Елді таңдаңыз
Қазақстан
Қаланы таңдаңыз
Қаланы таңдаңыз
Тілді таңдаңыз
Қазақ
menu.country.select-title
Елді таңдаңыз
Қазақстан
Canada
España
México
United States
Қазақстан
Россия
Україна
menu.city.select-title
Қаланы таңдаңыз
Қаланы таңдаңыз
Ақтау
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Көкшетау
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Нұр-Сұлтан
Орал
Өскемен
Павлодар
Петропавл
Талдықорған
Тараз
Шымкент
menu.language.select-title
Тілді таңдаңыз
Қазақ
Қазақ
Русский

Пайдаланушы келісімі

Барлық құжаттар

Жаңарту күні 19.10.2021

(Сервисті пайдалана отырып, ақпараттық қызметтерді көрсету туралы келісім)

1.Жалпы ережелер.

Ақпараттық қызметтерді ұсыну туралы осы жария оферта (Оферта) 404 Projects LP (бұдан әрі – Оператор) жария офертасы болып табылады және осы сайтты пайдалану және Пайдаланушыға Оператор Қызметтерін ұсыну шарттарын (бұдан әрі – Келісім) айқындайды. Осы Оферта осы сайттың пайдаланушылары болып табылатын тиісті құқық және құқық қабілеттілігі бар жеке тұлғаларға арналған және 404 Projects LP келісім жасасу үшін ресми жария ұсынысы болып табылады. Офертаның қолданыстағы редакциясы Пайдаланушы Офертаның шарттарын қабылдау сәтіне дейін міндетті түрде танысу үшін Оператордың осы сайтында орналастырылған. Келісім Пайдаланушы Келісімнің 3.2-тармағында көзделген әрекеттерді жасаған сәттен бастап жасалған болып есептеледі және қосылу шартының күшіне енеді. Ол Пайдаланушының Келісімнің барлық шарттарын қандай да бір алып тастаусыз және/немесе шектеусіз толық және сөзсіз қабылдауын білдіреді. Оператор мен Пайдаланушы бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталады. Әрбір Тарап екінші Тарапқа қажетті құқық пен әрекет қабілеттілігіне, сол сияқты оның шарттарына сәйкес Келісім жасасу және орындау үшін қажетті және жеткілікті барлық құқықтар мен өкілеттіктерге ие екендігіне кепілдік береді.

2.Келісімде қолданылатын терминдер мен анықтамалар

Келісім мақсатында төменде келтірілген терминдер мынадай мағынада пайдаланылады:

