Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Australia
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Складові пенсійного стажу

Нововведення до пенсійної реформи в Україні. Як розібратися у всіх нюансах закону?! Розмір і кількість стажу, необхідні для оформлення пенсійної допомоги.

26.06.2020
1279
5 хвилин

Людина, яка досягла пенсійного віку, не може здійснювати роботу, виконувану раніше. Вона сподівається на отримання заробленої пенсійної допомоги, оскільки пенсія є часто єдиним джерелом доходу. У 2017 р. урядом України були внесені зміни до пенсійної реформи, які породили питання, що стосуються вислуги років, необхідної для того, щоб вийти на пенсію.

Складові пенсійного стажу

Ряд питань, що з'явилися, стосувалися:

 • розміру/періодів мінімального стажу, необхідного для нарахування пенсії;
 • розміру виплати та вікового критерію виходу на пенсію.

Розглянемо основні моменти, що стосуються віку, розміру стажу та інших нюансів процедури виходу на пенсію.

Розмір стажу, необхідний для призначення пенсії

У законодавчих нормативних актах, що стосуються пенсійного питання, прийнятих в Україні, розглядалися нововведення, що визначають поняття трудового робочого стажу (ТРС).

ТРС має письмове підтвердження у трудовій книжці. Цей вид може бути представлений наступними типами стажу:

 • Загальний (ЗС);
 • Пільговий (ПС);
 • Спеціальний (СС).

При цьому в законодавчому акті відбиті особливості ЗС, його відмінність від інших типів стажу, що дають право на пільгові умови нарахування пенсійних виплат, а саме:

 • страховий (пенсійний) (СтС);
 • спеціальний (СпС);
 • пільговий (ПС).

Відповідно до положень ст. 24 ЗУ про пенсії, СтС — це проміжок часу, за який громадянин, що підлягає загальному державному пенсійному страхуванню, регулярно виплачував суми в розмірі, передбаченому законодавством.

Загальною тривалістю праці на різних видах роботи називають СпС. Завдяки йому людина може скористатися правом на передчасне призначення пенсійної допомоги.

Професійна діяльність, яка здійснюється протягом повної робочої зміни в небезпечних/специфічних умовах, називається ПС.

Довідка! Кабінетом Міністрів України було затверджено перелік видів діяльності, при здійсненні яких людина може розраховувати на дострокове оформлення пенсійного забезпечення.

При визначенні СтС, поняття про яке було введено 1.01.2004 р., береться до уваги розмір і періодичність надходження сум, що перераховуються роботодавцем за свого працівника до пенсійного фонду. ТРС, зароблений до вищезгаданої дати, уподібнювався СтС. Для пізніших періодів значущим для формування пенсійної допомоги був розмір і систематичність виплати страхових внесків.

У 2020 році законодавство України встановило нововведення, необхідні для здійснення процедури пенсійного забезпечення для громадян. Були переглянуті наступні моменти:

 • досягнення віку, який передбачає вихід на пенсію;
 • загальна вислуга років.

Важливо! У 2020 році українці можуть розраховувати на пенсійне забезпечення, досягнувши віку 60, 63 або 65 років. Пенсія буде залежати від загального ТРС, заробленого протягом всього трудового шляху.

Що входить до пенсійного (страхового) стажу?

Положеннями ст. 24 ЗУ передбачені наступні види діяльності, що входять до СТС і здійснюються без виплати грошових коштів до пенсійного фонду (ПФ), які здійснював громадянин, який досяг пенсійного віку:

 • військовий обов'язок;
 • здійснення догляду за дитиною-інвалідом;
 • військова служба (яка не є терміновою);
 • час, проведений у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • декретна відпустка (до 3 років);
 • термінова (невійськова) служба;
 • час, проведений за кордоном дипломатами та членами їх сімей в період здійснення службового завдання;
 • інвалідність, яка настала в результаті нещасного випадку, що стався на робочому місці;
 • профзахворювання, що виникло у процесі здійснення трудової діяльності на підприємстві зі шкідливими умовами праці;
 • зайнятість батьків-вихователів у реабілітаційних дитячих установах сімейного типу;
 • проходження служби у спеціалізованих формуваннях, створених відповідно до указу ЗУ;
 • період отримання фінансової підтримки, професійного навчання/перенавчання;
 • отримання допомоги по безробіттю, передбачене для громадян, які перебувають на обліку у ЦЗН;
 • здійснення догляду за недієздатним громадянином, якщо він є:
 1. Інвалідом I гр.
 2. Літнім, що потребують систематичного догляду, згідно з висновком лікарської комісії;
 3. Літнім, що досягли віку 80 років, за умови, здійснення за ним догляду працездатною особою, яка не працює.

Документи, що підтверджують пенсійний стаж

До 1.06.2000 р. процедура нарахування та підтвердження загального розміру СтС за весь період виконаного громадянином трудового шляху здійснювалася шляхом вивчення даних у трудовій книжці та інших документах. А пізніше розрахунок проводився на підставі персональних даних, наданих ПФ.

Порядок розрахунку пенсійного стажу при нарахуванні пенсії

Увага! Сумарна кількість ТРС в Україні обчислюється в місяцях.

Неповний місяць роботи може бути включений до загального СтС у разі внесення страхового внеску до ПФ за даний місяць. Сума не повинна бути нижче ліміту, встановленого законодавством, інакше цей місяць може бути включений до СтС у разі внесення додаткових коштів до ПФ. В інших випадках СтС визначається шляхом обліку перерахованих до ПФ внесків, відповідно до загальноприйнятої формули.

Величина страхового внеску для фізичної особи

Раніше, до 2011 року, в Україні діяли чотири види обов'язкових соціальних відрахувань:

 • пенсійні;
 • соціального страхування;
 • з коштів допомоги по безробіттю;
 • з коштів допомоги, отриманої в результаті нещасного випадку, що стався на робочому місці.

А потім почав діяти єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що перераховується до ПФ на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що охоплює всі вищезгадані.

З 1.01.2016 р. в Україні був прийнятий розмір ЄСВ, який становить 22%.

Чи буде враховуватися безперервний стаж при розрахунку пенсії?

Те, що фахівець, який протягом довгих років вів трудову діяльність в одного роботодавця, не є пільговою підставою при нарахуванні пенсійного забезпечення. Цей факт не впливає на розмір і періодичність відрахування виплат до пенсійного фонду. Він важливий фахівцям, для яких при дотриманні безперервності трудової діяльності передбачені пільги та надбавки до заробітної плати.

Багато підприємств розробили свої системи заохочення працівників:

 • преміальними виплатами;
 • винагородою за відданість компанії;
 • стимулюючими виплатами;
 • оплатою додаткових днів відпочинку.

Чи враховується стаж, отриманий за кордоном, при оформленні пенсії в Україні?

Облік ТРС, який був отриманий в результаті здійснення трудової діяльності за кордоном, обумовлений нюансами укладеного міжнародного договору про нарахування пенсійного забезпечення.

Довідка! В Україні буде враховуватися СтС, набутий в результаті здійснення трудової діяльності у країнах ближнього зарубіжжя. Тому пенсійне забезпечення буде призначатися територіально громадянинові, який проживає в межах іншої держави, відповідно до її законодавства.

Пропорційний договір про нарахування страхових внесків був укладений між Україною та країнами ближнього зарубіжжя. За договором кожна країна нараховує пенсійну допомогу за частину трудового стажу, заробленого на її території відповідно до розміру заробітної плати. У момент призначення допомоги враховується офіційний курс валюти.

Важливо! Громадянин може звернутися до пенсійного фонду для ініціювання процедури запиту з метою підтвердження діяльності, здійсненої за кордоном, із зазначенням назви та адреси компанії. В процесі нарахування пенсійної допомоги не буде враховуватися трудовий стаж, здійснений в Німеччині, Італії та Ізраїлі, оскільки договір про соціальне та пенсійне забезпечення з цими країнами не було укладено.

Як бути у випадку нестачі мінімального страхового стажу?

Відповідно до ст. 26 ЗУ про пенсії громадянин, який досяг пенсійного віку, має право оформити допомогу при наявності мінімального СтС. Якщо він відсутній, то громадянин має право укласти альтернативний договір про участь в системі державного пенсійного страхування шляхом внесення відсутньої суми до ПФ.

Набути відсутній стаж можна шляхом внесення ЄСВ до ПФ, згідно із законопроектом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Пропонується список громадян, які мають правоукладення договору про участь в накопичувальній пенсійній системі, серед них:

 • громадяни, які досягли 16-річного віку, які не підлягають загальнообов'язковому пенсійному страхуванню;
 • іноземні громадяни, а також особи, які не мають громадянства, але здійснюють трудову діяльність на території України;
 • громадяни України, які працюють і проживають за кордоном на постійній основі.

З вищесказаного випливає, що весь період трудової діяльності, за який перераховувалися страхові внески до ПФ, буде зараховуватися до ЗС. Особи, які не набули його, при призначенні пенсійного забезпечення мають право звернутися за державною підтримкою.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали