Виберіть країну
Україна
Виберіть місто
Виберіть місто
Виберіть мову
Українська
menu.country.select-title
Виберіть країну
Україна
Canada
España
México
United States
Қазақстан
Россия
Україна
menu.city.select-title
Виберіть місто
Виберіть місто
Алчевськ
Бердянськ
Біла Церква
Бровари
Вiнниця
Горлівка
Дніпро
Донецьк
Житомир
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Камянське
Київ
Кіровоград
Краматорськ
Кременчук
Кривий Ріг
Луганськ
Луцьк
Львів
Макіівка
Маріуполь
Мелітополь
Миколаїв
Нікополь
Одеса
Павлоград
Полтава
Рівне
Словянськ
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів
menu.language.select-title
Виберіть мову
Українська
Українська
Русский

Лізинг на фінансовому ринку України

11.06.2020
806
9 хвилин

Лізинг — це окремий вид фінансових взаємовідносин, близький до кредитування або оренди, але має свої відмінні риси. Однією стороною лізингового договору виступає лізингодавець. Він купує обладнання, нерухомість, відкриває новий бізнес за власні кошти та передає їх у користування другому учаснику угоди, лізингоотримувачу, на узгоджений термін.

Лізинг на фінансовому ринку України

УВАГА! До дати припинення дії укладеного контракту лізингодавець залишається власником відданих в оренду коштів. Лізингоотримувач регулярно перераховує своєму партнерові плату, встановлену підписаною угодою.

В ціну лізингу входить:

 • вартість переданих головних засобів;
 • прибуток лізингової компанії.

Після того, як всі платіжки будуть виплачені, розвиток подальших подій можливий за кількома сценаріями:

 • лізингові об'єкти переходять у володіння лізингоотримувача;
 • друга сторона договору викуповує лізингові предмети за залишковою ціною і стає їх власником;
 • головні засоби повертаються лізингодавцю.

Лізинг в Україні

Для зміцнення позицій в умовах збільшеної конкуренції підприємства України впроваджують у виробництво передові технологічні процеси, закуповують модернізоване обладнання, регулярно оновлюють автомобільний парк.

Лізинг — це сучасний і вигідний засіб для отримання довготермінових фінансових вкладень розвитий або нововідкритий бізнес. Головна частка лізингових відносин припадає на аграрний сектор і транспортну промисловість України.

Активне використання лізингу спостерігається для придбання:

 • дорожньої та будівельної техніки;
 • залізничного транспорту;
 • автобусів, вантажних і легкових автівок;
 • торгових приміщень;
 • медичного обладнання;
 • апаратів для харчової та пакувальної промисловості;
 • інформаційних технологій.

ВАЖЛИВО! У лізинг не оформляються речі, які втрачають можливість вторинного застосування. Не можна оформити землю, водні, лісові та інші природні об'єкти.

Перед учасниками лізингового процесу стоять завдання щодо захисту своїх інтересів та розширення доступу до лізингу малого та середнього бізнесу.

Головні проблеми українського лізингу

Головні перепони на шляху розвитку лізингових відносин:

 • брак внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів;
 • відсутність державної підтримки, особливо для малого підприємництва;
 • недостатня інформація для розуміння переваг лізингу;
 • обтяжливі комісійні виплати.

В кінці 2003 року Парламентом країни був прийнятий закон «Про фінансовий лізинг», який змінив раніше чинне законоположення від 1997 року. Нормативні акти нового документа діють у рамках правового поля ЦК України та принципів господарювання, закріплених у ГК країни.

Новий закон встановлює чіткий порядок лізингових відносин, водночас в ньому присутні численні юридичні неточності, що вимагають подальшого опрацювання й уточнення.

ДОВІДКА! Українське законодавство не передбачає будь-яких привілеїв для осіб, які беруть участь у лізинговому процесі.

Знос лізингового обладнання визначається за загальноприйнятими амортизаційними відрахуваннями. Застосування підвищених відсотків амортизації допомогло б істотно знизити фінансове навантаження при використанні лізингу.

Масштабному використанню лізингу для розвитку виробництва сприятимуть:

 • митні послаблення для ввезення лізингового обладнання;
 • надання податкових пільг лізингоотримувачу;
 • отримання преференцій лізингодавцем при закупівлі обладнання українських виробників;
 • дотримання принципів міжнародної лізингової конвенції.

Різновиди лізингових відносин

Вид лізингу визначається складом його учасників і характером укладених між ними угод.

Фінансовий

Дія лізингового контракту закінчується одночасно з настанням граничного терміну служби отриманого обладнання. Лізингоотримувач на цей момент виплатив вартість техніки, рівну повній амортизації, і відсотки за користування предметом лізингу. Балансова оцінка лізингового майна обнуляється, а саме обладнання переходить у власність орендаря.

Оперативний (операційний)

Період роботи договору лізингу закінчується до закінчення терміну служби переданого в лізинг майна. Після настання останньої дати роботи лізингового контракту лізингоотримувач здійснює один з трьох можливих кроків:

 • продовжує термін оренди обладнання;
 • викуповує майно за залишковою вартістю;
 • повертає предмет договору лізингодавцю.

При операційному лізингу в договір може записуватися умова дострокового припинення лізингової угоди. Отримувач головних засобів відшкодовує лізинговій фірмі витрати з ремонту та експлуатації лізингового майна.

ВАЖЛИВО! Власником обладнання залишається лізингодавець, він відповідає за безперебійну якісну роботу наданої в лізинг техніки.

Банківський

У лізингових операціях банк виступає як лізингодавець. Він може своїм коштом закуповувати обладнання або надавати кредит лізинговій компанії. У банківському лізингу найчастіше беруть участь комерційні фінансові установи.

Лізингоотримувачем проходять підприємства всіх форм власності. Лізингова продукція купується у постачальників, виробників, в торгових мережах.

Генеральний

При укладенні договору отримувач обладнання або нерухомості отримує право вносити поправки до переліку майна без укладення нового контракту або складання дод. угоди до чинного документа.

Експортний

Лізингове підприємство купує техніку або обладнання у вітчизняного виробника. Лізинговий контракт підписується іноземним одержувачем головних засобів. Предмет лізингового контракту віддається в користування юридичним і фізичним особам, зареєстрованим в іншій країні.

ДОВІДКА! Об'єктом угоди з експортного лізингу найчастіше стає дорога техніка: морські судна, літаки, нерухомість, дорожні та будівельні машини, залізничні вагони і локомотиви.

Розрізняють декілька видів експортного лізингу:

 • короткострокове користування майном (рейтинг) до одного року без права викупу;
 • середній термін оренди (хайрінг) від одного року до 5 років з дозволом на викуп;
 • довгостроковий лізинг від 5 до 20 років з можливістю викупу.

Експортний лізинг допомагає українським виробникам обладнання, транспорту та іншого товару виходити на зовнішній ринок, збільшуючи конкурентоспроможність своєї продукції.

Імпортний

Предмет лізингу купується в іноземної фірми. Отримувач лізингу та лізингодавець резиденти України. В угоді беруть участь три сторони. Оскільки лізингова компанія імпортує обладнання, лізинг визначається як імпортний.

Поворотний

При цьому виді відносин лізингова компанія купує об'єкт лізингу у постачальника або виробника за договором продажу (купівлі). Потім за договором лізингу передає куплене обладнання в користування виробнику, тобто повертає його. Звідси назва — «Зворотний лізинг».

Виробник використовує отримані фінансові та матеріальні ресурси для розвитку власного виробництва. По завершенні часу дії лізингового контракту лізингоотримувач викуповує майно або стає його власником при повній виплаті вартості та нарахованих відсотків.

Класичний

Підприємство, яке отримує лізингове майно, ставить його на балансовий облік і несе всі витрати з його обслуговування, використання, догляду. Перераховує до податкових органів всі встановлені відрахування, що стосуються прийнятого по лізингу обладнання.

Міжнародний

Лізингова робота ведеться суб'єктами лізингу різних держав. Придбане лізинговою компанією обладнання передається в лізинг українському або іноземному підприємству. На Україні більш поширена форма лізингу, при якій вітчизняний орендар отримує обладнання від міжнародної компанії.

Прямий міжнародний лізинг — лізинговий контракт укладається між юридичними особами-резидентами різних країн.

Непрямий міжнародний лізинг — лізингова фірма та отримувач лізингу зареєстровані в Україні, капітал лізингової компанії частково став власністю іноземної корпорації, або лізингодавцем стала дочірня структура ТНК.

ВАЖЛИВО! Міжнародний лізинг (МЛ) — перспективна форма діяльності для розвитку економіки України. МЛ дозволяє здійснювати технічне переозброєння виробництва, замінюючи застаріле обладнання високотехнологічною технікою.

Український бізнес отримує можливість закуповувати головні фонди за відсутності валютних коштів. МЛ сприяє залученню іноземних вкладень в економіку України. Зобов'язання по МЛ не включаються в суму зовнішнього боргу держави, тому багато країн охоче підтримують лізингові зв'язки.

Повен

Повно сервісний лізинг включає крім лізингових послуг цілий пакет супроводжувальних робіт. Лізингодавець ремонтує передане обладнання в разі його поламання, зокрема, здійснює профілактичні огляди, заміну вузлів, автівок, що вийшли з ладу.

Страхування лізингового майна теж обов'язок лізингової фірми.

При передачі в лізинг складного в технологічному плані обладнання лізингодавець бере на себе навчання обслуговуючого персоналу, рекламний супровід продукції, що випускається.

Прямий

У лізингових відносинах беруть участь дві юридичні особи. Виробник бере на себе обов'язки лізингодавця і пропонує свою продукцію споживачам на умовах лізингу.

Чистий

Орендар майна відмовляється від послуг лізингової компанії з техобслуговування та ремонту обладнання і робить їх власним коштом. Лізингові платіжки зменшуються на вартість даного сервісу.

Придбання автівки в лізинг

Провідні лізингові компанії України пропонують цілий ряд програм фінансування придбання автівки. Придбати в лізинг автівку з усякого погляду вигідніше, ніж взяти в банку кредит на її придбання.

УВАГА! Лізингові програми привабливі для споживачів, які цінують свій час, і не хочуть витрачати його на реєстрацію, страховку та інші дії з оформлення транспортного засобу.

Придбання автівки в лізинг відбувається за допомогою укладення договору між покупцем і лізингодавцем. В угоді сторін встановлюються:

 • вартість автотранспорту;
 • термін дії документа;
 • періодичність і суми виплат;
 • відповідальність сторін за збереження автівки і її технічний стану;
 • штрафи для всіх учасників за порушення умов договору.

ВАЖЛИВО! Відмітна ознака автолізингу — засіб пересування належить лізинговій фірмі до тих пір, поки клієнт не перерахує всю договірну суму. Обмеження на користування автівки не накладаються.

Угоду з лізингу автівки укладають три учасники:

 • дилер продажів автівок (автомобільний салон);
 • лізингоотримувач (клієнт);
 • лізингодавець (фінансова організація).

Сенс угоди: лізингодавець набуває обрану лізингоотримувачем автівку з автосалону. Реєструє транспортний засіб в установленому порядку, оформляє необхідні страхові поліси.

Надає ряд додаткових послуг:

 • видачу паливних карток:
 • ремонт автівки або її заміну в разі виходу з ладу (за винятком ДТП).

Дорожньо-транспортна пригода пов'язана з пошкодженням транспортного засобу і розв'язанням численних питань.

УВАГА! Лізингова компанія бере на себе обов'язки по зняттю проблем, пов'язаних зі зверненням в страхову фірму для виплати страховки та ремонту пошкодженої автівки. Підтримка в усуненні наслідків дорожньої аварії лізингодавцем виявляється тільки в разі згоди страхової компанії компенсувати отримані втрати.

Переваги та недоліки автолізингу

До плюсів придбання автівки в лізинг відносяться:

 • менші, ніж при автокредиті, щомісячні виплати;
 • існує можливість відмови від авансового внеску;
 • мінімальний перелік документів для укладення угоди;
 • оперативний розгляд заявки, швидке оформлення та видача автівки;
 • лізингова компанія сама реєструє і страхує автівку;
 • за погодженням сторін лізингодавцем надаються додаткові послуги з експлуатації автівки.

Мінуси придбання автівки в лізинг.

 1. Під час дії договору і до повної виплати встановлених платіжок, автівка знаходиться у власності лізингової фірми. Вона має право вилучити транспортний засіб у разі порушення умов лізингового контракту.
 2. Лізингоодержувачам забороняється укладати угоди з третіми особами на суборенду автотехніки.

При придбанні автівки використовуються два варіанти лізингу: оперативний і фінансовий.

Критерії оцінки лізингової компанії

ВАЖЛИВО! Вибираючи для придбання автівки надійну лізингову компанію, слід звернути увагу на наявність у неї власного сайту, терміни діяльності, правдивість контактів, відгуки клієнтів.

Порядок укладення контракту на лізинг автівки

Придбання автівки в лізинг проводиться в певному порядку.

 1. Покупець вибирає автівку і салон продажів.
 2. Позичальник знайомиться з лізинговими компаніями та програмами лізингу автівок. Робить вибір найбільш відповідної для нього пропозиції.
 3. Лізингоотримувач робить заявку в лізингову фірму, повідомляє всю необхідну інформацію і передає пакет документів.
 4. Підписується лізингова угода з детальним описом його умов.
 5. За умови початкового внеску, проводиться його оплата.
 6. Лізингодавцем оформляється реєстрація, обов'язкове та добровільне страхування автівки.
 7. Транспортний засіб передається в користування позичальникові.
 8. Після повного розрахунку автівка переходить у власність позичальника.

Лізинг автівок для фізичних осіб

Програма автолізингу для фізичних осіб має ряд переваг:

 • стислі терміни прийняття рішення за заявкою;
 • нижчі суми витрат при оформленні угоди: вартість реєстрації та страховок належить до лізингових платіжок;
 • вартість страхування каско виплачується поступово протягом усього терміну договору;
 • мінімальний набір документів для підписання договору;
 • лізингова компанія сама займається оформленням і страхуванням автівки;
 • транспортний засіб у лізингу не може бути арештований за несплату податків та інших обов'язкових платіжок;
 • фіксована відсоткова ставка на весь термін лізингу;
 • можливість дотермінової виплати договірної суми;

Негативні сторони лізингу автівки:

 • Зниження початкових платіжок тягне збільшення сум регулярних виплат. Цим пояснюються вищі внески в порівнянні з виплатою кредиту.
 • Автівка стає власною тільки після повного розрахунку за договором лізингу.
 • Обов'язковість першого внеску від 10 до 50 відсотків від вартості автівки.

Розмір щомісячних лізингових платіжок визначається з урахуванням викупної ціни автівки, суми внесеного авансу, комісійних лізингодавця та інших витрат. Викупна залишкова ціна визначається лізингоотримувачем за умови підтвердження його платоспроможності.

Невеликі місячні платіжки припускають істотні суми авансу і викупної платіжки. Викупна ціна автівки затверджується записом в лізинговій угоді. Її потрібно буде сплатити лізингодавцю для остаточного викупу автівки.

Документи для оформлення автівки в лізинг

Фізична особа передає в лізингову компанію:

 • заявку-анкету;
 • копію паспорта;
 • копію свідоцтва про присвоєння ІПН;
 • копію підтвердження державної реєстрації шлюбу;
 • оригінал довідки про заробіток за останні пів року.

Фізичним особам з лізингу передаються автівки будь-яких марок без обмеження вартості. Терміни виплати лізингових платіжок від року до 5 років.

Юридичних осіб автолізинг залучає:

 • можливістю регулювати суми щомісячних платіжок залежно від внесеного авансу і встановленої викупної вартості;
 • відсутністю необхідності організовувати та утримувати власне автотранспортне господарство;
 • економією часу на реєстрацію та страховку транспорту;
 • захистом автівки від арешту в разі визнаних судом заборгованостей за податками;
 • можливістю придбання транспортних засобів без істотного зменшення оборотних активів;
 • появою шансу періодичного оновлення автомобільного парку.

Документи для оформлення автолізингу юридичною особою:

 • заявка-анкета на придбання автівки в лізинг;
 • уставні документи: свідоцтво про держреєстрацію, статут, документ про внесення запису до реєстру платників податків (ІПН);
 • підтвердження статусу платника ПДВ;
 • протокол про призначення директора;
 • копія паспорта керівника;
 • бухгалтерський баланс (ф. № 1) та фінансовий звіт (ф. № 2) за окремі звітні періоди минулого та поточного року;
 • копії чинних договорів за кредитами та лізингу, довідки про відсутність протермінованої заборгованості за ними;
 • довідки з банків про щомісячні обороти за рахунками за останній рік, про наявність кредиторської заборгованості.

Можуть попросити копію договору оренди або підтвердження права власності на займане приміщення, копію ліцензії на здійснення діяльності.

Стаття корисна
Популярні матеріали
Інші матеріали

Файли Cookie

Якщо ви вирішите відключити файли Cookie, деякі безкоштовні функції сервісів не працюватимуть належним чином.

Управління настройками

Необхідні файли Cookie

Строго необхідні файли Cookie — єдині файли cookie, для яких не потрібна згода користувача. Їх можна встановлювати ще до появи банера cookie. Це тип файлів cookie, завдяки яким в інтернет-магазинах можна зберігати ваші товари в корзині до тих пір, поки покупка-онлайн не буде підтверджена.

Функціональні файли Cookie

Функціональні файли Cookie дозволяють веб-сайтам запам'ятовувати зроблений відвідувачем вибір. Вони запам’ятовують також ім'я людини, яка ввійшла на сайт, регіон, мову та її уподобання. Це робиться з тією метою, щоб користувачеві зручно було користуватися сайтом.

Файли Cookie для продуктивності

Файли продуктивності — файли Cookie, які використовують спеціально для того, щоб зібрати інформацію про відвідувача. Вони дозволяють побачити, які сторінки веб-сайту користувачі відвідують найчастіше, і чи отримують вони повідомлення про помилки на веб-сторінках. Ці файли cookie відстежують продуктивність сайту лише тоді, коли користувач взаємодіє з ним. Файли не збирають персональні дані про відвідувачів, а це свідчить про те, що вся зібрана інформація є анонімною і використовуються з метою поліпшення функціональності сайту.

Маркетингові файли Cookie

Сайт Finanso ™ , а також наші партнери використовуємо сторонні Cookie-файли. Вони допомагають відображати персоналізовану рекламу як на цій інтернет-площадці, так і на інших сайтах. Вибір реклами оснований на історії пошуку та враховує всю інформацію, яку переглядали користувачі, включаючи, варіанти житла та ціни. Ці cookie-файли також використовуються для інтеграції соціальних мереж з нашим сайтом, дозволяючи відвідувачеві ставити позначку «Подобається» на сторінках ресурсу або під описом певних продуктів в соціальних мережах.
cookie
Finanso ™ використовує файли Cookie з однією метою — персоналізація сервісів, а також підвищення зручності користування веб-сайтом. Якщо ви не хочете використовувати файли cookie, вам потрібно змінити налаштування браузера.