Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Актив

28.02.2022
1326
6 хвилин

Доходи і витрати — лише окремі елементи загальної фінансової картини, тоді як активи — грошова власність окремої особи чи фірми, одна з складових частин капіталу. Розуміння бухгалтерського обліку та грамотне інвестування допомагають визначити джерела фінансування компанії, розрахувати прибутковість та оцінити ризики для інвесторів та фізичних осіб.

Актив

Що таке актив?

Актив - майнові та немайнові ресурси, якими підприємства та окремі особи розпоряджаються для отримання прибутку. За станом та обсягом активів можна судити про ринкову вартість конкретного підприємства чи капіталу. Сукупність активів — власність організації, рахунок використання якої вона отримує дохід.

Будь-які активи компаній можна:

 • обміняти на інший актив;
 • розподілити між її власниками;
 • використовувати у виробництві або надання послуг з метою отримання прибутку;
 • задіяти на погашення різних зобов'язань — зокрема кредитних.

Активи - це всі види ресурсів у різних формах власності, що належать фізичним юридичним особам, які здатні принести прибуток. У бухгалтерії актив — це ліва частина бухгалтерського балансу, яка відображає використання всіх ресурсів фірми.

Будь-який актив потенційно містить дохід, є інструментом отримання прибутку.

Види активів

Усі активи можна розділити на дві умовні групи:

 • оборотні - цінності, що беруть участь у процесі виробництва з терміном дії до 12 місяців;
 • необоротні - не залежать від виробництва, з терміном застосування більше 12 місяців.

Оборотні активи повністю переносять свою вартість готову продукцію чи послугу. До них належать запаси сировини, палива та матеріалів, готова продукція та незавершене виробництво. Необоротні активи - це основні засоби, що використовуються у виробництві - обладнання, транспорт, споруди та земельні ділянки.

Класифікація активів

Крім поділу на оборотний та необоротний, актив можна класифікувати за:

 • характер обслуговування видів діяльності;
 • характер формування фінансових джерел;
 • ступеня ліквідності та характеру володіння;
 • форм функціонування.

Активи організацій поділяються на три групи - матеріальні та нематеріальні, фінансові активи.

До перших належить будь-яке майно підприємства, що має фізичний та матеріальний характер (будівлі, обладнання, матеріали, вкладення в матеріальні активи тощо), яке використовується у його комерційній діяльності. Відмінна риса матеріальних активів у тому, що можна дати грошову оцінку.

Нематеріальні активи не мають речовинної форми, хоч і беруть участь у діяльності підприємства (торговельні марки, патенти, ліцензії, програмне забезпечення тощо).

До фінансових активів відносяться фінансові інструменти, що належать організації (грошові активи у валютах, довгострокові та короткострокові вкладення).

Ліквідність активів

Економічна теорія поділяє активи за ступенем їхньої ліквідності — здатністю бути швидко проданими за ринковою або близькою до неї ціною — високоліквідні, низьколіквідні та неліквідні:

 • високоліквідні та абсолютно ліквідні — готівка або гроші на банківських рахунках та депозитах, цінні папери;
 • швидкореалізовані та середньоліквідні - податки на придбані цінності, короткострокові дебетові зобов'язання, відвантажені товари;
 • повільноліквідні та слаболіквідні - готова продукція та незавершене виробництво, сировина та інші запаси;
 • неліквідні, важко реалізовані - нематеріальні активи, нерухомість, обладнання, незакінчене будівництво, довгострокова дебетова заборгованість.

Чим актив відрізняється від пасиву?

Актив — матеріальне та нематеріальне майно, яке має компанія, тоді як пасив — це фінансові кошти, за рахунок яких були сформовані наявні активи.

Пасиви служать джерелом формування активів, відбивають кошти організації, їх поділяють на короткострокові і довгострокові зобов'язання і капітал і резерви, яких ставляться власні кошти підприємства (нерозподілений прибуток, сума додаткового і статутного капіталу, резервний та інші фонди). Короткострокові або поточні зобов'язання діють у межах одного виробничого циклу, довгострокові включають заборгованості, що існують довше одного циклу і не підлягають оплаті в поточному році.

Різниця загальної суми активів та пасивів – власний капітал власника організації. Вона показує, який обсяг матеріальних коштів залишиться у власника, якщо підприємство продасть усі активи та витратить отримані гроші на оплату заборгованості.

У бухгалтерському обліку, актів - частина бухгалтерського балансу, що відображає всі наявні в цій організації матеріальні цінності, гроші, борги різних осіб та установ у грошовому еквіваленті на конкретний момент часу. Головне для будь-якого бухгалтерського балансу - рівновага активу та пасиву. Баланс складає бухгалтер за кожний звітний період, відображаючи показники у своєму звіті.

Правильний баланс активів та пасивів

Як зазначалося, головне правило бухгалтерського балансу — рівні сумарні показники активів і пасивів. Відповідно до нього ведеться вся бухгалтерія організації. Будь-яка, запис робиться одночасно в дебеті (стаття доходів) та кредиті (стаття витрат). Наприклад, організація оплатила вартість матеріалів, отже, гроші перетворилися на матеріали, які у вигляді оборотного активу принесуть прибуток від продажу продукції.

Якщо перенести значення з бухгалтерського обліку на приклади у реальному житті — немає необхідності продавати машину чи нерухомість, якщо ті використовуються для особистих потреб, але для підвищення власного матеріального добробуту, треба навчитися підтримувати правильний баланс статті доходів та витрат між вашими активами та пасивами. Тому важливо, щоб дохід від наявних активів завжди був вищим, ніж витрати на утримання пасивів.

Згодом, створення та придбання активів дозволить здобути фінансову незалежність — коли гроші працюватимуть на свого власника, приносячи йому ще більше коштів. Для цього необхідно визначитися, куди і які кошти накопичуватимуться та інвестуватимуться. Головне, щоб сумарний прибуток від наявних активів переважав над сумою фінансів, що йде на утримання пасивів.

Як створити актив?

Єдиний актив більшості громадян — їхня робота, але для перебільшення капіталу варто замислитися над створенням нових джерел доходу. Доступний спосіб створення активу — відкладати невеликі суми для відкриття депозиту в банку.

Відкриття депозиту - це лише початковий крок, для його відкриття потрібно навчитися раціонально використовувати статті доходів, щоб була можливість відкладати кошти. Наявні накопичення треба вкласти у певні інвестиційні інструменти. Можна звернути увагу на акції перспективних компаній, інвестиційні та накопичувальні фонди.

Перешкодою на шляху створення активу можуть бути деякі пасиви, різні борги. Винятком є довгостроковий іпотечний кредит – погасити його за короткий термін досить складно.

Загалом створення активів — непростий і тривалий процес, що вимагає терпіння та дисципліни.

Управління активами

Управління активами є систематичний процес професійного управління різними видами активів (цінні папери, нерухомість тощо) з метою отримання прибутку. Як правило, процес здійснюється спеціалістами-аналітиками, регулюється договором довірчого управління. Виступати в ролі інвесторів можуть як представники малого та середнього бізнесу, великі організації та підприємства, так і приватні особи.

Метою управління активами є отримання максимального прибутку з урахуванням раціонального розподілу коштів інвестора. Методи управління різняться залежно від видів активів - оборотних та необоротних.

Управління оборотними активами - непросте завдання, для його вирішення знадобиться:

 • використовувати кошти найефективнішим для інвестора способом;
 • грамотно керувати оборотними активами у вигляді матеріалів для виробництва та запасів сировини, залишків товарів підприємства;
 • регулювати процес управління заборгованістю та стежити за ліквідністю організації.

Управління необоротними активами належить до тривалих капіталовкладень у конкретну галузь. Об'єктами інвестування може бути як матеріальні цінності та кошти, а й незавершені будівельні об'єкти.

Актуальні активи в Україні

Дорогоцінні метали — актуальний актив як для великих інвесторів, так і для приватних осіб. За бажання інвестувати невелику суму з мінімальними ризиками, золото — один із найкращих варіантів. З позиції заощадження капіталу в довгостроковій перспективі, інвестиції в золото найбільш вигідні в нашій країні — вони практично не схильні до цінових стрибків, а сам актив завжди залишається затребуваним, навіть у кризові та неспокійні часи.

Приблизно на одному рівні у рейтингу актуальності йдуть такі активи:

 • облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — їхня прибутковість становить 12%, що перевищує ставку за депозитами у гривні на 2%-4%, а самі виплати за облігаціями гарантовані Міністерством фінансів України;
 • житлова та комерційна нерухомість — коефіцієнт капіталізації становить 3%-7% і 8%-12% відповідно, тому як довгостроковий пасивний доход комерційна нерухомість залучає інвесторів більшою мірою, хоч серед простих українців житлова нерухомість є найнадійнішим активом;
 • агробізнес — його відмінні риси — експортна орієнтація та висока прибутковість, агросектор в Україні є найоптимальнішим варіантом придбання активів для розміщення невеликих капіталовкладень та великих інвестицій, чому також сприяє недавнє відкриття ринку землі в країні, інші відгалуження аграрної галузі, на які варто звернути увагу з позиції. придбання активів - це виробництво птиці та вирощування зернових культур.
Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали