Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский
МФО
Рейтинг Finanso®
i

Рейтинг Finanso® визначаються нашою редакційною командою. Формула підрахунку очок враховує тип фінансового продукту, а також тарифи, збори, винагороди та інші опції.

Спектрум Ессетс

ТОВ «Спектрум Ессетс» — фінансова компанія, яка здійснює свою діяльність з 2019 року. Організація надає позики за умов фінансового кредиту.

Коротко про компанію

ТОВ «Спектрум Ессетс» — українська фінансова компанія на українському фінансовому ринку, яка надає послуги у сфері факторингу та кредитування. Кредит можуть оформити представники малого та середнього бізнесу з метою покриття термінових витрат, пов'язаних із виробничою та торговельною діяльністю.

Компанія Спектрум Ессетс надає позики суб'єктам малого та середнього бізнесу, а також надає послуги у сфері факторингу.

Переваги

Кредитування в компанії Спектрум Ессетс відрізняється такими перевагами:

 • гнучка система програм кредитування;
 • кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Умови позик

Залежно від терміну кредитування позики можуть бути:

 • короткострокові (до 7 днів);
 • середньострокові (до 20 днів);
 • довгострокові (до 1 місяця).

Залежно від виду забезпечення:

 • забезпечення у вигляді застави (майно, майнові права, корпоративні права, цінні папери тощо);
 • інші види забезпечення (порука, гарантія, свідоцтво страхових організацій тощо);
 • без забезпечення.

Залежно від ступеня ризику позики можуть бути:

 • стандартні кредити;
 • кредити із підвищеним ризиком.

Залежно від методу надання:

 • повною сумою, що передбачена договором;
 • гарантійні кредити (дата зарахування фінансових встановлюється заздалегідь).

Залежно від порядку сплати відсотків та основного боргу:

 • кредити зі сплатою відсотків та основної суми кредиту наприкінці терміну дії кредитного договору;
 • кредити з щотижневим погашенням відсотків та погашенням основної суми кредиту наприкінці терміну дії кредитного договору;
 • кредити з щотижневим погашенням процентної частини та рівних частин основної суми кредиту, які розраховуються за допомогою поділу загальної суми кредиту на кількість тижнів користування кредитом;
 • кредити зі щотижневим погашенням у рівних частках;
 • кредити з щотижневим погашенням відсотків та щотижневим погашенням суми кредиту в рівних частках;
 • індивідуальний графік погашення кредиту залежно від виду діяльності та її сезонності.

Кредити видаються у національній валюті України – гривні.

Тарифи за кредитами:

 • процентна ставка – 24-30%;
 • комісія за встановлення ліміту кредитної лінії – 1,5-2%;
 • комісія за збільшення ліміту кредитної лінії – від 1%;
 • комісія за розгляд змін умов договору – від 5 000 грн.;
 • комісія за надання довідки про стан заборгованості за кредитом – 300 грн.;
 • комісія за надання довідки з інших питань з питань обслуговування кредиту – 300 грн.;
 • комісія за надання довідки про зняття обтяжень із майна, що використовується як забезпечення за кредитом – 300 грн.

Способи видачі

Кредити видаються у готівковій формі в касі компанії-кредитора або безготівковим переказом на розрахунковий рахунок, зазначений позичальником у заяві.

На сайті компанії можна ознайомитись з наступними документами:

 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 3. Свідоцтво про реєстрацію фінансової організації;
 4. Правила надання коштів, у тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 5. Приблизний договір надання коштів у позику , у тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 6. Статут;
 7. Тарифи.

Договір між позичальником та кредитором укладається у письмовій формі або у формі, що прирівнюється до письмової, відповідно до законодавства України.

Кредитор не має права вимагати дострокового погашення боргу та розривати договір в односторонньому порядку у разі відмови позичальника від збільшення процентної ставки або іншого платежу, передбаченого договором та графіком погашення кредиту.

У разі зміни місця знаходження компанії позичальник повинен бути повідомлений про це протягом десяти днів з моменту виникнення змін.

Кредитор зобов'язується протягом 2 робочих днів розглянути та протягом 1 робочого дня дати відповідь за заявою позичальника про перенесення дати платежу за умови, що її подано за 7 календарних днів до дати наступного платежу.

Внесення змін до чинного договору здійснюються шляхом підписання додаткових угод. Письмова пропозиція про зміну умов договору надсилається стороні, яка зобов'язана протягом 10 робочих днів надати письмову відповідь. Якщо у встановлений термін відповіді не надано, вважається, що пропозиція не прийнята. У разі ухвалення пропозиції сторони протягом 7 робочих днів з моменту відповіді підписують угоду.

З новинами компанії можна ознайомитись на офіційному сайті.

Необхідні документи:

 • копія витягу або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копія витягу з реєстру платників єдиного податку (тільки для фізичних осіб-підприємців);
 • копії статутних документів;
 • копія ліцензії, якщо діяльність позичальника потребує ліцензування;
 • фінансова звітність за останні 4 звітні періоди з відміткою статистики, копії балансу (форма №1), звіту про фінансові результати (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3);
 • оборотно-сальдова відомість дебіторської та кредиторської заборгованості у розрізі контрагентів за останні 12 місяців (помісячно);
 • довідка з обслуговуючих банків про щомісячні обороти та залишки коштів на рахунках за останні 6 місяців;
 • довідка про наявність кредитів із зазначенням термінів видачі та погашення, сум та відсоткових ставок за кредитами;
 • інформація про діяльність позичальника;
 • документи (наказ, протокол загальних зборів, інший документ), що підтверджують повноваження представника позичальника;
 • інші документи на вимогу кредитора в залежності від програми кредитування.

Копії мають бути завірені належним чином.

Умови надання позики

Позичальник повинен мати повну дієздатність та усвідомлювати значення своїх дій.

Короткострокові позики надаються у разі тимчасових фінансових труднощів позичальника, що виникають у зв'язку з витратами на придбання товарів тривалого користування, закупівлю сировини, матеріалів, обладнання тощо.

Середньострокові позики видаються на придбання нерухомого (у тому числі і землі) та/або рухомого майна позичальником на оплату обладнання, формування основних фондів, модернізацію та розширення діючих фондів.

Оформлення довгострокових позик націлене на придбання нерухомого (у тому числі землі) та/або рухомого майна позичальником, реконструкцію об'єктів нерухомості, нове будівництво, приватизацію тощо.

Кредитор має право вимагати дострокового погашення боргу та розірвання договору із позичальником у разі, якщо:

 • перевищення сумою заборгованості суми кредиту на понад 10%;
 • позичальник не вніс більше одного платежу, що перевищує 5% суми кредиту;
 • позичальник суттєво порушив умови договору.

Як оформити заявку

Для оформлення заявки слід зв'язатись зі співробітником компанії за номером телефону: +38 (068) 978-06-06 або написати на електронну пошту.

Причини відмови

Кредитор залишає у себе право відмовити у видачі кредиту без пояснення причин.

Погашення кредиту здійснюється згідно з встановленим графіком платежів.

Методи стягнення заборгованості

Відступлення права вимоги за договором споживчого кредиту здійснюється відповідно до Закону України «Про споживче кредитування». Зміна кредитора проводиться без згоди позичальника, якщо інше не встановлено договором між сторонами чи законом.

Кредитодавець після виконання поступки права вимоги новому кредитору або передачі справи колекторському агентству протягом 10 днів зобов'язується повідомити про це позичальника.

З метою досудового врегулювання простроченої заборгованості кредитор має право на такі дії:

 • Надсилати позичальнику листи з позначкою «Вручити особисто» про добровільне погашення простроченої заборгованості. Листи надсилаються за адресою проживання, перебування або за місцем роботи позичальника.
 • Консультувати позичальника щодо погашення простроченої заборгованості. Консультації здійснюються при особистих зустрічах, телефонних та відеопереговорах. Особисті зустрічі допускаються лише з 09:00 до 19:00 за попереднім погодженням часу та місця.
 • Направляти позичальнику вимоги щодо виконання зобов'язань за договором.
 • Супровід укладання договору, за яким боржник погашає частину боргу, а решта суми прощається.
 • Вчинення дій з метою погашення простроченої заборгованості через звернення на предмет іпотеки.
 • Супровід продажу майна позичальника виходячи з виконавчого напису нотаріуса.

Як дізнатися про суму боргу?

Дізнатись суму боргу можна у співробітника компанії за телефоном: +38 (068) 978-06-06 або, написавши на електронну пошту.

Що робити, якщо платіж не минув?

У разі виникнення проблем із зарахуванням платежу необхідно звернутися до організації, яка займається їх здійсненням. Також потрібно повідомити про це компанію-кредитора та підтвердити факт здійснення платежу за допомогою виписки.

На сайті компанії Спектрум Ессетс відсутня можливість створення особистого кабінету. Усі дії, пов'язані з оформленням та погашенням кредиту, виконуються за допомогою працівників.

Отримати консультацію з питань факторингового та кредитного обслуговування можна зателефонувавши за номером: +38 (068) 978-06-06. Дзвінки приймаються з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 18:00. Також можна скористатися формою зворотного зв'язку в розділі «Контакти» на сайті компанії або написати на електронну пошту [email protected].

Ваш коментар доданий
Помилка
Ваша скарга зафіксована
Невірний логін або пароль
comment.alert.error-reg
Щоб оцінити, необхідно авторизуватися
Введено невірний СМС-код
Напишіть свою думку про Спектрум Ессетс
Залишити відгук
Схожі компанії
Додам
Ліцензія № 1714
20603, Черкаська обл., м. Шпола, вул.Таранця, буд. 20
0 (800) 30-53-53
Sweet Money
Ліцензія № В0000405
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21
0 (800) 33-74-24
Інтеркеш
Ліцензія № 129
88018, м. Ужгород, вул. Швабська, б.17
+38 (095) 11 78 907
Upme-finance
Ліцензія № 689
02096, м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 13-А
+38 (050) 332 3 442
Тайм Кредит
Ліцензія № 1085
14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, буд. 20.
+38 (097) 557-41-53