Методи оцінки акцій

05.02.2022
801
9 хвилин

Акції - цінні папери, для купівлі та реалізації яких необхідно знати особливості управління та оцінки. Але спочатку важливо підібрати певний підхід:

Методи оцінки акцій

Прибутковий. Головне завдання підходу – оцінка акцій з метою визначення очікуваної чи прогнозованої прибутковості. У разі підприємство-емітент сприймається як окремий бізнес, який приносить дохід. У основі дохідного підходу лежить розрахунок вартості можливих доходів за акцією, які будуть отримані від продажу чи реалізації послуги.

Витратний. Головне завдання зазначеного методу – твердження, що вартість цінних паперів можна порівняти з витратами. Для оцінки вартості обліку беруться ринкові показники. Вся аналітика базується на вивченні ринку та прирівнюванні діючих активів до можливого доходу. Підхід добрий, але є один недолік, у процесі аналізу складно передбачити перспективи розвитку бізнесу-емітента.

Порівняльний. В основі підходу лежить принцип заміщення. Аналітика базується на тому, що аналогічний пакет цінних паперів матиме аналогічну корисність. Для розрахунку доходу широко використовується ринковий метод. Визначення можливого прибутку оцінюється з урахуванням реальних доходів підприємств із подібною діяльністю.

Підходи для оцінки акцій – головна концепція, яку необхідно покладатися. В основі підходів лежать методи оцінки ринкової вартості акцій. Доцільність використання того чи іншого способу визначається виключно оцінювачем, який підтвердить експертність.

У межах кожного підходу використовуються такі методи оцінки акцій:

 • Дисконтування майбутніх потоків. Метод тісно прилягає до прибуткового підходу. Використання методу доцільно у разі, якщо очікуваний рівень доходу значно перевищує наявний.
 • Капіталізація прибутку. Зазначений метод також застосовується до прибуткового підходу. В його основі лежить розрахунок нормалізованого грошового потоку, в основі якого лежить твердження про те, що поточний прибуток співмірний з прогнозованими грошовими потоками. Це найоптимальніший варіант оцінки для бізнес-емітентів.
 • Чисті активи. Методика застосовна для витратного підходу. У її основі лежить визначення вартості об'єкта оцінки як різниця між поточною ринковою вартістю активів та пасивів. Додатково враховується коригування з урахуванням конкретної дати.
 • Метод ринку капіталу. Методика широко застосовується за порівняльного підходу. В її основі лежить інформація про ціни, отримані компанією-конкурентом на фондовому ринку. При необхідності дані можна скоригувати.
 • Метод продажу чи угод. Часто застосовується за порівняльного підходу. У його основі лежить контроль ціни покупок акцій.

При виборі методу необхідно враховувати особливості акцій, і навіть гаданий результат. Часто під оцінку потрапляють в повному обсязі акції, лише окремі пакети. Оцінювачу потрібно знати один факт: яким є пакет, контрольним чи неконтрольним.

Інвестиційні властивості акцій

Акції мають інвестиційні властивості. До них відносять:

 • Прибутковість – відношення суми отриманих дивідендів та курсового доходу до ціни придбання акції. На показник можуть вплинути різні фактори, включаючи темпи зростання курсу акцій, розміри дивідендів, розміри податків, темпи інфляції та зростання банківського відсотка.
 • Ліквідність. Це здатність акцій швидко трансформуватися в реальні гроші. У високоліквідних акцій завжди вузькі спреди. Спред – різниця між ціною придбання та продажу. Ліквідність допомагає інвесторам вільно здійснювати угоди без суттєвих втрат. При необхідності купівля та продаж здійснюється у стислі терміни.
 • Волатильність – показник інтенсивності зміни ціни акції у часі. За високої волатильності завжди зберігаються високі ризики. У той же час, чим вище волатильність акції, тим привабливіша вона для трейдера. Коливання дуже стрімкі, але завдяки їм спостерігається заробіток.
 • Ризик – міра волатильності ціни акції щодо ринкової вартості. При виборі акції необхідно оцінювати всі ці властивості. Ця дія допоможе правильно працювати з акціями та отримувати реальний прибуток.

Що таке акція?

Акція – цінний папір, що випускається акціонерними товариствами (компаніями-емітентами). Інвестори, які вирішили придбати акції, автоматично отримують право на їхнє використання, а також стають співвласниками організації. При купівлі акції у власника з'являється частка певної компанії. Розмір частки не має значення, як і кількість акцій, головне – це той факт, що акцію купили.

Що дають акції власнику?

Акція не дає співвласнику можливість управління компанією, особливо якщо його частка мінімальна. Контролювати дії можна лише в тому випадку, якщо у акціонера куплено більше половини акцій конкретного товариства. В інших випадках це просто цінний папір, яким можна розпоряджатися на власний розсуд.

Купівля акцій робить людину акціонером певного товариства, та наділяє її такими правами:

 • Право голосувати на зборах акціонерів. Частково це дозволяє управляти компанією, але тільки в тому випадку, якщо акція голосує.
 • Право отримувати дивіденди. Акціонер може отримувати частину прибутку компанії, якщо це передбачено.
 • Право на одержання частини майна підприємства. Розраховувати на це можна лише у тому випадку, якщо організація була ліквідована.

Право голосу дуже важливе. Будь-які рішення за станом компанії визначаються під час зборів акціонерів. І саме співвласники можуть керувати організацією та розпоряджатися прибутком. Гроші суспільства спрямовуються на розвиток бізнесу або виплату дивідендів.

Які бувають види акцій?

Всі акції умовно поділяються на прості та привілейовані. Головна відмінність полягає у можливості голосування та отримання дивідендів.

Прості акції. Їхнє придбання надає акціонерам можливість голосування на збираннях. У цьому гарантії отримання дивідендів немає.

Привілейовані акції. Їх характерний встановлений розмір дивідендів. Для акціонерів доступна можливість голосування, навіть у тому випадку, якщо не було отримано дивідендів за підсумками року.

Привілейовані акції поділяються на два типи: неголосуючі та з особливими правами. Неголосуючі акції – фіксований дивіденд, право на отримання виплат та відсутність можливості брати участь у голосуваннях.

Акції з особливими правами – можливість отримувати дивіденди та голосувати, але лише за правилами, встановленими компанією. Правила та умови визначаються кожною організацією в індивідуальному порядку. Статут здатний утримувати будь-які правила.

Крім основної класифікації, всі акції умовно ранжують за черговістю виплати дивідендів. Насамперед виплати надаються акціонерам-власникам неголосуючих акцій. Відповідно до встановлених умов, їм надається фіксована сума чи відсоток. Участь у голосуванні вони не можуть. Винятком виступають збори під час яких приймається рішення про ліквідацію підприємства. У другу чергу виплати одержують власники стандартних привілейованих акцій. Розмір дивідендів може бути фіксованим або складати певний відсоток розміру акції. Найчастіше сума акції розраховується від чистого прибутку. Незалежно від ранжування виплати здійснюються в установленому порядку, який прописаний у статуті.

Важливо! Якщо у межах однієї компанії використовується кілька типів акцій, порядок виплат визначається індивідуально. У виграші завжди власники акцій із особливими правами. Акціонери зі звичайними цінними паперами одержують виплати в останню чергу. Понад те, вони мають права проведення зборів товариства.

Як виглядають акції?

Акція – цінні папери електронному варіанті. Вони відображаються у спеціальному додатку (при покупці) та зібрані в єдиний каталог. Не мають фізичного вираження.

Електронний варіант акції завжди знаходиться під урахуванням депозитаріїв та реєстраторів. Але перед тим як працювати зі спеціальними організаціями, необхідно переконатися в тому, що компанія має ліцензію.

Важливо! У випущених акцій має бути ліцензія банку України.

Як відбувається облік цінних паперів?

Облік цінних паперів здійснюється спеціальними органами. При їхньому виборі важливо враховувати наявність ліцензії на території України. За облік цінних паперів відповідають депозитарії. Право власності підтверджується випискою за рахунком депо. Це особистий рахунок власника акції. У ньому міститься інформація про всі папери, що знаходяться у власності людини. За облік акцій може відповідати реєстратор. Для підтвердження права використання у реєстратора необхідно отримати виписку по особовому рахунку. Список містить усі акції, що перебувають у власності акціонера.

Навіщо купувати акції?

Акції для акціонерів – можливість управляти компанією, де цінні папери було куплено. Але у 90% випадків покупка здійснюється з метою отримання додаткового прибутку. При правильному поводженні з акціями прибуток може бути високим. Для власника акції існує два способи одержання грошей:

 • За рахунок дивідендів із акції. Якщо за проведеними підсумками компанія отримала добрий прибуток, вона розподіляється між усіма акціонерами. Власник акції отримує дивіденди з кожного цінного паперу. Але гарантій немає. Якщо на зборах компанія вирішила не розподіляти фінанси чи організація вийшла у мінус, жодного прибутку не буде.
 • За рахунок зростання вартості акції. Купуючи акцію кожна людина перебуває в очікуванні. Він чекає, коли вартість акцій стрімко почне зростати. У разі продажу власник отримує дохід (він визначається різницею між початковою вартістю акції та вартістю її продажу).

Важливо! Клієнтам депозитаріїв та реєстраторів України слід враховувати той факт, що частину доходу доведеться заплатити організації. Це означає, що власник цінних паперів отримує не весь дохід.

Які податки сплачують власники акцій?

Власникам акцій необхідно враховувати той факт, що при отриманні доходу доведеться сплачувати податок. Але це актуально у разі, якщо дохід отримано з допомогою дивідендів. Тільки для даної категорії передбачено оплату податків (ПДФО).

Платити податок не потрібно у таких випадках:

 • акція була куплена не пізніше 1 січня 2014 року;
 • час використання акції становить щонайменше 3 роки;
 • за рахунок різниці власник заробив понад 3 млн. за рік.

Якщо за акціями клієнт не підпадає під зазначені критерії, оплата податку обов'язкова.

Де можна придбати акції?

Пропозиції з придбання цінних паперів можна зустріти на біржі, також доступне вчинення угод поза її межами. Використання біржі - прозоріший і безпечніший спосіб укладання угод. Тут можна легко відслідковувати будь-які зміни. Достатньо завантажити програму для зручнішого проведення угод. При скоєнні угод поза біржі завжди зберігається ризик спонтанного завищення цін чи заниження (у разі продажу).

Акції, куплені на біржі вважаються перевіреними. Торговий майданчик самостійно перевіряє компанії. Шахраї та інші зловмисники на біржі виключені. На майданчику кожна акція має свій статус і пріоритет. Більше того, цінні папери мають рівень лістингу. Перший рівень – ліквідні акції провідних компаній України. Другий рівень – непогані акції, але до них висуваються спрощені умови. Третій рівень – акції із низькими вимогами. Компанія, яка надає цінні папери, може бути ненадійною. Оцінювати організацію доведеться самостійно.

Важливо! Для угод на біржі знадобляться послуги посередника (брокера). У нього обов'язково має бути ліцензія України, яка дозволяє вільно працювати на фондовому ринку.

Які акції доступні інвесторам-початківцям?

Знаходити цікаві пропозиції та продавати/купувати акції можна будь-яким зручним способом. Для акціонера доступні акції компаній України та іноземних держав. Для придбання є акції будь-якого котирування, навіть якщо вони не пройшли лістинг на вітчизняній біржі.

Для здійснення угод, які не мають котирування, у акціонера має бути відповідна кваліфікація. Деякі майданчики пропонують пройти додаткове тестування.

Увага! У деяких брокерів пройти тест потрібно лише один раз. Інші брокери пропонують проходити спеціальне тестування щоразу без укладання угоди.

Навіщо проходити тестування? Це оптимальний спосіб перевірки рівня знань під час використання певного інструменту. Для успішного проходження важливо відповісти на всі запитання.

Акціонер може заздалегідь підготуватись до тестування. Примітно, що ця вимога поширюється лише на майбутніх інвесторів. Для компаній тестування та додаткові перевірки виключені.

З якими ризиками можна зіткнутися при покупці акцій?

Інвестиції – завжди ризик. Акціонеру важливо знати особливості покупки цінних паперів, спеціалізуватися в управлінні та знати особливості використання. Що більше знає інвестор, то вище ймовірність отримання доходу.

Купуючи цінні папери, клієнту необхідно враховувати наявність ліцензії, котирування та інші основні параметри акції. Але навіть у цьому випадку все одно зберігається висока ймовірність ризиків.

Головними ризиками виступають:

 • Ринкові ризики означає, що ряд акцій може, як зростати, так і падати в ціні. Акції підпорядковуються виключно ринковим законам.
 • Ризик ліквідності - означає, що торгівля може бути затьмарена неможливість реалізації цінних паперів. Таке буває із певними акціями. Задля реалізації акції власнику доводиться максимально знижувати вартість.
 • Кредитний ризик означає, що компанія може розоритися. Всі акції у цьому випадку будуть знецінені.

Незалежно від особливостей проведення угод, ймовірність настання непередбачуваних ситуація є завжди. Акції не приносять доходу на регулярній основі. А для того, щоб акції справді збільшили бюджет, важливо знати власні права. Нарешті, багато процесів базуються на правильному управлінні.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали