводка: покупець сплатив усю суму, гроші надійшли до каси продавця. Відсутня заборгованість. Ця дія отримала назву двоїстої проводки.

Отримані гроші покупець вирішує покласти на особистий рахунок у банку, але не всю суму, а 9 000 грн. Гроші з рахунку в касі було вилучено та переведено на особистий розрахунковий рахунок. Це записується в кредит. А при надходженні грошей на розрахунок рахунок ця дія називається дебетом.

Ще один приклад: Покупець знаходить постачальників дорожчих та екзотичних рослин та укладає договір на постачання на 16 000 гривень. При цьому складається договір, у якому числиться запис, що першу частину 8 000 гривень буде оплачено цього місяця, а 8 000 гривень пізніше. З розрахункового рахунку покупець переказує постачальнику 8 000 гривень.

При складанні звіту в кредиті з'являється сума 16 000 гривень, у дебеті буде той самий запис із сумою 16 000 гривень.

Кредитний та дебетовий оборот

Кредитний оборот – показник обсягу надходжень з цього приводу юридичної особи чи підприємця за встановлений термін. Аналіз кредитного обороту здійснюється працівниками банку. Проводиться дія при зверненні клієнта за овердрафтом. При підрахунку кредитного обороту в облік беруться всі надходження останні 6 чи 12 місяців. Отримана під час підрахунків сума множиться на встановлений коефіцієнт.

Важливо! Розмір коефіцієнта залежить від низки факторів: чи є у клієнта прострочення, чи виконувались зобов'язання за кредитним договором, чи всі фінансові обороти було переведено.

Кредитний оборот важливий за умови аналітики кількості коштів для здійснення щомісячного платежу. Проте, клієнтам доступна можливість самостійного збільшення грошового обороту по рахунку. Для цього необхідно постійно поповнювати та знімати з нього гроші. Декілька днів подібних операцій і клієнт стрімко збільшує оборот.

Облік проводиться у кожному бухгалтерському рахунку, але окремо. Показник дебету знаходиться у лівій половині, а показник кредиту у правій. Кожна грошова операція обов'язково відображається у звіті.

Деякі рахунки використовуються посилено протягом усього періоду використання. У відповідних колонках зазначаються суми, що відображають кожну операцію. Важливо! Деякі рахунки використовуються дуже часто та їх умовно поділяють на активні та пасивні. У разі збільшення майна підприємства оборот дебету стрімко збільшується. Якщо майно зменшується, то зростає кредитний оборот.

Наприкінці кожного періоду потрібне надання інформації щодо кредитових та дебетових оборотів. Дебетовий оборот відповідає за надходження чи надходження грошей. Кредитний оборот відповідає за дії витрат. Дебет і кредит - це два рівнозначні показники. Але для наочності рекомендується ознайомитися з прикладом:

Оборот кредиту становив – 10 000 гривень, кредит – 9 000 гривень. Оборот дебетовий дорівнює – 0.

За даними каси: дебет 9000 гривень, кредит – 8000 гривень.

Розрахунковий рахунок у банку: дебетовий оборот – 8000 гривень, кредитовий оборот – 16 000 гривень.

Дебетовий оборот – 16 000 гривень, кредит – 0.

Що таке дебетове сальдо

Сальдо – це різниця між дебетом та кредитом, а саме між усіма фінансовими операціями. Під сальдо розуміють різницю між надходженнями та витратами за встановлений період часу. До цієї категорії відносять всі операції, включаючи заборгованість.

Для підрахунку різниці та її виведення потрібно здійснення математичних дій. Для наочності буде представлений приклад за наявними даними.

Приклади:

Розрахунковий рахунок у банку: дебетовий оборот 9000 гривень, кредитний оборот – 8000 гривень. Сума дебетового обороту більша за кредитовий, отже від 9 000 гривень необхідно відібрати 8 000 гривень. У результаті вийде 1000 гривень. Отриману суму необхідно внести до дебетової частини рахунку та виділити.

За аналогічним принципом проводиться розрахунок на всіх рахунках (враховуються всі операції з кредиту та дебету). Зрештою, кожна сума – це і є сальдо. Різниця розраховується за всіма рахунками обов'язково. Підрахувати дебет кредит за окремими категоріями не можна. Усі дії мають бути зафіксовані! В іншому випадку звітність виходить не повною і при подачі даних за рахунками до податкової служби можуть виникнути проблеми.

Що таке дебет?

Так склалося, що це операції, здійснювані межах організації, мають двійковий запис. Зроблено це для того, щоб розуміти, які активи є на рахунках організації, який прихід і витрата коштів. Дебет і кредит допомагають контролювати ефективність підприємницької діяльності, і при виявленні недоліків приймати рішення щодо застосування змін.

Зміст будь-якого звітного документа – це витрати та надходження коштів. Фіксація даних здійснюється за двома стовпцями: кредитом та дебетом. Дебетовий рахунок – це завжди ліва частина відомості, що відображає витрати, а права сторона відомості – це кредит. Кредит відображає прихід чи прибуток підприємства.

Такий облік дозволяє контролювати кошти на рахунку, підбивати розрахунки та здавати звітність до податкової служби. Без поняття дебет та кредит неможливо нормально вести бухгалтерію та відстежувати дані з рахунків. Головне для будь-якого підприємця – це розуміння, куди йдуть кошти. Для цього і було впроваджено такі поняття як дебет та кредит.

Дебет - це кошти, що надійшли на рахунок. При зарахуванні грошей необхідно враховувати, звідки вони з'явилися (оплата кредиту, переказ за послугу тощо). Під час вивчення активного чи активно-пасивного рахунки збільшення дебету свідчить про збільшення загальної вартості конкретного майна чи майнових прав організації.

Що стосується пасивними рахунками: якщо дебет збільшено, отже, на рахунку організації перебуває мінімальна кількість особистих коштів. У цій ситуації необхідно провести аналіз рахунків, подивитися витрати та прибуток, і на підставі отриманої інформації розробити стратегічне рішення для покращення стану підприємства.

Дебет, чи ліва сторона бухгалтерського рахунку, означає майно, що належить конкретному підприємству. Облік відбувається у тих фактів, що враховуються на рахунку. Існує два важливі поняття: дебетовий залишок та дебетовий оборот.

Поняття дебетовий оборот було неодноразово, а дебетовий залишок – це оцінка вартості майна чи майнових прав підприємства, які враховуються на рахунку у певний час.

Активні рахунки – це рух коштів із кредиту на дебет.

Пасивні рахунки – це рух коштів у зворотному порядку (з дебету кредит).

При відображенні операцій що проводяться на активних рахунках, дебет відбиває збільшення сум, що враховуються. Дебетовий оборот пасивного рахунку означає зменшення суми. У контексті з пасивними рахунками враховується прибуток та різні види заборгованостей підприємства.

Активні та пасивні рахунки

Активні рахунки застосовуються з метою фіксації інформації про майно підприємства. До цієї категорії відносять перекази, акції, гроші у валюті та грошові операції. Дебет відбиває збільшення коштів у активних рахунках. Кредит відбиває зменшення. Сальдо активного рахунку на кінець періоду завжди є дебетовим.

Приклад:

Компанія купила комп'ютер. Вартість комп'ютера без урахування податку (ПДВ) 8 700 гривень. Початкове сальдо рахунка 01 складає 0 гривень. Ноутбук був прийнятий на рахунок по дебету, тому що активний рахунок. Дебетове сальдо становило 8700 гривень.

Пасивний рахунок відбиває способи формування майна. До цієї категорії відносять позики, внески учасників організації тощо. Кредит називають приходом прибутку (тобто збільшенням суми), а дебет – витратою.

Наприклад: Компанія надала позику. Його розмір – 15 000 гривень. Облік ведеться за рахунком 66. Початкове кредитове сальдо складає 0 гривень. Прибуток, що надійшов у розмірі 15 000 гривень, було відображено за кредитом, що зумовлено пасивним рахунком. Оборот складає 15 000 гривень.

Протягом місяця 5 000 гривень було повернено. У разі обов'язки бухгалтера входить оформлення проводки. За дебетом рахунку з'являється запис 5 000 гривень. Підсумковий оборот становить 5000 гривень. Кредитове сальдо одно 10 000 гривень.

Дебет та кредит - це важливі показники, які необхідно враховувати під час складання звітності. При використанні понять важливо правильно їх підраховувати та відображати дані у звітах.

Усі розрахункові операції з рахунках усередині підприємства здійснюються бухгалтером. Але при виникненні питань, власнику важливо розуміти, що таке дебет кредит, як вони між собою взаємопов'язані і як розподіляються кошти за рахунками.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали