Сервіси
АТ «Банк Січ»
aggregation.type.bank
3.0
(4 aggregation.rating.count)

АТ «Банк Січ»

aggregation.company.licenseЛіцензія НБУ № 260 від 21.11.2011 р.
  • aggregation.company.tab.about

aggregation.company.about

Банк Січ починає працювати з 2011 року. Регіональні відділення банку відкриті майже в усіх регіонах країни. Головний офіс розташовується в Києві. Пріоритетні напрямки діяльності банку — обслуговувати малий та середній бізнес, розвивати мережу відділень та платіжні термінали.
У 2018 році на Загальних зборах акціонерів було вирішено змінити організаційно-правову форму власності, Публічне акціонерне товариство стало Акціонерним товариством.
У 2021 році рейтинговим агентством "Рюрік" було присвоєно установі рівень uaАА довгострокового кредитного рейтингу.

Щоб визначити кредитний рейтинг установи, використовувалась внутрішня інформація, фінансова звітність за останні роки, публічна інформація тощо. Визначаючи рейтингову оцінку, були розглянуті найсуттєвіші фактори, що впливають на кредитний рейтинг установи.
Позитивні фактори:
- Завдяки значним обсягам вкладень у цінні папери, сформовано стале джерело безризикового доходу.
- Установа продемонструвала стале нарощення обсягів регулятивного капіталу шляхом формування позитивних фінансових результатів діяльності.
- Банк досягнув високих значень показників ліквідності ‒ 172% (рекомендований мінімум 70%).
- Ефективність діяльності підтверджена достатніми показниками сукупних доходів.
- Банк досягнув високого рівня покриття кредитного портфеля установи ліквідним забезпеченням.
- Висока фінансова прозорість та інформаційна відкритість установи.

Ключові акції знаходяться у володінні Баланди Олега Івановича (55,62%), Раздорожного Валерія Вікторовича (31,02%), Мельника Андрія Павловича (9,63%) і Губанова Олега В'ячеславовича (3,74%). Головою правління назначено Демиденка Віктора Васильовича. Раніше він працював заступником голови правління установи.

Фінансова установа є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Банк Січ може похвалитися наступними перевагами:
- зваженою стратегією, де враховується досвід роботи в післякризовий період;
- надійністю заощаджень;
- швидкістю та безпекою розрахунків;
- можливістю створення індивідуального продукту для бізнесу;
- доступністю спілкування з керівництвом – кожен клієнт буде вислуханим!

З фізичним особам банк працює у сферах:
- різноманітних депозитних програм;
- розрахунково-касового обслуговування;
- продажу банківських металів;
- платіжних карток;
- грошових переказів;

Представникам малого бізнесу банк пропонує:
- кредити строком до 2 років;
- довгострокові кредити;
- банківські гарантії;
- овердрафт;
- оформлення платіжних карток;
- користування програмою "Клієнт-банк".

З корпоративними клієнтами співпраця в напрямках:
- кредитування;
- забезпечення програмою "Клієнт-банк".
- послуг на фондовому ринку.

Система ifobs "Клієнт-банк" дозволяє:
- створити прямий канал між клієнтом і банком;
- забезпечити клієнту прямий доступ до інформації щодо стану рахунків та договорів;
- відсилати банку платіжні документи;
- отримати виписки про стан рахунків, зарахування чи списання коштів;
- отримати інформацію про курси валют, постанови Нацбанку тощо.

Огляд

aggregation.review.site
aggregation.review.view
aggregation.review.app
aggregation.review.view
aggregation.review.banking
aggregation.review.view

aggregation.company.information

aggregation.company.created_at:
12.03.2021
aggregation.company.updated_at:
01.04.2021
aggregation.company.registrator-number:
Ліцензія НБУ № 260 від 21.11.2011 р.
aggregation.company.legal_address:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 63
aggregation.company.main_office_address:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 63
aggregation.company.phone:
+38 (044) 207-14-40
aggregation.company.ogrn:
37716841

aggregation.company.payment

aggregation.company.swift
SICHUAUK

aggregation.map.title

Wiki - корисні статті

Статті про цікаві факти фінансової спільноти.