Сервіси

Доступні фінансові послуги в Україні

Україна

Всі кредити онлайн Кредити Депозит в банківських організаціях і всі нюанси відкриття рахунків Депозити Кредитна історія онлайн Кредитна історія Інвестиції в Україні Інвестиції Дебетові карти в Україні Дебетові карти Кредити на житло Іпотека Страхування в Україні Страхування Кредитні картки онлайн Кредитні картки Кредити для бізнесу Бізнес Кредити на авто Автокредити Позики онлайн Мікропозики

ДОВІДКА. Фінансовими послугами називаються операції за участю грошових активів, що здійснюються на користь третіх осіб за свій рахунок або рахунок цих осіб, а також у випадках, перерахованих у законодавстві, і за рахунок грошових активів, наданих іншими особами, для подальшого отримання прибутку або збереження реального еквівалента грошових активів.

До послуг у сфері фінансів відносяться наведені нижче операції.

 1. Емісія платіжних документів і карток, видача дорожніх чеків та їх сервісне обслуговування, кліринг та інші способи оформлення розрахунків.
 2. Форми довірчого управління фінансових активів.
 3. Забезпечення валютного обміну.
 4. Залучення сторонніх фінансових активів з обов'язковим подальшим поверненням.
 5. Банківський лізинг.
 6. Видача грошових коштів на умовах позики, включаючи фінансовий кредит.
 7. Видача поручительства та гарантій.
 8. Грошові перекази.
 9. Страхові послуги, в тому числі в галузі пенсійного забезпечення.
 10. Спеціалізована діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню.
 11. Операції у сфері факторингу.
 12. Управління грошовими активами для покупки товарів у групах.
 13. Адміністрування майна для забезпечення будівництва об'єктів та/або здійснення процедур з нерухомістю згідно із законодавством України «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».
 14. Операції, пов'язані з іпотечними активами, з метою випуску іпотечних цінних паперів.
 15. Інші банківські операції, які надаються відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Права на здійснення фінансових операцій і процедур. Процес ліцензування

Перераховані послуги, безпосередньо пов'язані з управлінням фінансовими активами, надаються спеціалізованими банківськими організаціями, одночасно відповідно до вимог закону можуть здійснюватися також фізичними особами-підприємцями.

Відповідні державні органи, покликані координувати ринок фінансових послуг, видають нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання діяльності банківських установ. Окрім них, виключні права та інші обмеження накладаються відповідно до Закону про діяльність конкретного фінансового інституту.

Банківські організації не мають права використовувати кошти фізичної особи (за винятком учасників таких організацій) з обов'язковим поверненням, включаючи позики, крім випадків, коли це прописано в законі про діяльність даної банківської організації.

ВАЖЛИВО! Оформляти та видавати кредити, використовуючи залучені кошти, має право тільки кредитна організація, що діє на підставі ліцензії.

Дані ліцензії, що регулюють роботу банківських організацій, видає Національна комісія. До сфери її діяльності входить Державне правове регулювання ринку фінансових послуг, і в межах своєї компетенції вона видає відповідні ліцензії:

 • діяльність у сфері страхування;
 • діяльність у сфері накопичувального пенсійного страхування;
 • діяльність з видачі кредитів та позик, використовуючи залучені кошти;
 • діяльність на здійснення інших фінансових послуг, безпосередньо або опосередковано пов'язаних із залученням грошових коштів від фізичних осіб.

Робота в будь-якій з перерахованих сфер діяльності допустима при видачі певної ліцензії. Відповідно до законодавства України особи, визнані винними в організації діяльності без ліцензії, несуть відповідальність в межах закону.

Договір на надання послуг у сфері фінансів

Економічні суб'єкти надають послуги у сфері фінансів згідно з укладеними договорами.

