Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
Виберіть країну
Виберіть країну
Україна
Canada
España
México
Philippines
United States
Việt nam
Казахстан
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Які бувають гранти та що потрібно знати про їх отримання?

25.06.2020
1072
6 хвилин

На території України свою діяльність здійснюють багато благодійних організацій. Деякі з них українські, також зустрічаються й іноземні. Цими організаціями надаються додаткові кошти з метою вирішення актуальних завдань.

Які бувають гранти та що потрібно знати про їх отримання?

Гранти є одним зі способів отримання додаткового фінансування або допомоги іншого виду й можуть служити важливим джерелом підтримки та розвитку для установ, які отримують кошти з бюджету.

Ознайомимося з видами грантів і дізнаємося, як їх шукати, що робити, щоб заявку схвалили та що охоплює звіт про використання наданих коштів.

Гранти на безоплатній основі

Саме поняття «грант» означає безоплатну допомогу в будь-якому вигляді, не завжди грошовому, що надається від організації або приватної особи іншим організаціям або фізичним особам для підтримки будь-якої області діяльності або здійснення конкретного проекту. Як правило, для отримання фінансування існує ряд умов, що визначаються грантодавцем, і їх отримання здійснюється на конкурсній основі.

Довідка! Надання через грант фінансових коштів або можливостей здійснюється на безоплатній основі. Одержувач гранту не повинен буде їх повертати або яким-небудь чином компенсувати. За допомогою грантів, серед іншого, підтримують неприбуткові, але значущі для суспільства проекти.

Таким чином, завдяки грантовому фінансуванню можна розв'язати цілий ряд завдань, наприклад, пов'язаних з розвитком територій або підтримкою будь-яких бюджетних закладів, якщо коштів, що виділяються для них, не вистачає для розв'язання всіх питань, що виникають. Знаходження та залучення сторонніх джерел грошових коштів може бути одним з додаткових напрямків діяльності органів місцевої влади або будь-яких державних чи комунальних підприємств.

На сьогодні на території України здійснюють роботу багато національних та міжнародних фондів фінансової підтримки, які надають допомогу різним організаціям, освітнім закладам, системі охорони здоров'я тощо.

Класифікація грантів

Найчастіше в ролі грантодавця для підтримки значущих для суспільства проектів виступають різноманітні благодійні фонди.

Гранти, що виділяються ними, мають свої особливості та розрізняються за метою їх надання та ряду інших ознак.

За призначенням грант буває:

 1. Загальної підтримки – надається з метою підтримки стабільності діяльності та допомоги у розвитку.
 2. Для допомоги програмам і проектам – призначений безпосередньо для реалізації певних програм.
 3. Цільового призначення – виділяється для здійснення певної діяльності.
 4. Капітальний – виділяється на фінансування великих витрат (здійснення ремонту, придбання нерухомості або будь-якого обладнання).
 5. Початковий – надається різним організаціям або підприємствам на стартовому етапі для підтримки їх розвитку. Також може виділятися з метою створення нових організацій або запуску нового напрямку діяльності в уже наявних.
 6. Посередницький – спрямований на проведення соціально-орієнтованої політики від імені спонсора.
 7. Корпоративний – цей тип гранту надають різні підприємницькі структури, також можливе співфінансування ними проекту.

За способом фінансування також можна виділити гранти:

 1. У натуральному вигляді, коли підтримка здійснюється в будь-якій матеріальній формі, але не грошовій.
 2. З частковим фінансуванням, коли додатково залучені власні кошти або сторонні джерела фінансування.

За кількістю одержувачів гранти бувають:

 1. Індивідуальними – виділяються на проекти, в яких залучена тільки одна людина.
 2. Колективними – виділяються для фінансової підтримки проекту, що реалізується групою осіб, що належать до одної організації або установи.
 3. Партнерськими – призначені для команд, зайнятих в роботі над одним проектом. Відмінність від попереднього виду гранту в тому, що він може бути розподілений серед одержувачів, що відносяться до різних організацій або установ.
 4. На наукові проекти – виділяються одній людині або групі дослідників для реалізації конкретного проекту.

За метою й родом здійснюваного заходу гранти можуть виділятися:

 1. На оплату поїздок.
 2. На дослідницьку діяльність та відрядження (якщо необхідно провести дослідження в іншому місті, наприклад, в інституті або архіві).
 3. На оплату витрат з проведення заходів.
 4. На проведення лекцій в іншому університеті, інституті чи іншому навчальному закладі (оплата роботи лектора, витрати на поїздку).
 5. На здобуття освіти або проходження стажування.
 6. На здійснення публікацій.
 7. На оплату експедицій і досліджень в поїздках.

Методика пошуку джерел фінансової підтримки

Пошуку грантів знадобиться приділити деякий час, а також зробити деякі дії, щоб ваша заявка була схвалена.

Почати слід з формулювання проблеми, оцінки її важливості та обґрунтування необхідності її розв'язання, а потім розробити відповідний проект і розрахувати його бюджет.

Важливо! Таким чином, організація (установа), що подає заявку на додаткове фінансування у вигляді гранту, повинна мати детальний проект з обґрунтуванням необхідності вирішення поставлених в ньому задач і точним зазначенням виду та обсягу підтримки, яка знадобиться для його реалізації (фінансова допомога, необхідність виділити приміщення тощо).

На наступному етапі необхідно знайти конкурси, за якими надаються гранти, спрямовані на фінансування завдань, які збігаються з тими, які вирішуються вашим проектом. Як правило, починати пошук краще з не дуже великих конкурсів.

Приблизна область пошуку може бути наступною:

 • різні грантові програми (регіональні або місцеві);
 • сайти посольств, де можна знайти інформацію про надані гранти від будь-якої країни;
 • програми в межах Євросоюзу;
 • системи «малих грантів», спрямованих на реалізацію невеликих і короткострокових проектів.

Таким чином, щоб взяти участь в конкурсі на отримання гранту, для початку слід знайти відкриті в даний момент грантові програми, відповідні діяльності вашої організації.

Важливо! У пошуках можуть допомогти вузькоспрямовані сайти, що акумулюють та узагальнюють інформацію про чинні грантові конкурси, їх сторінки слід регулярно перевіряти. Також можна шукати інформацію безпосередньо на офіційних сайтах самих грантодавців. Там же можна знайти всі необхідні відомості про умови для участі в конкурсі, суми, що надаються, терміни подачі заявки тощо.

Визначившись зі списком відповідних грантодавців, потрібно уважно вивчити умови, на яких надається грант.

Потрібно особливо уважно поставитися до таких моментів:

 • кому надається грант (органам місцевої влади, громадським організаціям, освітнім закладам або установам системи охорони здоров'я, закладам соцзахисту, ЗМІ тощо);
 • яка діяльність отримує підтримку;
 • сума гранту, і чи знадобиться внесок з боку одержувача;
 • де проводиться конкурс (наприклад, деякі гранти можуть діяти тільки на території окремих регіонів);
 • пріоритетні напрямки конкурсу;
 • терміни проведення конкурсу та крайня дата подачі заявки;
 • терміни, за які потрібно реалізувати заявлений проект.

Не буде зайвим підібрати відразу кілька грантодавців, які виділяють кошти на напрямки, яким за родом діяльності відповідає ваша організація або установа, і періодично вивчати на їх сайтах нову інформацію. Там же можна дізнатися про вже реалізовані програми фінансування, про зміни в політиці видачі грантів тощо.

Увага! Таким чином, для того, щоб відповідний грант був в результаті знайдений, потрібно проявити наполегливість і приділити пошукам деякий час.

Від подачі заявки до її прийняття та видачі гранту може пройти багато часу. Слід ретельно підготувати документи, оскільки недбалість в цьому питанні може стати причиною відхилення проекту, що претендує на грант.

Як подати заявку на отримання гранту та надання звітності по ньому

 1. Розподіл грантів, що надаються фондом, донором або благодійною організацією здійснюється на конкурсній основі.
 2. Залежно від напрямку, по якому надається фінансування, а також від умов конкурсу, подавати заявку можуть громадські, муніципальні та державні організації, а також фізичні особи або ініціативні групи та творчі колективи.
 3. Для участі в конкурсі на отримання гранту потрібно заповнити відповідну форму заявки. Інформація, яку ви при цьому вказуєте, повинна обґрунтовувати необхідність отримання фінансування вашою організацією або установою. Терміни подачі заявки обмежені часовими рамками, обумовленими в умовах конкурсу.
 4. Всі заявки вивчаються експертною радою та затверджуються правлінням програми. Надані матеріали по проекту розглядаються комісією, як правило, з точки зору цілей грантодавця, нагальність проблеми та поточних пріоритетів.
 5. У разі затвердження заявки грантодавець і сторона, що отримує фінансування, укладають договір, на підставі якого здійснюється перерахування коштів переможцю конкурсу. Там же оговорюється відповідальність сторін у разі недотримання умов, вказуються терміни перерахування коштів, часові межі реалізації проекту та подання звітності по його виконанню.
 6. Результати реалізації проекту грантоотримувач зобов'язаний надати співробітникам програми у формі звіту у встановлені терміни.
 7. У звіті повинна міститися інформація про результати проекту та відомості про залучені при цьому кошти. Якщо грантоотримувач не надасть звіт у встановлений термін, він буде занесений в «чорний список».
 8. У разі якщо кошти благодійного гранту використані не за призначенням, інформація про це передається департаментом гранту до податкової інспекції.

Останнім часом необхідність подавати заявки на гранти виникає в організацій все частіше. Реалізація нових ідей вимагає фінансових вкладень. У західних країнах така практика широко поширена. Грантодавці оголошують про відкриття конкурсу, а потім переможці отримують кошти на реалізацію своїх проектів.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали