Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Фінансові вкладення в акції

У статті наведено огляд інвестиційних стратегій, пов'язаних зі вкладенням коштів у цінні папери. Наведені нижче дані будуть корисні всім інвесторам-початківцям, а також тим, хто цікавиться можливими шляхами отримання пасивного доходу, пов'язаного з фондовим ринком.
АТ «Мегабанк»
4.2
Кредитка todobank от Мегабанка оформляется буквально за пару минут, можно даже не отвлекаться от разговора по телефону: все оч легко и просто) Карту привозит курьер в любой уголок Украины - это тоже...
Докладно
АТ КБ «Приватбанк»
3.6
• Багато відділень і банкоматів; • на всі питання, які я вирішувала з гарячою лінією, були дані вичерпні відповіді, знайдено рішення проблеми...
Докладно
Фінансові вкладення в акції

Отримання стабільного доходу від правильно розміщених фінансових активів є метою для багатьох інвесторів і звичайних людей. Загальні питання інвестування були висвітлені в попередніх публікаціях. Нижче мова піде про вкладення в акції — відносно поширений спосіб, що дозволяє організувати на практиці отримання пасивного доходу завдяки вкладення вільного капіталу.

Чим являється акція

Акції є цінними паперами, завдяки яким їх власник отримує право на частину прибутку акціонерного товариства, прийняття управлінських рішень в цьому товаристві, а також частину майна в ситуації, коли товариство ліквідується.

Довідка! Власник акції є володарем невеликої частини організації, яка випустила цей цінний папір.

Добрі економічні показники акціонерного товариства призводять до зростання вартості його цінних паперів. Прибуток від операцій з цим видом цінних паперів може складатися з дивідендів, що виплачуються з прибутку компанії, або від доходу при продажу акцій за вищими цінами.

Типи акцій за рівнем прибутковості

За видом отримання доходу акцію можна віднести до одного з 5 видів:

 1. Блакитні фішки — цінні папери великих компаній з високим рівнем доходу та невеликими дивідендами. Ідеальний варіант для початківців інвесторів — при мінімальному рівні ризиків дозволяють отримувати майже гарантований прибуток. Отримали свою назву завдяки світу азартних ігор, в якому фішки блакитного кольору мають найвищу ціну. До недоліків можна віднести відносно повільне зростання ціни, яке відповідає загальноекономічним показникам.
 2. Захищені акції — цінні папери, вартість яких мало залежить від стану економіки. Мають попит серед інвесторів, що прагнуть до тривалого, стабільного отримання дивідендів. Невисокий рівень доходів компенсується зниженим рівнем ризику.
 3. Зростаючі акції — вид цінних паперів, зростання цін на які випереджає більшість економічних показників. Такий тип акцій приносить мінімум дивідендів. Основний дохід при роботі з ними приносить прибуток від перепродажу за вищими цінами. Привабливі перспективи високого прибутку компенсуються ризиками, пов'язаними з можливим падінням цін.
 4. Спекулятивні акції — відносяться до категорії високо ризикованих вкладень. Такий вид інвестування підходить для тих, хто добре знайомий з ситуацією на ринку і готовий ризикувати заради отримання великого прибутку. До спекулятивних часто відносять акції компаній, що випускають на ринок новий вид продукції або послугу. Подібні сценарії дозволяють отримувати високий прибуток, але в разі помилок призводять до великих втрат. Основним джерелом прибутку при роботі з такими цінними паперами є їх перепродаж за вищою ціною. Виплата дивідендів в таких випадках не береться до уваги.
 5. Циклічні акції — один з типів цінних паперів, працюючи з яким інвестори повинні розраховувати на прибуток від перепродажу після зростання цін. Це пов'язано з тим, що компанії, які є емітентами таких цінних паперів, є прибутковими в періоди економічного підйому. Під час кризових ситуацій ці організації можуть виявитися збитковими. Дивіденди від таких акції зазвичай невеликі та не враховуються при покупці.

Потенційним інвесторам є доступними вкладення грошей не тільки в акції, але і в такі інструменти, як біржовий індекс, що являє собою добірку з цілого ряду цінних паперів. Такий метод інвестування дозволяє значно знизити ризики у разі різких рухів на біржах. Для інвесторів-початківців може виявитися дуже зручним використання для інвестицій саме біржових індексів.

Методологія інвестування в акції

Процес вкладення грошей в цінні папери може містити чимало складнощів, з якими зіштовхуються інвестори-початківці. Оптимальний порядок вкладення грошей в акції можна представити у вигляді наступного порядку дій:

 • Формування цілей

На цій стадії необхідно відповісти на питання про кінцеві цілі, на які будуть витрачені отримані від інвестицій доходи. Це можуть бути як прості повсякденні цілі, так і довгострокові проекти.

Після визначення кінцевої мети формується розуміння суми, необхідної для її досягнення. Краще, якщо кінцева мета буде максимально ясною, оскільки це впливає на методи роботи з цінними паперами — отримання дивідендів при довгострокових вкладеннях, активна торгівля або комбінований варіант.

 • Визначення рівня допустимих ризиків

Цей непростий показник можна визначити, виходячи з кількості доступних для вкладення активів, а також наслідків, пов'язаних з їх цілковитою втратою. Буде корисним розглянути на цій стадії найгірший сценарій розвитку ситуації, пов'язаної з інвестуванням.

Такий підхід дозволить позбутися зайвих ілюзій, пов'язаних зі швидким отриманням надприбутку, і допоможе залишатися реалістом.

 • Збір доступних даних

Наступним кроком після вибору об'єкта для інвестицій є збір всієї можливої інформації про цю організацію або групу компаній. Підійдуть всі доступні джерела — мережеві видання, корпоративні портали, офіційна звітність акціонерних товариств і т. д. Окрему увагу потрібно приділити вірогідності отриманої інформації.

 • Визначення об'єкта для інвестування

Після збору та аналітичної оцінки зібраної інформації можна починати дії, пов'язані з купівлею вибраних активів. Ця стадія характеризується наступними важливими особливостями:

 1. Краще працювати з цінними паперами організацій, діяльність яких максимально зрозуміла з професійної точки зору.
 2. Для об'єктивної оцінки вартості активів важливо точно знати всі важливі компанії в даній сфері, добре розбиратися в роботі галузі, відстежувати в реальному часі важливі події та розуміти напрям розвитку компаній.
 3. На вартість цінних паперів, а також активність ринку може вплинути будь-який з перерахованих факторів.
 4. Зручно працювати з «блакитними фішками», які мають попит, але потрібно пам'ятати, що на ринку торгується чимало цікавих активів, що належать до «другого ешелону».
 5. Правильним є вкладати гроші в цінні папери компаній, що працюють у різних галузях економіки. Такий розподіл активів дозволить гнучко змінювати структуру вкладень і мінімізувати втрати від кризових явищ в окремих сферах.
 6. Збільшення рівня доходів пов'язано з вибором довгострокових стратегій, пов'язаних з багаторічними вкладеннями в цінні папери. Вигідним є продаж активів під час максимально успішного періоду для компанії. Найчастіше ключовим фактором, що дозволяє отримати максимальний дохід, є терпіння інвестора.
 7. Добрим варіантом можуть бути цінні папери монополістів в якій-небудь сфері. На таких компаніях найменше позначаються кризові ситуації на ринку.
 • Придбання цінних паперів

Оптимальним варіантом є покупка фондових активів через брокерські компанії, що працюють офіційно. Фізичним особам заборонено купувати цінні папери без посередницької участі ліцензованих брокерів.

Важливо! В якості такої компанії може виступати спеціалізована компанія або один з банків.

Допустимою є робота тільки з брокерами, у яких є державна ліцензія. Ситуація, коли у брокера відкликають ліцензію, не призводить до втрати активів його клієнтів. Всі операції переводяться в аналогічні організації, що володіють потрібними компетенціями.

Помилковою є покупка цінних паперів без подальшого відстеження ситуації на ринку в цілому та в найбільш актуальних галузях. Локальне зростання цін не завжди є позитивним показником. Активи організацій, що працюють в інших сферах, можуть виявитися більш вигідним вкладенням, що буде свідчити про необхідність коригування інвестиційної стратегії.

 • Переоцінка початкових цілей

Необхідно зробити об'єктивні висновки про те, наскільки правильним є обраний напрям. Допускається коригування своїх планів у зв'язку зі зміною ситуації.

 • Уникайте частих операцій з продажу акцій

Свіжі дані з фондових ринків або отриманий інсайд можуть створити напружену ситуацію. У таких ситуаціях важливо зберігати спокій та уникати дій, заснованих на емоціях. Продаж цінних паперів в таких обставинах часто є помилкою.

Довідка! Для інвесторів-початківців, які перебувають в стані сумнівів щодо поточної ситуації на фондових ринках, кращим вибором буде отримання професійної консультації. Люди, які давно працюють з цінними паперами, допоможуть на будь-якій стадії інвестиційної діяльності.

Часто використовувані інвестиційні патерни

 1. Купівля та утримання — довгостроковий метод, пов'язаний з купівлею цінних паперів та їх подальшим утриманням до моменту підйому цін до максимально вигідних рівнів.
 2. Формування накопичень — пов'язаний з поступовим формуванням портфеля інвестицій. Для додаткової покупки цінних паперів часто використовуються дивіденди, отримані від раніше придбаних акцій.
 3. Торгівля на хвилі — покупка активів, що подешевшали в періоди кризи у відповідних галузях. Вимагає ретельної оцінки ситуації на ринку.

Максимально зрозумілий опис стратегій буде корисним широкому колу читачів, які не є професіоналами фондових ринків. Такий підхід допоможе швидше розібратися в ситуації та уникнути очевидних помилок, пов'язаних з фінансовими втратами.