Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

ЄДРПОУ: що означає, для чого створений, його функціонал

26.06.2020
1382
5 хвилин

Незаперечним є той факт, що кожна людина унікальна в силу своїх персоніфікованих і особистісних особливостей. Унікальність юридичних осіб також безперечна, тільки в даному випадку в якості індивідуальних ознак виступають реквізити, форми діяльності та ін.

ЄДРПОУ: що означає, для чого створений, його функціонал

Фізичній особі присвоюють такі ідентифікаційні параметри, як дані паспорта, страхового свідоцтва, ІПН, для юридичної ж особи такою відмінною характеристикою можна вважати код в ЄДРПОУ. Що це таке, розберемо нижче.

Визначення поняття ЄДРПОУ. З чого все починалося?

Почнемо з розшифровки цієї досить хитромудрої абревіатури. ЄДРПОУ – єдиний державний реєстр підприємств і організацій України. Цей реєстр містить величезну базу даних про всі юридичні особи України, а також їх структурні підрозділи (територіально розташовані як всередині країни, так і за її межами) незалежно від їх організаційно-правових форм і видів власності.

Формування ЄДРПОУ почалося ще на початку 90-х років і було обумовлено розвитком ринкових відносин. Швидке зростання кількості організацій і підприємств, їх розвиток вимагали формування автоматизованої системи збору інформації про наявні юридичні особи для можливості їх подальшого обліку та контролю.

Довідка! Спочатку ЄДРПОУ мав назву ЗКПО – загальноукраїнський класифікатор підприємств і організацій, під такою назвою реєстр існував до 1998 року.

ЄДРПОУ передував державний реєстр звітних статистичних одиниць. В цей реєстр вносився унікальний індивідуальний код, який надавався суб'єктам господарської діяльності при державній реєстрації. Саме на базі цих кодів і створювався існуючий донині єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

Приблизно одночасно зі створенням єдиного державного реєстру була затверджена методологія роботи між реєструючими органами та органами, що здійснюють статистичний облік, з передачі та присвоєння кодів. У той час (початок 90-х) надання списків кодів здійснювалося за актом прийому-передачі, складеним на паперовому носії.

На початку другого десятиліття 2000-х років відбулася автоматизація роботи органів статистики та реєстрації: передача відомостей стала здійснюватися в електронному форматі.

Довідка! На сьогодні правила присвоєння коду ЄДРПОУ визначаються порядком інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та інформаційними системами державної служби статистики.

Що під собою має на увазі код ЄДРПОУ та в яких випадках він необхідний?

Внесення даних про юридичну особу або його відокремлений підрозділ в ЄДРПОУ супроводжується одночасним присвоєнням їй індивідуального коду. Такий код унікальний для кожної організації та ніколи не повторюється. Це свого роду відбитки пальців в системі юридичних осіб, за цим кодом можна безпомилково ідентифікувати організацію.

Довідка! Структура коду ЄДРПОУ складається з восьми цифр. Перші дві визначають напрямок діяльності організації, інші шість – просто порядковий номер.

Такий код – один з основних реквізитів картки юридичної особи, як правило, він присутній в більшості оформлюваних документів: фінансових, установчих та ін.

Більш того, код ЄДРПОУ – обов'язковий реквізит:

 • при здійсненні безготівкового переказу грошових коштів між власними рахунками юридичної особи, відкритими в різних банках України;
 • при формуванні звітності господарюючого суб'єкта;
 • при створенні облікових документів підприємств та організацій.

Довідка! Печатки та штампи організації завжди містять інформацію про код ЄДРПОУ.

Які функції виконує ЄДРПОУ?

Реєстр в першу чергу створювався з метою структурування інформації про господарюючих суб'єктів країни. На даний момент ЄДРПОУ – найважливіша складова інфраструктури статистичного обліку України.

Дані реєстру дозволяють:

 • створювати уніфікований облік юридичних осіб, з одночасною можливістю їх ідентифікації;
 • класифікувати організації та підприємства за різними ознаками (організаційно-правова форма, сфера діяльності, форма власності, характер діяльності та ін.);
 • відстежувати тенденції економіки держави в частині змін, що стосуються видів, форм, напрямків діяльності юридичних осіб;
 • на основі наявної класифікації даних вести додатковий облік у більш вузькоспрямованих реєстрах (наприклад, до таких можна віднести Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб);
 • формувати актуальні статистичні реєстри, що дозволяють взаємодіяти з інформаційними базами даних різних державних структур.

Як отримати інформацію про підприємство за кодом, присвоєним в ЄДРПОУ?

Почнемо з того, що дані, зображені в реєстрі, відкриті та загальнодоступні. Виняток становить тільки інформація про фінансово-економічні та виробничі показники діяльності господарюючих суб'єктів.

Довідка! Правова база надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України закріплена в Положенні про порядок і умови користування даними ЄДРПОУ, затвердженому наказом Мінекономрозвитку України від 23.04.2014 р. № 486.

Сучасні технології дозволяють в режимі реального часу, використовуючи інтернет-ресурси, отримувати необхідну інформацію про підприємство чи організацію лише за її кодом ЄДРПОУ.

Існує два офіційних сервіси, що надають таку послугу:

 1. Сайт інформаційно-ресурсного центру України.
 2. Сайт Міністерства доходів і зборів України.

Розглянемо функціонал кожного з сервісів докладніше.

Сайт інформаційно-ресурсного центру України

Сайт інформаційно-ресурсного центру дозволяє здійснювати пошук не тільки за кодом, а й за назвою (або його частиною) юридичної особи.

Довідка! При виборі пошуку за назвою необхідно враховувати, що в разі великого числа об'єктів, що відповідають параметрам встановленого фільтра, сайт видасть список тільки з 20 юридичних осіб, знайдених першими.

Методика здійснення пошуку інформації на сайті гранично проста:

 1. Переходимо на сторінку 
 2. Погоджуємося з умовами пошуку.
 3. Вводимо в поле пошукового запиту найменування або код організації.
 4. Вводимо запропонований текст з захисного зображення.
 5. Вивчаємо видані сайтом дані.

На порталі інформаційно-ресурсного центру представлена така інформація про юридичну особу:

 • назва як повна, так і скорочена (якщо така є);
 • юридична адреса;
 • дата здійснення державної реєстрації;
 • перелік дозволених видів діяльності;
 • місце зберігання реєстраційної справи;
 • П. I. Б. керівника організації;
 • контактна інформація: номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;
 • дані про наявність або відсутність банкрутства;
 • дата останнього запиту виписки щодо організації з реєстру.

Сайт Міністерства доходів і зборів України

Другий інформаційний ресурс – сайт Міністерства доходів і зборів України, тут доступна інформація про організації, які сплачують ПДВ (податок на додану вартість).

В цьому випадку за запитом відбиваються наступні дані про юридичну особу:

 • повне та скорочене найменування (якщо таке є);
 • ІПН – індивідуальний податковий номер;
 • номер та дата свідоцтва платника ПДВ.

Робота з цим сайтом також не завдасть ніяких складнощів:

 1. Переходимо на сторінку 
 2. Погоджуємося з умовами пошуку.
 3. Вводимо в поле пошукового запиту відомі нам дані, пошук можливий як за кодом ЄДРПОУ, так і за будь-якою інформацією, що відбивається (перелік розглянуто вище).
 4. Вводимо запропонований захисний текст.
 5. Вивчаємо видані сайтом дані.
Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали

Схожі статті

У цьому блоці ми підібрали для вас статті за схожою тематикою