Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

IQ — що це таке?

26.06.2020
717
6 хвилин

IQ (розшифровується як intelligence quotient-коефіцієнт інтелекту) — показник рівня інтелекту, що вимірюється в балах. Для порівняння береться рівень інтелекту середньостатистичної людини. Середньостатистична — це людина в того же віку, маючий той же розвиток, що і тестований. Таким чином, IQ — показник не інтелектуального рівня, насправді він показує чи відповідає, чи відхиляється він від норми (тобто середнього рівня).

IQ — що це таке?

Увага! IQ позначає швидкість розумових процесів, тому, що час на виконання тестових завдань обмежений. Уміння мислити або оригінальність мислення не визначаються. Це стало причиною спаду колишньої популярності тесту на інтелект.

Для успішного виконання завдань людина повинна:

 • вміти зосередитися;
 • вміти виділяти головне, не звертаючи уваги на другорядні деталі;
 • володіти розвиненою пам'яттю, великим словниковим запасом;
 • досконало володіти рідною мовою;
 • мати багату уяву і здатність уявного маніпулювання об'єктами в просторі;
 • вміти виконувати логічні операції з числами та словами;
 • проявляти посидючість.

Зазначений список особливостей не зовсім збігається з поняттями, що визначають інтелект. Але при цьому даний тест досі використовують для визначення інтелектуального рівня. Що ж він із себе представляє?

Види тесту

Тест представлений двома видами:

 1. За допомогою першого оцінюють інтелектуальні здібності дітей 10-12 років.
 2. Другий використовують, щоб оцінити дітей, які досягли 12 років, і дорослих.

Ці види розрізняються рівнями складності, хоча методика одна і та ж.

Важливо! Кожен тест містить велику кількість завдань. Щоб отримати результат 100-120, нема потреби виконувати все, найчастіше вистачає приблизно половини вирішених завдань.

На звичайний вимір інтелекту не впливає, які завдання і в якій послідовності виконала людина. Тому тестований відразу повинен визначитися, які завдання вирішити, а які не чіпати. Пропущені завдання можна вирішити пізніше, якщо час не закінчиться. Люди, які зуміли виявити з усього списку завдань «свої», мають перевагу перед тими, хто кинувся виконувати всі завдання послідовно.

Розробка тестів IQ й «звичайні» результати

При розробці тестів на визначення IQ немає єдиних стандартів. Єдина відмінність тестів — поділ на вікові категорії. Наприклад, якщо 10-річна дитина і 20-річний студент отримали однаковий результат, не можна вважати дитину розумною, а студента дурним. Їх тести належати до різних віковим груп.

Автори, які розробляють тести, прикладають інструкції з поясненнями проходження. Це робиться, щоб тестування проводилося правильно і давало результат з мінімальними похибками.

Довідка! За допомогою тестів проводять перевірку пам'яті, логіки, міркування, знань.

Середній бал тестування дорівнює 100 балів. З ним порівнюють показники всіх людей, які проходять тест.

Нормальним результатом заведено вважати середній показник, який має велика частина людей. Відхилення від нього можуть виникати з різних причин: людина хвилюється, поспішає або стомилась.

Лише, якщо людина набрала менше ніж 70 балів, це свідчить про розумову відсталість. Високий показник — понад 130 балів – рідкісне явище, він виявляється у 2,2 % людей. Середнім рівнем інтелекту володіють 68,2 % тестованих. Більш докладні відомості про тестування на IQ можна знайти в книзі «Інтелект: все, що має значення» Стюарта Річі, британського дослідника.

Від чого залежить рівень IQ?

Під інтелектом розуміється здатність людини пізнавати навколишній світ і вирішувати завдання.

У поняття «інтелект» входять:

 • відчуття;
 • сприйняття;
 • уявлення;
 • уява;
 • пам'ять;
 • мислення.

Навряд чи хтось може однозначно визначити, від чого саме залежить показник інтелекту. Наприклад, мислення належить до функцій головного мозку. Можна припускати, що інтелект визначається будь-якими характеристиками мозку і нервової системи, наприклад, обсягом і рельєфом мозку, швидкістю нервових імпульсів або кількістю сірої речовини. При цьому, ймовірно, на інтелект впливають різні характеристики в сукупності один з одним. Визначити вплив кожної окремої характеристики на рівень IQ не можливо.

Довідка! Наприклад, жіночий мозок за обсягом в середньому менше чоловічого. Однак середні показники жінок збігаються з результатами чоловіків. Даний факт доводить, що на IQ не впливає приналежність людини до тієї чи іншої біологічної статі.

Вчені також не встановили, що на інтелект впливає раса або національність людини. Якщо звернутися до книги Д. В. Ушакова «Психологія інтелекту та обдарованості», можна знайти цікавий факт про темношкірих сиріт, які росли в приймальних сім'ях і отримали якісну освіту. Їх результати IQ-тестування виявилися досить високими.

Про залежність інтелектуальних здібностей від зовнішніх обставин свідчать ще факти, наприклад, помічено, що при високому рівні життя в різних країнах середній показник IQ у їх населення вище.

Вплинути на інтелектуальні здібності можуть такі фактори:

 • доступність освіти;
 • якість харчування;
 • якість медичних послуг;
 • соціальні установки;
 • рівень злочинності.

Цікава особливість: відбувається збільшення середнього показника IQ у людей як по всьому світу, так і в окремо взятих країнах. Цей процес має назву — «ефект Флінна». Воно походить від імені Джеймса Флінна, соціолога з Нової Зеландії, який вивчав зміни, що відбуваються. Парадокс даного ефекту полягає в тому, що підвищення рівня IQ середньостатистичної людини відбувається через кожне десятиліття. Пояснити це генетичними або еволюційними змінами неможливо – для них такий термін занадто малий.

Увага! Швидше за все, на підвищення інтелектуального розвитку людей впливають різні причини незалежно від чогось певного.

Що залежить від рівня інтелекту?

Якщо міркувати теоретично, від рівня інтелекту залежить, як людина засвоює матеріал, успішна в кар'єрі (і, побічно, в матеріальному плані).

Стюард Річі не заперечує, що в невеликій мірі між цими факторами існує залежність. Люди, що володіють вищим IQ, швидше та охочіше вдосконалюють свої навички та здібності, часто більш успішні в обраній професії.

Однак складно назвати дану залежність ідеальною: навіть при високому інтелекті не домогтися висот, якщо не докладати зусиль. Також не можна забувати про уважність, відповідальність. Виходить, від рівня IQ якоюсь мірою залежать здатність до навчання і кар'єра, але при цьому не лише інтелект забезпечує успішність в справах.

Довідка! Стюардом Річі була виявлена ще одна не менш цікава закономірність: чим вище рівень інтелекту у людини, тим довше він живе. Ризик смертності у таких людей в три рази нижче, якщо порівнювати з людьми з низьким рівнем IQ.

Складно знайти пояснення такої залежності. Найбільшою ймовірністю володіють дві теорії:

 1. Люди з високим інтелектом більше заробляють, відповідно, можуть дозволити собі повноцінно харчуватися, користуватися якісними медичними послугами, тримати себе у відмінній фізичній формі з потрібною вагою.
 2. Люди з високими інтелектуальними здібностями вміють швидко аналізувати те, що відбувається навколо них, що допомагає їм уникнути небезпеки. Навіть, якщо опиняються в ризикованих ситуаціях, виживають частіше завдяки раціональним діям.

Для чого проводити тести на IQ?

Рівень інтелекту не допоможе у виборі життєвого шляху, не дасть гарантії, яке саме майбутнє чекає. Неможливо, навіть, точно визначити, що впливає на інтелект. Якщо цей показник настільки неточний, для чого його взагалі знати?

Довідка! Тестування на IQ проводиться для виявлення людей, які потребують особливих умов навчання. Якщо у дитини показник IQ набагато вище середнього, для його навчання можна вибрати складнішу програму. Нижче середнього — слід подбати про те, щоб дитина змогла засвоїти хоча б найнеобхідніші знання.

Важливі моменти

Конкретні фактори, що впливають на інтелектуальний рівень, складно визначити. Слід пам'ятати, що не можна ділити людей на кращих або гірших через рівень їх IQ. Інтелект не залежить від статі, раси або національності. Своє майбутнє кожна людина вибирає сам, незалежно від здібностей і особливостей.

Увага! Людям потрібно ставитися один до одного з повагою, а не проявляти дискримінацію, якщо хтось відрізняється від них.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали