Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
Россия
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Андеррайтінг – що це?

06.02.2022
902
9 хвилин

Поняття «Андеррайтінг» походить від англійського слова underwriting. У перекладі означає «підписка». Консультаційні послуги андеррайтингу надають фінансові компанії - страхові організації та банки. Аналіз та грамотна оцінка небезпеки дають гарантії у отриманні певних погашень ризиків у разі настання фінансових збитків. Андеррайтером може бути спеціаліст, який перебуває у штаті фінансової організації або аутсорсингової компанії, що забезпечує послуги консалтингу. А тепер подробиці на тему.

Андеррайтінг – що це?

Визначення та терміни

Андеррайтінг - це цілий процес надання послуг зі збору інформації, даних про учасників грошових відносин, оцінки рівня ризику у разі укладення фінансової угоди. У комплекс сервісу також входить перевірка та оформлення необхідних документів із супроводу фінансової угоди.

Словами «андеррайтери» називають компанії чи співробітників компанії, які надають послуги андеррайтингу. З англійської "underwriter" перекладається як "страховик", "гарант". Андеррайтер дає поради за сумою страхової премії, за розміром відсоткової ставки позики, за форматом цінних паперів, облігацій та акцій на фондовому ринку. Тип консультацій андеррайтера залежить від характеру ринку. Андеррайтінг став природним елементом ризик-менеджменту. Особливо потрібна послуга андеррайтингу в банківському секторі. Власники фінансових установ галузі мають намір контролювати всі можливі ризики своєї діяльності та майстерно ними керувати.

Історична довідка

Поняття андеррайтингу, історія його появи веде відлік із XVII століття. Зародилося воно від страхування ризикових операцій судновласників. Засновником андеррайтингу вважають знаменитого страховика із Лондона Lloyd's. Він давав страхування, гарантії власникам судів покрити збитки через втрату вантажу чи команди внаслідок настання страхового випадку: аварії судна. За такі умови власники морських суден сплачували страхову премію гаранту. Підписом під текстом умов угоди ставали імена моряків, які оплачували цю суму премії. Можливо так з'явилася назва «андеррайтинг». Дослівний переклад underwriting звучить як «підпис під».

Фінансова криза у світі у 2008-09 роках визначила нові ризики для страхових компаній та банківської системи. Базельський комітет міжнародного нагляду за банками наприкінці 2010 року розробив договір «Базель III». Відповідно до нього рекомендувалося активно розвивати особливий механізм регулювання ризиками. Очікувалося, що механізм допоможе утриматись показникам ліквідності. Акт «Базель III» визначив необхідність та значення роботи андеррайтера у банківській галузі. Запровадження нових нормативів ліквідності підвищило вимоги до капіталу банківських установ.

Мета угоди - посилення ефективності управління можливими небезпеками у банківській діяльності. А це врешті-решт зміцнить і стабілізує в цілому всю грошову систему світу.

Розвивається кредитний процес, з'являються нові механізми кредитування, наводяться в системність даних про клієнтів. Тому сьогодні андеррайтінг набирає привабливості та популярності серед учасників фінансового ринку. Андеррайтінг зі своїм комплексом оцінки ризиків є обов'язковим компонентом менеджменту великих банків та страхових компаній будь-якої країни.

Види андеррайтингу

Фінансова діяльність визначає види андеррайтингу. Їх три:

  • Андеррайтінг у страховій сфері.
  • Банківський андеррайтінг.
  • Андеррайтінг цінних паперів.

Залежно від техніки у наданні консалтингових послуг розрізняють два підходи в андеррайтингу. Це автоматичний та індивідуальний.

Автоматичні перевірки називають ще скорингом. Їх використовують коли видають невеликі гроші. Тут діє алгоритм спеціальної програми. Перевірка проводиться швидко, за спрощеною системою та займає за часом максимум одну годину. Індивідуальний андеррайтінг проводять майбутніх позичальників, бажаючих отримати велику грошову суму.

За напрямком андеррайтінг поділяють на роздрібний та андеррайтінг корпоративних клієнтів. Назви напрямів кажуть самі за себе.

У роздрібному андеррайтингу проводять роботу з оцінки ризиків банку за кредитування клієнтів — фізичних осіб. Це стосується іпотеки, кредитів на авто , споживчих кредитів та кредитних карток. Клієнта ідентифікують, перевіряють надані документи, визначають, наскільки мінімізований процес неповернення кредитних коштів. Для комплексної оцінки використовують наявність трудового стажу, інформацію про доходи, платіжну дисципліну на основі кредитної історії.

Процедура корпоративного андеррайтингу має на увазі аналогічні перевірки, але щодо юридичної особи. Крім того, визначають рейтинг організації, її репутаційні особливості. Діяльність корпоративних андеррайтерів поділяє їх на фахівців з малого та середнього бізнесу та корпоративних андеррайтерів. Є поділ і за галузями господарської діяльності клієнтів: будівництво, сільське господарство, транспорт та інше. Застосовуються фінансові та інвестиційні аналіз та оцінка.

Що таке андеррайтінг цінних паперів?

Андеррайтінг на ринку цінних паперів управляє випуском та ранжируванням акцій. Він допомагає оцінити інвестиційну привабливість, визначити цінову політику щодо акцій та цінних паперів для компанії, замовника послуги.

Андеррайтерами ринку цінних паперів найчастіше виступають групи інвесторів: банк чи інвестиційні компанії. Вони поєднуються на короткий час з метою забезпечення нового випуску акцій та цінних паперів за встановленою ціною. Провідний андеррайтер займається організацією об'єднання, контактує з емітентом, розміщує та веде облік акцій. Андеррайтер діє за кошти та від імені емітента. Андеррайтінг цінних паперів дозволяє додатково залучати необхідні суми грошей. Для андеррайтера обов'язково наявність ліцензії на дозвіл на консалтингову роботу.

Ринок цінних паперів застосовує два типи договору з андеррайтерами. Це:

  • Тверде зобов'язання. Договір, в якому андеррайтер бере на себе зобов'язання щодо купівлі всіх цінних паперів первинного розміщення та перепродажу їх на біржі. Ризик продажів у такому договорі лягає на плечі андеррайтера.
  • Максимальні зусилля. Умови договору визначають максимальний великий продаж цінних паперів із знову випущених. Фінансової відповідальності андеррайтер при цьому не має.

Андеррайтінг у страхуванні

Андеррайтінг страхування передбачає проведення аналізу настання можливих страхових ризиків. Від андеррайтера у страхуванні очікують прийняття рішення щодо тарифних ставок, умов страхування будь-яких ризиків, оцінки ризиків після оформлення договору страхування.

Компанія, страховик пред'являє певні вимоги до андеррайтера страхування. У нього мають бути практичні знання щодо встановлення ступеня ризиків, умов страхування, ставок страхових премій. Спеціаліст андеррайтингу аналізує страхову справу, приймає рішення відхилити або прийняти ризики у страхуванні, класифікує їх, виводить розмір оптимальної страхової премії. Андеррайтер у страхуванні повністю відповідає за встановлення страхового портфеля.

Щоб знизити ризик невірних дій, страховику важливо максимально формалізувати поведінку свого персоналу після прийняття рішень. Це досягається через використання спеціальних посібників. Такі посібники створюються великими страховими компаніями. У основі лежать висновки, отримані великих масивах даних, оброблених методами математичної статистики і теорії ймовірностей. Залучаються результати спеціальних досліджень та інформація з різних джерел. Ефективна андеррайтингова процедура вимагає використання страховиками власних баз даних, що містять інформацію про застраховані, страхові випадки, збитки, а також наявність доступу до аналогічних інформаційних ресурсів інших страховиків та їх об'єднань.

Успіх страхової політики багато в чому залежить від поділу пропонованих послуг на масові види страхування однорідних ризиків, що не потребують ретельного індивідуального андеррайтингу, та страхування складних об'єктів з індивідуальним андеррайтингом.

Іншими словами, андеррайтінг у страхуванні — процедура аналізу ризиків та схвалення обґрунтованості страхування будь-якої діяльності певного заявника. З алгоритмів виявляють оптимальну вартість страхового поліса. Страховий андеррайтінг — комплекс дій страхової компанії щодо відбору об'єктів страховки, визначення обсягу захисту, встановлення виключення з умов, визначення мінімальної страхової премії.

Андеррайтінг у банку що це?

Андеррайтінг у банку – процедура оцінювання можливостей погашення кредиту потенційним позичальником. Крім того, процедура припускає коригування угоди за підсумками проведеної експертизи. Андеррайтер у банку – це кредитний спеціаліст банку. Він вивчає платоспроможність майбутнього клієнта. Методику аналізу передбачуваного позичальника кредит кожен банк приймає з власних властивостей. Андеррайтер банку оцінює позичальника за рівнем доходу, що впливає здатність до повернення кредиту; з чистоти кредитної історії; за наявністю та якістю заставного майна, що гарантує забезпечення кредиту. Крім того, під аналіз потрапляють особисті якості клієнта. Аналізуючи позичальника на іпотечний кредит, до андеррайтингу можуть бути підключені юристи та працівники служби безпеки. Прийняття рішення щодо схвалення кредиту або відмови у ньому приймається за результатами проведеної експертизи кредитоспроможності клієнта. Показники оцінки ризиків впливають на суму та умови кредитної угоди.

Андеррайтінг фізичних осіб

Перед тим, як ухвалити рішення про кредитування фізичної особи, банк проводить індивідуальну оцінку ризиків конкретного клієнта. Андеррайтінг фізичних осіб займається будь-яка фінансова установа: банк, МФО, кредитні спілки. Андеррайтер оцінює ризики та можливі умови кредитування конкретної особи. Не завжди будуть схвалені суми та бажані умови. Перевіркою займаються кредитні, юридичні відділи та департамент служби безпеки фінансової установи. Часто процедура обробки інформації та прийняття рішення проводиться автоматизовано у спеціальній програмі банку та не залежить від роботи та прийнятого андеррайтером особистого рішення.

Хто здійснює андеррайтінг?

Андеррайтери на фінансовому ринку — ціла компанія або окремий фахівець, які допомагають ухвалити рішення щодо фінансового питання. Андеррайтер отримує винагороду за послуги консалтингу.

Андеррайтер оптимізує страхування, роботу інвесторів над ринком цінних паперів. Андеррайтери дуже цінуються у банківському секторі, на фондовому ринку. Страхування, кредит вже не оформити без аналізу та оцінки андеррайтера.

Хто такий андеррайтер? Опис професії

Андеррайтером може бути співробітник страхової компанії та банку, найнятий з боку спеціаліст або аутсорсингова компанія, що надає консультаційні послуги. Андеррайтером можна назвати будь-яку людину, яка оцінює свої ризики перед тим, як дати гроші в борг будь-кому. Він також аналізує можливості іншої особи та приймає власне рішення позичити чи ні. Іншими словами, андеррайтер - це страховик, фахівець, який займається оцінкою та приймає на себе відповідні ризики від ухваленого ним рішення.

Андеррайтери готують акції та цінні папери, оцінюють активи та інвестиційну привабливість компанії; оцінюють платоспроможність та ризик неповернення кредиту потенційним позичальником; визначають страхові ризики, події та ставки у страховій справі.

Підпис та оплата роботи спеціаліста андеррайтингу коштують дуже дорого. Своїм підписом під прийнятим рішенням андеррайтер дає професійну оцінку та фінансову гарантію щодо вивченого об'єкту. Андеррайтер зобов'язаний чітко розумітися на безлічі фінансових питань: утримання та структура страхового портфеля, знати нюанси особистої та майнової страховки, юридичні особливості, бюджетування та формування резервів, регулювання збитків. Андеррайтер описує, аналізує та класифікує можливі ризики.

Андеррайтінг в Україні

Для України характерний брак отримання відкритої інформації про будь-які показники фондового ринку. Крім того, є вороже настроєні учасники ринку. Вони конкурують між собою не дотримуючись ділових етичних норм. Андеррайтінг в Україні дозволить сформувати об'єднання, згрупувати фінансових партнерів та визначити між ними правила взаємодії.

Для андеррайтингу в Україні характерна така специфіка:

  • ринок недостатньо капіталізований, немає впевненості у ліквідності акцій та цінних паперів;
  • істотну частину емісії учасники ринку розміщують самостійно, самотужки, минаючи допомогу посередників;
  • найчастіше векселедавці працюють з якоюсь однією фінансовою компанією, об'єднання інвесторів не поширені;
  • немає конкуренції в андеррайтингу. Власний капітал андеррайтерів страждає і може вийти за межі нормативу Нацбанку. Так відбувається через зобов'язання консультанта створювати власні резерви у разі фінансового збитку.

Можна зробити висновок, що андеррайтінг як категорія ризик-менеджменту в Україні ще недостатньо розвинений. Удосконалення цієї системи допомогло б вирішити низку проблем. Андеррайтінг зміг би залучити додаткові кошти та посилити ліквідність ринку. Таким чином, це допомогло б зорієнтуватися потенційним інвесторам та побачити цікаві для них пропозиції. Вони, крім можливостей, тоді з'явиться і широкий вибір цінних паперів для інвестицій. Що, своєю чергою, підвищить і ліквідність.

Необхідно розвивати законодавчий аспект андеррайтингу, сучасні телекомунікаційні технології торгівлі, визначати відповідальність, стандарти та процедури андеррайтингової діяльності. Важливою функцією андеррайтингу на підприємствах є використання стандартної системи звітності, роль джерела даних у якій грає первинний облік, що виконує функцію внутрішньокорпоративного контролю. Така система є центральною ланкою моніторингу фінансово-економічного стану страховика і дає можливість для постійного аналізу та вироблення рішень андеррайтерами. Грамотна робота андеррайтерів дозволить знизити ризики з цінних паперів та нестабільність за курсами акцій, прибере спекулянтів та «чорний» обіг на фондовому ринку України.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали