Сервіси
АТ «БАНК 3/4»
aggregation.type.bank
3.0
(4 aggregation.rating.count)

АТ «БАНК 3/4»

aggregation.company.licenseЛіцензія НБУ № 248 від 07.11.2011 р
  • aggregation.company.tab.about

aggregation.company.about

Банк 3/4 з'явився на фінансовому ринку України у 2008 році. У 2010 році було вирішено змінити його організаційно-правову форму: з Відкритого акціонерного товариства він став Публічним акціонерним товариством.

Ключові акції банку (100%) знаходяться в Іщенка Вадима Андрійовича.

Банк 3/4 – це надійний банк, що дотримується клієнтоорієнтованої моделі бізнесу. В умовах постійних змін в макроекономічному середовищі зберігається фінансова стійкість, підвищується його рівень платоспроможності та ліквідності, забезпечується прибуткова діяльність в обсягах, що задовольняють інтереси акціонерів, виконується соціальна функція зі сплати податків та створення робочих місць.

Основні характеристики банку:
- дотримується принципів клієнтоорієнтованої моделі бізнесу;
- забезпечує комплексне банківське обслуговування клієнтів;
- підвищує діджиталізацію банківських послуг;
- розвиває міжбанківський бізнес;
- займається інвестуванням в цінні папери;
- дотримується виваженої кредитної політики;
- підвищує рівень технологічного забезпечення та безперервно вдосконалює iнформаційну безпеку;
- вдосконалює системи корпоративного управління;
- забезпечує ефективну систему управління ризиками та внутрішній контроль банку.

Головна стратегічна мета – розширити сферу діяльності, підвищити капіталізацію та підтримати статус надійного універсального банку, що орієнтуються на інтереси клієнтів всіх форм власності.

Фізичним особам пропонується:
- відкриття поточних рахунків в національній чи іноземній валютах;
- операції з валютними платежами;
- платіжні картки;
- відкриття депозитних рахунків;
- отримання споживчих кредитів;
- оренда індивідуальних сейфів;
- банківські метали;
- операції з цінними паперами;
- маржинальна торгівля;
- інтернет-банкінг та інше.

Корпоративним клієнтам пропонується:
- ведення та відкриття рахунків;
- інкасація;
- здійснення платежів;
- перевезення цінностей;
- касове обслуговування;
- операції з валютними платежами;
- депозитні програми;
- кредит;
- овердрафт;
- банківські гарантії;
- оренда індивідуальних банківських сейфів;
- банківські метали;
- операції з цінними паперами тощо.

Корпоративні клієнти банку можуть скористатися комплексною системою дистанційного обслуговування. Дана система здатна вирішити задачі платіжно-розрахункового та інформаційного обслуговування корпоративних клієнтів та забезпечити безпечний та ефективний зв'язок із банком завдяки використанню захищених каналів зв'язку в Інтернеті.

Клієнт отримує можливість:
- керування фінансами: перегляд стану рахунків, одержання банківських виписок, формування звітів та реєстрів, контроль стану документів;
- виконання транзакції: швидше приготування та відправлення документів, робота з бюджетними документами, оперативне створення платежів на основі виконаних, відправлення в банк документів в іноземних валютах;
- економія часу та проінформованість: використання різних форматів імпорту/експорту, обмін шифрованою електронною поштою, робота на будь-якій MAC-платформі.
- контроль та безпека: організація прав і доступів користувачів, перевірка документів на предмет їх змісту і підписів, робота по захищених каналах зв'язку, криптографічний захист інформації.
З червня 2010 року посаду Голови правління обіймає Іщенко Вадим Андрійович. Він є випускником Львівського університету бізнесу і права, спеціальність "Фінанси". Вадим Андрійович працює в банківській сфері понад 20 років.

Огляд

aggregation.review.site
aggregation.review.view
aggregation.review.app
aggregation.review.view
aggregation.review.banking
aggregation.review.view

aggregation.company.information

aggregation.company.created_at:
12.03.2021
aggregation.company.updated_at:
22.03.2021
aggregation.company.registrator-number:
Ліцензія НБУ № 248 від 07.11.2011 р
aggregation.company.legal_address:
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 25
aggregation.company.main_office_address:
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 25
aggregation.company.phone:
+38 (044) 364-98-00
aggregation.company.ogrn:
36002395

aggregation.company.payment

aggregation.company.swift
BKVKUAUK

aggregation.map.title

Wiki - корисні статті

Статті про цікаві факти фінансової спільноти.