У договорі, коли інше не передбачено законом, повинна міститися наступна інформація:

 • найменування документа;
 • найменування, юридична адреса та реквізити фінансової установи;
 • П. І. Б. фізичної особи, з якою укладається договір;
 • назва та місцезнаходження юридичної особи;
 • послуга, що надається;
 • величина грошових коштів, терміни внесення коштів і порядок взаєморозрахунків;
 • часові рамки, в межах яких діє договір;
 • порядок дій у разі внесення змін до договору та при його припиненні:
 • права та зобов'язання договірних сторін, відповідальність, що виникає за порушення або неналежне виконання умов договору;
 • підтвердження інформування клієнта про надану фінансову послугу;
 • інші важливі умови, відомості про які необхідно вказувати за угодою договірних сторін;
 • підписи.

Національною комісією, що займається державним координуванням у сфері фінансових послуг, встановлюються додаткові вимоги до змісту договору, якщо ці вимоги не були врегульовані в законодавчому порядку.

У момент укладення договору юридична або фізична особа має право вимагати у суб'єкта господарювання баланс, документ про економічний стан, завірений аудитором/аудиторською організацією, і бізнес-план, якщо інше не зазначено в законодавстві України.

ВАЖЛИВО! Банківські установи не мають права в односторонньому порядку підвищувати величину відсоткової ставки та інші платежі, перераховані у кредитному договорі та графіку платежів, не включаючи випадки, передбачені законодавством.

Банківські установи не мають права вимагати дострокової оплати частини боргу за договором кредитування та розривати в односторонньому порядку оформлені кредити при незгоді позичальника на збільшення відсоткової ставки або інших платежів, зазначених у договорі або графіку платежів.

ДОВІДКА. Основні принципи, порядок дій, правові наслідки розірвання договору вказані в цивільному законодавстві, в законах про врегулювання відповідних ринків фінансових послуг і також визначаються укладеними договорами.

Права клієнтів на розкриття та надання інформації

Клієнт як учасник договору має право на отримання вірогідної інформації про діяльність банківської організації. Банківські установи повинні за запитом клієнта та згідно з порядком, зазначеним у Законі України «Про доступ до публічної інформації», надати такі відомості:

 • інформацію про фінансові дані діяльності фінансової організації та її економічне становище, які підлягають опублікуванню;
 • список керівників організації та її підрозділів;
 • список послуг, що надаються організацією;
 • перелік цін або тарифи на послуги, що надаються;
 • число акцій банківської організації, що перебувають у власності членів директорів, і список осіб, у яких частки у статутному капіталі перевищують п'ять відсотків;
 • інші відомості про надання послуг і відомості, що законодавчо вимагають оприлюднення.

Фінансова установа до моменту підписання договору про надання послуг з клієнтом додатково інформує його, повідомляючи наступне:

 1. Найменування та зміст послуги, що надається клієнту, з обов'язковим зазначенням вартості, якщо інше не зазначено законодавством з питання регулювання відповідного ринку фінансових послуг.
 2. Порядок надання додаткових послуг та їх ціну.
 3. Умови та правила сплати податків та інших зборів, що стягуються з фізичної особи при отриманні відповідної послуги.
 4. Умови розрахунку та правові наслідки при достроковому розірванні договору.
 5. Способи захисту прав споживача та умови врегулювання проблемних моментів, що виникли при наданні послуг.
 6. Повні реквізити органу, уповноваженого регулювати ринок фінансових послуг: поштова та фактична адреса, телефон та інше, а також організацій, уповноважених розв'язувати питання захисту прав споживачів.
 7. Величину винагороди банківської організації, якщо вона пропонує сервіси, що надаються іншою банківською організацією.

УВАГА! Відомості, що надаються клієнту, повинні в повному обсязі розкривати суть операції, давати правильне розуміння змісту проведеної банківської операції та виключати можливість нав'язування при її придбанні.

Українська банківська система

До банківської системи України входять Національний банк України (НБУ) та інші банківські організації, а також підрозділи іноземних банків, які легально засновані й здійснюють свою діяльність на українській території. Банківські організації індивідуально формують напрямок роботи і тип послуг, що надаються.

НБУ вказує види спеціалізованих банківських організацій і правила присудження такого статусу. Він здійснює правове регулювання роботи спеціалізованих банківських організацій шляхом установи економічних нормативів і завдяки нормативно-правовому забезпеченню банківських операцій, що надаються й організуються.

ДОВІДКА. НБУ встановлює за певними критеріями список системно значущих банківських організацій. Одними з найважливіших критеріїв є розмір банківської організації, ступінь економічних взаємодій, вид і напрямок діяльності. Він також встановлює способи та особливості управління і нагляду за системно значущим банком, у свою чергу за банком, що володіє статусом Розрахункового центру з супроводу та обслуговування економічних договорів, враховуючи специфіку їх роботи.

Банківські організації засновуються як акціонерне товариство або як кооперативний банк і організовують роботу відповідно до банківської ліцензії.

ВАЖЛИВО! Кооперативні банківські організації створюються на основі територіального розмежування і поділяються на місцеві та централізовані кооперативні установи.

Для організації місцевого (обласного) кооперативного банку буде потрібно 50 учасників. Якщо відбувається зменшення числа пайовиків і немає можливості протягом року забезпечити необхідну кількість пайовиків, робота такого банку припиняється, змінюється організаційно-правова форма або відбувається ліквідація установи.

Центральний кооперативний банк формується з місцевих кооперативних банківських організацій. Загальні збори учасників (пайовиків), рада Централізованого банку та його правління вважаються інструментом управління. Нагляд здійснює ревізійна комісія банку. Статутний капітал центрального кооперативного банку підрозділяється на окремі частини – паї. Розмір мінімальної величини статутного капіталу такого банку зазначається відповідно до розпоряджень НБУ.

УВАГА! Окремий учасник кооперативного банку, незалежно від розміру частки в загальному капіталі банку (паю), має один голос. Прибуток або збиток після завершення фінансового року розподіляються між пайовиками відповідно до розміру паю.

Державним є банк, статутний капітал якого в цілому належить державі. На підставі рішення Кабінету міністрів України створюється держбанк. Для прийняття подібного рішення попередньо Кабмін повинен перевірити позитивний висновок від НБУ на тему заснування держбанку. НБУ також видає висновок при ліквідації або реорганізації Держбанку, виключаючи випадок закриття через економічну неспроможність.

Держава є регулятором компетенцій щодо її акцій (паїв), що належать їй у статутному капіталі держбанку, за допомогою уповноважених керівних інструментів держбанку. Інструментами управління є наглядова рада і правління. Нагляд здійснює ревізійна комісія, особистий і чисельний штат якої призначається наглядовою радою.

ВАЖЛИВО! Наглядова рада вважається вищим органом управління держбанку, що здійснює нагляд за роботою правління банку, завданням якого є заощадження залучених фінансів, забезпечення їх своєчасного обов'язкового повернення та охорона інтересів держави як єдиного акціонера держбанку, і у свою чергу, виконує інші завдання, зазначені в Законі.

Склад наглядової ради держбанку включає членів Наглядової ради банку, які призначаються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Wiki - корисні статті

Статті про цікаві факти фінансової спільноти.
Як заробити: робочі шляхи онлайн і офлайн Як заробити гроші

Існує безліч способів заробітку. Вони відрізняються складністю і рівнем заробітку, але в будь-якому випадку кожен з них вимагає зусиль.

26.01.2021
Оплата лікарняного листа: особливості розрахунку та виплати Як оплачується лікарняний лист

Лікарняний лист – одна з соціальних гарантій, яку на законодавчому рівні надає держава своїм громадянам. У статті пропонуємо розібратися, що впливає на розмір передбачених виплат за лікарняним листом, розглянути особливості їх розрахунку, терміни та порядок нарахування.

29.06.2020
Перелік документів для отримання субсидії Які документи потрібні для оформлення субсидії

Відшкодування витрат на оплату послуг ЖКГ: як оформити, куди звертатися, що підготувати?

29.06.2020
Найменше значення розміру оплати праці та прожиткового мінімуму в Україні Яка мінімальна зарплатня в Україні

Для громадянина будь-якої країни важливо вміти розуміти принцип розрахунку заробітної плати конкретним роботодавцем. Сьогодні розповімо, який розмір мінімальної зарплати в Україні та на що вона впливає.

29.06.2020
Пенсії українців: оформлення та підготовка необхідних паперів Пенсії в Україні як оформити і які документи потрібні

Пенсії: підходить вік, загублена працездатність, помер годувальник? Всі нюанси: документи та терміни в нашій статті.

29.06.2020
Як накопичити на своє житло? Як накопичити на оселю

Придбання свого житла — одна з головних цілей більшості населення. Один з варіантів — збирати, інші — покласти кошти під відсотки в банк або почати інвестувати. Також найпоширеніший спосіб придбання квартири іпотека.

29.06.2020
Як оформити субсидію? Як оформити субсидію

Субсидії допомагають впоратися з фінансовою ситуацією. Щоб скористатися ними необхідно знати хто може претендувати на їх отримання і куди звертатися.

29.06.2020
Як перевірити призначення субсидії? Як переглянути субсидію

У статті йдеться про нарахування держсубсидії по ЖКП в Україні. Ви дізнаєтеся про те, як вона нараховується, кому, на скільки, в якому розмірі та інші подробиці.

29.06.2020
Як жителю Харкова з'ясувати чи нарахована йому субсидія? Як дізнатись чи нарахована субсидія Харків

У статті йдеться про правила нарахування субсидії в Україні. Також звертається увага на нововведення, пов'язані зі зловживаннями допомогою від держави

29.06.2020
Як менше витрачати та більше збирати кошти? Як навчитись заощаджувати кошти

Не важливо, яка у вас заробітна плата – головне, вміти витрачати гроші раціонально. Важливо скласти щомісячний план витрат і доходів і дотримуватися його. Так можна відкладати кошти та не витрачати зайвого.

29.06.2020
Інструкція з отримання картки "ПриватБанку" Як оформити картку Приватбанку

Оформити картку «ПриватБанку» можна як самостійно, так і за допомогою фахівців банку. Далі дані докладні інструкції та поради для потенційних клієнтів.

29.06.2020
Як поповнити ліміт картки "Монобанку" за допомогою сервісу "Приват24"? Як поповнити картку монобанк через Приват24

Багато громадян України користуються картками й «ПриватБанку», і «Монобанку», тому часто постають питання економії на переказах. Далі дані рекомендації, як зменшити витрати при перерахуванні коштів з картки на картку.

29.06.2020
Оплата частинами від "ПриватБанку" Як збільшити ліміт оплата частинами в ПриватБанку

Що таке «Оплата частинами» від ПриватБанку? Як стати користувачем сервісу? Як збільшити ліміт послуги?

29.06.2020
Які існують способи поповнення балансу карти Monobank без додаткових зборів і комісії Як поповнити картку Монобанку

Багато клієнтів Monobank ставлять собі питання, як переказати гроші на свою карту швидко та без комісії з картки іншого банку. У нашій статті ми поділимося з вами перевіреними способами як це зробити через додаток, термінали Ibox, банківські реквізити та за допомогою спеціального посилання.

26.06.2020
Як оформити замовлення валюти в "Приват24"? Як замовити валюту у Приват24

Отримати в банку велику суму готівкою, а тим більше у валюті — не так просто. Потрібно заздалегідь звернутися в банк, зробити замовлення. «ПриватБанк» пропонує своїм клієнтам оформити заявку швидко і легко – через «Приват24».

26.06.2020
Як йдуть справи у «ПриватБанку» сьогодні? Що з ПриватБанком сьогодні

«ПриватБанк» — один з найбільших банків на території України. У нього багато клієнтів як серед фізичних, так і юридичних осіб. Система банку постійно розвивається «ПриватБанк» постійно пропонує клієнтам нові продукти та послуги.

26.06.2020
В яких країнах можна знайти відділення «ПриватБанку»? В яких країнах є ПриватБанк

«ПриватБанк» та відділення в інших країнах. Зняття готівки та оплата товарів і послуг за кордоном. Сервіс ПБ24-онлайн. Банки-партнери, робота системи за кордоном.

26.06.2020
Чи видає ПриватБанк готівку зі своїх карт без комісії? Як зняти гроші з картки ПриватБанку

Карта «ПриватБанку» має кілька можливостей. Знімати гроші можна без комісії в декількох відділеннях. Однак за кордоном кошти видаються тільки з комісією.

26.06.2020
Що являє собою код CVV? Що таке CVV

CVV-код необхідний для ідентифікації платіжної картки в системі. Далі докладніше розглянемо, де його знайти і як ним користуватися.

25.06.2020
Як закрити кредитку в "ПриватБанку" Як закрити рахунок у приватбанку

Ви більше не плануєте користуватися картою «ПриватБанку» й вирішили закрити рахунок. Як діяти в цьому випадку й чим може обернутися недбалість при закритті рахунку – в нашому матеріалі.

25.06.2020
Що таке економіка: виникнення поняття, функції, типи Що таке економіка

Економіка є наукою, що описує всі процеси життєдіяльності людини, повязані з виробництвом, обміном або реалізацією, споживанням товарів або послуг.

26.01.2021
Що таке дефолт? Його види, причини і наслідки виникнення Що таке дефолт

Дефолт завжди передує процедурі банкрутства, але не завжди призводить до цього. Як кажуть, держава знаходиться на межі дефолту, коли вона не в змозі своєчасно виконати свої прямі кредитні зобов'язання та інші платежі.

26.01.2021
Оплата комуналки через Інтернет Як сплатити комунальні послуги через інтернет

Нині все більше громадян вибирають оплату комунальних послуг через Інтернет – це не тільки зручно, але і вигідно. Далі розглянемо, які сайти для онлайн-оплати існують і які умови пропонують клієнтам.

29.06.2020
Як ознайомитися з деклараціями державних службовців? Як переглянути декларації держслужбовців

Законодавство України передбачає подання посадовими особами електронних декларацій про матеріальний стан і прибутки. Що таке цей документ?

29.06.2020
Чому можуть заборонити залишати Україну? За що можуть не випустити за кордон з України

Поїздка за кордон – справа, про яку слід подбати заздалегідь. Важливо переконатися, що стосовно вас нема заборони на виїзд з країни.

29.06.2020
Токени — електронні активи на цифровому балансі. Як застосовуються і де використовуються? Що таке токен

Про криптовалюти і про все, з ними пов'язане, зараз говорять все більше. Часто при їх згадці можна почути про токени. Розберемося, що вони таке і як використовуються.

29.06.2020
ЄДРПОУ: що означає, для чого створений, функціонал ЄДРПОУ що це

У статті пропонуємо розібратися: що таке ЄДРПОУ? Яке значення для юридичної особи має код, присвоєний в ЄДРПОУ? А також вивчити методологію формування запиту по даному коду в інтернет-просторі.

26.06.2020
Майбутнє українських працюючих пенсіонерів Що очікуватиме працюючих пенсіонерів

Законодавство, яке регулює пенсійні виплати, постійно змінюється. Нещодавно була проведена індексація, у зв'язку з якою деяким пенсіонерам виплати підвищили. Але, що очікує працюючих пенсіонерів?

26.06.2020
Отже, з якого ж віку можна почати свою трудову діяльність? З якого віку можна працювати

Сучасна молодь все частіше мріє стати незалежною від своїх батьків в матеріальному плані. Багато хто, досягнувши певного віку, замислюється про пошук роботи на літній період. Трудовий закон України дає можливість неповнолітнім працювати й мати певні гарантії та пільги.

26.06.2020
Складові пенсійного стажу Пенсійний стаж що входить

Нововведення до пенсійної реформи в Україні. Як розібратися у всіх нюансах закону?! Розмір і кількість стажу, необхідні для оформлення пенсійної допомоги.

26.06.2020