 • Авторизация деректері - Пайдаланушыны аутентификациялауға мүмкіндік беретін деректер. Әдепкі бойынша, Авторизация деректері Пайдаланушының логині мен құпия сөзі болып табылады. Авторизация деректерінің өзге түрлері осы Келісімде белгіленген жағдайларда пайдаланылуы мүмкін.
 • Аутентификация - осы Келісімде көзделген тәртіппен Сервисті пайдалана отырып операциялар жасауда немесе Сервисті пайдалана отырып операциялар туралы ақпарат алуда Пайдаланушының құқықтылығын куәландыру. Сервисті пайдалана отырып операцияларды жүзеге асыру үшін Пайдаланушыны аутентификациялау Пайдаланушының авторизациялық деректерінің негізінде оператордың бағдарламалық құралдарымен жүзеге асырылады.
 • Өтінім - Сервисті пайдалана отырып ақпарат беру арқылы Пайдаланушы қалыптастырған электрондық құжат.
 • Ақпарат - Пайдаланушы ұсынатын және Оператор Есепті қалыптастыру үшін пайдаланатын, қызметтің таңдаулы параметрлері туралы ақпарат, сондай-ақ Пайдаланушы туралы ақпарат, оның ішінде оның жеке деректері.
 • Несиегер - ол туралы мәліметтер микроқаржы ұйымдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген, қарыз шартында көзделген талаптарда қарыз алушыға қарыз беретін елдің аумағында микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға.
 • Жеке кабинет - Оператордың сайтындағы Пайдаланушының қызметтерді көрсету және есепке алу мақсатында Оператор қалыптастыратын есептік жазбасы. Оператор – Пайдаланушыларға қызмет көрсететін, сондай-ақ Сервисті пайдалануға байланысты өзге де іс-әрекеттер жасайтын 404 Projects LP.
 • Есеп - Өтінім негізінде оператор қалыптастырған, өзі көрсеткен өңірде Пайдаланушы үшін қолжетімді тізбесі, Пайдаланушы таңдаған параметрлер бойынша қарыз беру жөніндегі несиегерлердің ұсыныстары бар және Жеке кабинетте орналастыру арқылы Пайдаланушыға ұсынылатын электрондық құжат.
 • Пайдаланушы - Сайтқа кіруді жүзеге асыратын, тіркеу рәсімінен өткен және жеке авторизация деректерін алған, сондай-ақ өзінің жеке кабинеті бар жеке тұлға.
 • Оператордың сайты (Сайт) – интернет ақпараттық - телекоммуникациялық желісіндегі (бұдан әрі – Интернет желісі) Оператордың ақпараттық ресурсы, оны пайдалана отырып, Пайдаланушы өтінімді қалыптастыру үшін Оператордың Сервисіне қол жеткізе алады.
 • Сервис-Пайдаланушының қарыз алуы мақсатында Пайдаланушының өтінімін қалыптастыруға және несиегердің қарауына беруге мүмкіндік беретін оператордың сайтында орналастырылған оператордың ақпараттық-технологиялық жүйесі.
 • Қолдау қызметі - Пайдаланушының өтініші бойынша (оператор қызметкерінің қатысуымен телефон байланысы немесе электрондық пошта арқылы) Сервисті пайдалану туралы ақпарат беретін оператордың бөлімшесі.
 • Тарифтер - Пайдаланушыға қызмет көрсеткені үшін Оператор сыйақысының түрлері мен мөлшерлерінің тізбесі.
 • Қызмет - Оператордың өтінім құрамындағы ақпаратты жинауды және өңдеуді қоса алғанда, Сервисті пайдалана отырып, Пайдаланушы қалыптастырған талаптарды қанағаттандыратын несиегерлердің ұсыныстары бойынша Пайдаланушыға ақпараттық материалдарды дайындауға және ұсынуға, сондай-ақ оператордың Пайдаланушының қарыз алуы мақсатында Пайдаланушылардың өтінімдерін несиегерлердің қарауына жіберуге бағытталған іс-әрекеттері.

3. Келісімнің мәні

3.1. Осы Келісім Оператордың Оператор Сервисін пайдалана отырып, Пайдаланушыға қызметтер көрсету шарттары мен тәртібін айқындайды.

3.2. Осы Келісімнің шарттарын акцепт (қабылдау) Пайдаланушыны тіркеу сәтінде тіркеу жолына осы Келісімнің шарттарымен келісу туралы белгі қою болып табылады.

3.3. Оператордың қызметтеріне ақы төлеуді Пайдаланушы осы Келісімнің 6-бөліміне сәйкес жүзеге асырады.

4. Қызмет көрсету тәртібі мен шарттары.

4.1. Сайтта тіркелу.

4.1.1. Сервиске қол жеткізу үшін Пайдаланушы сайтта Пайдаланушыны тіркеу кезінде осы Келісімнің шарттарына қосылуға міндетті. Пайдаланушының Сайтта тіркелу кезінде осы Келісімнің шарттарын қабылдағаны туралы белгі қоюы осы Келісімнің акцепті болып табылады.

4.1.2. Пайдаланушыны Сайтта тіркеу тиісті тіркеу нысанын толтыру арқылы жүзеге асырылады. Сайтта тіркелу кезінде Пайдаланушы ТАӘ, Пайдаланушының туған күнін, телефон нөмірін, электрондық пошта мекенжайын және құпия сөзді енгізеді, яғни есептік жазбаны (жеке кабинет) бастайды.

4.1.3. Пайдаланушы тіркеу түрінде өзі туралы сенімді, толық және нақты ақпаратты көрсетуге және осы ақпаратты өзекті күйде сақтауға міндеттенеді. Пайдаланушы дербес деректерді беруді осы Келісімнің 7-бөліміне сәйкес жүзеге асырады.

4.1.4. Пайдаланушы Сайтқа кіру үшін пайдаланатын жеке кабинетімен байланысты авторизациялық деректердің құпиялылығын сақтау үшін дербес жауап беретіндігімен келіседі. Сондай-ақ, Пайдаланушы өзінің (Пайдаланушының) жеке кабинетін пайдалану кезінде жасалған барлық іс-әрекеттер үшін Оператор алдында ерекше жауапты екендігімен келіседі.

4.1.5. Егер Пайдаланушыға оның авторизациялық деректерін кез келген рұқсатсыз пайдалану туралы белгілі болған жағдайда, Пайдаланушы қолдау қызметіне хабарласып, бұл туралы Операторды дереу хабардар етуге міндеттенеді.

4.1.6. Пайдаланушы Сайтта тіркелу кезінде басқа Пайдаланушылардың немесе кез келген үшінші тұлғалардың тегін, атын, әкесінің атын, электрондық пошта мекенжайын және басқа да жеке ақпаратын осындай іс — әрекеттерге кез келген расталатын нысанда олардың жеке бір мағыналы білдірілуінсіз орналастырмауға (ал орналастырылған жағдайда-толық көлемде дербес жауапты болуға) міндеттенеді.

4.2. Сервисті пайдаланудың жалпы ережелері 

4.2.1. Осы Келісім шеңберінде Оператор ұсынатын Қызметтерді пайдалану мақсатында Пайдаланушы келісімде көрсетілген өтінім берудің міндетті рәсімдерінен өтуі тиіс.

4.2.2. Өтінімді ресімдеу үшін Пайдаланушы осы Келісімге №1 қосымшада көрсетілген талаптарға сәйкес ақпарат беруге міндетті. Өтінімді қалыптастыру кезінде Пайдаланушы өз қалауы бойынша қалаған қарыздың параметрлерін: қарыз беру сомасын, мерзімін таңдауға, сондай-ақ Оператор белгілеген шекте (лимиттерде) қарыз беру тәсілін белгілеуге және өзгертуге құқылы.

4.2.3. Өтінімді ресімдеу Пайдаланушының Қызметтерге ақы төлеу операциясымен аяқталады. Пайдаланушы осы Шарт бойынша Қызметтерге осы Келісімнің 6-бөлімінде белгіленген мөлшерде және тәсілмен ақы төлейді.

4.2.4. Өтінімді алған кезде Оператор:

 • Өтінімді алғанын растайды және Өтінім нөмірін береді;
 • Пайдаланушының Жеке кабинетінде орналастыру арқылы Есепті қалыптастырады және Пайдаланушыға ұсынады;
 • өтінімді ықтимал Несиегерге қарауға жібереді (Сайтта орналастырылған несиегерлер тізбесінен);

4.2.5. Келісім шеңберіндегі Оператордың міндеттемелері Пайдаланушының талаптарын қанағаттандыратын несиегерлердің қаржы өнімдерін (ұсыныстарын) талдау және іріктеу бөлігінде делдалдық қызметті жүзеге асыруға байланысты қызметтерді ұсынумен шектеледі. Несиегер Пайдаланушыға қарыз берген жағдайда, Оператор Пайдаланушы мен Несиегер арасында жасалған шарттың тарапы болып табылмайды және тиісінше мәміленің заң және өзге де құқықтық актілердің талаптарына, оның талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ шартты жасасу, орындау және бұзу, оның ішінде қарызды қайтару бөлігінде факті мен салдарын реттемейді және бақыламайды, сондай-ақ Пайдаланушының несиегердің осындай шарт бойынша міндеттемелерін орындамауына (тиісінше орындамауына) қатысты шағымдарын қарамайды.

4.2.6. Оператор Пайдаланушы өтінімді қалыптастырған кезде Несие берушілердің қарыз беруіне кепілдік бермейді, тек қаржыландырудың (ұсыныстардың) неғұрлым ықтимал нұсқаларын іріктеуді жүзеге асырады және өтінімді ықтимал Несие берушілердің қарауына жібереді. Несие беру туралы шешімді Несиегер қабылдайды. Оператор есептегі Пайдаланушыға берген несиегерлердің қаржы өнімдері (ұсыныстары) туралы ешқандай мәліметтер қаржылық қызметтерді ұсынуға арналған оферта сипатында болмайды.

4.2.7. Пайдаланушыға қызмет көрсетуді Оператор аптасына 24 сағат 7 күн жүзеге асырады. Оператордың осы Келісімді орындауға бағытталған, автоматты режимде емес орындалатын іс-әрекеттерін Оператор заңнамаға сәйкес осындай болып табылатын жұмыс күндері жасайды.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

5.1. Оператордың құқықтары мен міндеттері:

5.1.1 Оператор Пайдаланушыға Сайтқа, сондай-ақ авторизациялық деректерді пайдалана отырып, жеке кабинетке тәулік бойы қол жеткізу мүмкіндігін беруге міндеттенеді.

5.1.2. Оператор Пайдаланушы ұсынатын ақпаратты тексеруді және алдын ала модерацияны жүзеге асыруға құқылы.

5.1.3. Оператор барлық өтінімдерді қарауға және олар бойынша есептер беруге міндеттенеді, егер әрбір өтінімді Пайдаланушы толығымен толтырған болса, Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарымен танысты.

5.1.4. Оператор Сайтта жаңа редакцияны жариялай отырып, келісім шарттарының өзгерістері (толықтырулары) туралы Пайдаланушыларды хабардар етуге міндеттенеді.

5.1.5. Пайдаланушы осы Келісімнің ережелерін бұзған жағдайда Оператор Пайдаланушының жеке кабинетіне тосқауыл қоюға құқылы.

5.1.6. Оператор елеулі ақаулықтар, қателер мен іркілістер анықталған кезде, сондай - ақ алдын алу жұмыстарын жүргізу және рұқсатсыз кіру жағдайларын болдырмау мақсатында осы Келісім шеңберінде Тараптардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін Сайттың және/немесе Сервистің, сондай-ақ аппараттық-бағдарламалық құралдардың жұмысын тоқтата тұруға құқылы.

5.1.7. Оператор Пайдаланушылардың жекелеген санаттары үшін өтінімді қалыптастыру үшін қарыз сомасының мөлшерін шектеуге құқылы. Шектеулер, атап айтқанда, Пайдаланушының Оператордың қосымша қызметтерін пайдалануына немесе пайдаланбауына байланысты болуы мүмкін. Осы тармақта көзделген нақты шектеулер Сайтта көрсетілген.

5.2. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері:

5.2.1. Пайдаланушы осы Келісімнің ережелерін сақтауға міндеттенеді.

5.2.2. Пайдаланушы Сайтта тіркелу процесінде және Сервисті одан әрі пайдалану кезінде сенімді ақпарат беруге міндеттенеді.

5.2.3. Пайдаланушы мұндай рұқсатты Пайдаланушыға Оператор жазбаша берген жағдайлардан басқа, Сервистің қандай да бір бөлігін жаңғыртпауға, қайталамауға және көшірмеуге, сатпауға және қайта сатпауға, сондай-ақ қандай да бір коммерциялық мақсаттар үшін пайдаланбауға міндеттенеді.

5.2.4. Пайдаланушы Сайтқа бір уақытта тек бір құрылғыдан өзінің Авторизациялық деректерін пайдалана отырып кіруге міндеттенеді.

5.2.5. Пайдаланушы Сайтта тарифтердің өзгеруі және осы Келісімнің шарттары туралы ақпаратпен өз бетінше және уақтылы танысуға міндеттенеді.

5.2.6. Пайдаланушы қызметтерді тарифтерге сәйкес, Оператор белгілеген мерзімде және шарттарда төлеуге міндеттенеді

5.2.7. Пайдаланушы осы Келісімде көзделген тәртіппен және жағдайларда Операторға талап қоюға және өтініш жіберуге құқылы.

6. Қызметтердің құны және есеп айырысу тәртібі

6.1. Оператор қызметтерінің құнын Оператор Сайтта жарияланған тарифтерде белгілейді.

6.2. Оператор біржақты тәртіппен қолданыстағы тарифтерді толық немесе ішінара өзгертуге (ұлғайтуға, азайтуға), жаңаларын белгілеуге, күшін жоюға құқылы. Пайдаланушы жаңа тарифтерді өзгертумен (қолданысқа енгізумен) келіспеген жағдайда, Пайдаланушы осы келісімді орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

6.3. Пайдаланушы сыйақы төлеуді тиісті Тариф үшін көзделген және Сайтта Тарифтер бөлімінде жарияланған тәртіппен енгізеді. Төлемнің өзге тәртібі акциялар өткізу шарттарына сәйкес (арнайы ұсыныс) өтінім Сервисін пайдалана отырып растау сәтінде мүмкін болады.

6.4.Егер Пайдаланушының банк картасында қаражат жеткіліксіз болған жағдайда-Оператор қызмет көрсетілгеннен кейін 5-ші күні Пайдаланушының банк картасынан қаражатты автоматты түрде есептен шығару жолымен кейінгі төлем схемасы бойынша Пайдаланушыға қызмет көрсетеді. Оператордың Пайдаланушы картасынан қаражатты есептен шығару әрекеттерінің саны сәтті есептен шығарылмаған жағдайда 6 әрекеттен аспайды.

6.5. Оператордың қызметтеріне ақы төлеу Сайтта банк картасын пайдалана отырып (немесе Оператормен алдын ала келісу бойынша өзге де тәсілдермен, оның ішінде заңнамаға қайшы келмейтін интернет-технологияларды пайдалана отырып) жүзеге асырылады.

6.6. Қызметтер көрсету кезінде көрсетілген қызметтер туралы акт қалыптастырылмайды және оған қол қойылмайды. Егер қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік бір күн ішінде Оператор Пайдаланушыдан көрсетілген қызметтердің сапасы бойынша support@finanso.com электрондық поштаға дәлелді жазбаша қарсылықтарын алмаса, қызметтер тиісті түрде көрсетілген және Пайдаланушы толық көлемде қабылдаған болып есептеледі. Белгіленген мерзім ішінде кез келген жазбаша ескертулердің болмауы қызметтер сапасының тиісті фактісін тану болып саналады.

6.7. Пайдаланушыға ақша қаражатын қайтару оны пайдалана отырып Оператордың қызметтеріне ақы төлеу жүргізілген банк (төлем) картасына ғана жүргізіледі. Егер қандай да бір себептер бойынша Пайдаланушыға Оператор қызметтеріне ақы төлеу жүргізілген банктік (төлем) картаға емес ақша қаражатын алу талап етілген жағдайда, Пайдаланушы бұл туралы support@finanso.com электрондық поштаға хабарлауы тиіс және Оператор ұсынған әрекеттер алгоритміне сәйкес әрекет етуі тиіс.

6.8. Осымен Пайдаланушы Оператор қайтару бойынша тиісті міндеттемені өзіне қабылдағаннан кейін дереу ақшалай қаражатты қайтаруды жүзеге асыратынын түсінеді және толық түсінеді, бұл ретте қайтарудың соңғы мерзімі Пайдаланушыға ақшалай қаражатты қайтару бойынша тиісті төлем транзакциясының қатысушыларына байланысты болады.

6.9. Пайдаланушы ақылы жазылымнан бас тартуға – Оператордың ақылы қызметтерінен бас тартуға құқылы. Ақылы жазылымнан бас тарту үшін - Оператордың ақылы қызметтерінен бас тарту үшін Пайдаланушы келесі әрекеттердің бірін орындауы керек:

а) Жеке кабинетке кіру үшін логині мен құпия сөзі бар электрондық хатта көрсетілген сілтеме бойынша өту және осыған байланысты барлық қажетті әрекеттерді орындау;

б) Сайттың басты бетінің төменгі жағында, сондай-ақ Сайттың тарифтері бөлімінде қол жетімді «Жазылымнан бас тарту» сілтемесін басу және осыған байланысты барлық қажетті әрекеттерді орындау.

6.10. Егер қандай да бір себептермен Пайдаланушыда осы Келісімнің 6.9-тармағында көрсетілген әрекеттердің бірін орындау мүмкіндігі болмаса, Пайдаланушы бұл туралы Қолдау қызметіне хабарлауы тиіс.

6.11. Ақылы жазылымнан бас тарта отырып - Оператордың ақылы қызметтерінен бас тарта отырып, Пайдаланушы осы келісімді орындаудан бас тартады.

7. Дербес деректер

7.1. Сайтта өзінің жеке, басқа деректері мен мәліметтерін орналастыра отырып, Пайдаланушы Сайтта ЖШҚ-да жеке деректерді өңдеуге қатысты саясатпен танысқанын және келіскенін растайды, сондай-ақ Операторға осы Келісімді орындау мақсатында жеке деректерді өңдеуге келісім береді.

7.2. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеудің мақсаты Пайдаланушыға қызмет көрсету, Пайдаланушыға қызметті пайдалануға мүмкіндік беру, жарнамалық науқандар жүргізу, мақсатты жарнама беру және Келісімде сипатталған басқа да әрекеттерді жүзеге асыру болып табылады.

7.3. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу Пайдаланушы Сайтта тіркелген сәттен бастап және Пайдаланушы Жеке деректерді өңдеуге келісімін қайтарып алған сәтке дейін жүзеге асырылады.

7.4. Пайдаланушы Оператор Пайдаланушы көрсеткен электрондық пошта мекенжайына Оператор және/немесе оның кез келген әріптестері (оның ішінде несиегерлер) өткізетін жарнамалық акциялар туралы ақпаратты және заңнамаға сәйкес таратуға тыйым салынбаған өзге де ақпаратты жіберетіндігімен келіседі.

8. Тараптардың жауапкершілігі.

8.1. Осы Келісімнің шарттары орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар осы Келісімде және заңнамада көзделген жауаптылықта болады.

8.2. Оператор модерация арқылы Пайдаланушы орналастыратын ақпараттың дұрыстығын қадағалайды, бірақ бұл ретте Пайдаланушының осы Келісімнің 4.1.3.-4.1.6.т. көрсетілген талаптарды сақтамауына байланысты туындаған салдарлар үшін жауап бермейді.

8.3. Пайдаланушы оған Оператор берген Сервис құқықтары қорғалған зияткерлік меншік объектісі бола алатындығына келіседі.

8.4. Мәтіндік материалдарға (Сайтта еркін көпшілікке қол жетімді мақалалар, жарияланымдар) қатысты оларды Сайтқа белсенді сілтеме берілген жағдайда таратуға жол беріледі.

8.5. Оператор Пайдаланушыда Сайтты немесе оның жеке Сервистерін пайдалану мүмкін еместігіне байланысты болған кез келген тікелей немесе жанама шығындар үшін, сондай-ақ Пайдаланушының дұрыс авторизациялық деректерін пайдалана отырып, Пайдаланушының жеке кабинетіне үшінші тұлғалар рұқсатсыз кірген жағдайда жауап бермейді.

8.6. Оператор қарыз беруді жүзеге асыратын несиегерлердің әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін, сондай-ақ несиегер беретін қарыз беру шарттары туралы қандай да бір ақпарат пен кез келген мәліметтер үшін жауапты болмайды. Несие беру туралы шешімді несиегерлер қабылдайды, бұл ретте Оператор қарыздар немесе несиелер беруге кепілдік бермейді, тек қаржыландырудың ең ықтимал нұсқаларын таңдауды жүзеге асырады.

8.7. Оператор есепте Пайдаланушыға берілген ақпаратты практикалық қолдануға байланысты қандай да бір нәтижелерге қол жеткізуге жауапты емес. Оператор берген кез келген ақпаратты несиегерлердің ұсыныстары бойынша Пайдаланушы өз тәуекеліне пайдаланады.

8.8. Оператор ұсынылған қызметтің Пайдаланушының күтуіне сәйкес келмеуі және/немесе оның субъективті бағалауы үшін жауап бермейді, мұндай күтулерге сәйкес келмеуі және/ немесе теріс субъективті бағалау қызметтерді сапалы емес немесе келісілген көлемде көрсетілген деп санауға негіз болып табылмайды.

8.9. Оператор ешқандай жағдайда жауап бермейді, мынандай жағдайларда шығындарды өтемейді және өтемақы төлемейді:

а) Пайдаланушының осы Келісімнің шарттарын білмеуі, таныспауы, сақтамауы;

б) Пайдаланушының қауіпсіздік және Пайдаланушының дербес және өзге де деректерін қорғау шараларына ұқыпсыз қатынасы;

в) үшінші тұлғаның жеке кабинетке, Пайдаланушының дербес және өзге де деректеріне рұқсатсыз қол жеткізуі;

г) Пайдаланушыға жете алмағаны үшін, сондай-ақ байланыс жүйелерін жеткізбегені және уақтылы оқымағаны, сондай-ақ Пайдаланушының Оператор жіберген sms-хабарламаларды және (немесе) электрондық хаттарды оқымағаны үшін;

д) Пайдаланушының Оператор/Сервис сұратқан мәліметтерді дұрыс бермеуі, жеткіліксіз болуы және уақтылы бермеуі салдарынан немесе Пайдаланушының келісім шарттарын бұзуы салдарынан Пайдаланушының өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындауы мүмкін болмаған жағдайда;

е) Пайдаланушыда қандай да бір себептермен несиегермен қарыз шартын жасасу үшін қажетті тиісті түрде ресімделген құжаттардың болмауы үшін.

8.10. Ешқандай жағдайда Оператор:

а) Несиегермен бірлесіп орындаушы/қосалқы жеткізуші ретінде әрекет етпейді және Пайдаланушы мен Несиегер арасындағы дауларға қатыспайды;

б) заң қызметтерін көрсетпейді, оның ішінде Несиегермен қарыз шартын жасасу үшін қажетті құжаттар жиынтығына қойылатын талаптар туралы кеңес бермейді;

в) несие беруші алдында, сондай-ақ басқа тұлғалар алдында Пайдаланушының мүддесін білдірмейді. Қарыз шартынан туындайтын қарыз алушы ретінде Пайдаланушы алдында қолданылатын заңнамаға сәйкес несие беруші жауапты болады. Пайдаланушы Несиегерге шағымдармен уақтылы жүгінбегені үшін және (немесе) осындай өтінішпен байланысты формальдылықтарды, оның ішінде заңды негіздерді сақтамағаны үшін жеке жауапты болады;

г) Интернет желісінің күрделі топологиялық желілік инфрақұрылымдық бөлінуінің салдарынан Сайттың дұрыс жұмыс істемеуі үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді.

8.11. Келісімде көрсетілген шарттарға, ескертпелерге және шектеулерге сәйкес Оператор Оператордың кінәсінен болған Оператордың міндеттемелерін орындамауының дәлелденген және сот тәртібімен белгіленген фактісі нәтижесінде келтірілген қасақана, құжатпен расталған нақты залал үшін ғана жауапты болады.

9. Дауларды шешу

9.1. Осы Келісімнің мәтінінде өз шешімін таппаған мәселелер бойынша Пайдаланушының бастамасы бойынша туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер сотқа дейінгі талап қою тәртібі сақтала отырып шешіледі. Егер туындаған дау Пайдаланушының шағымын алған сәттен бастап 60 (алпыс) жұмыс күні ішінде шешілмесе, тараптар дауды Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Оператордың орналасқан жері бойынша қарауға береді.

9.2. Осы Келісімнің мақсаттары үшін кінә қою деп Пайдаланушының (Оператормен қарым-қатынаста Пайдаланушының мүдделерін білдіруге тиісті түрде ресімделген өкілеттіктерді ұсынған оның өкілінің) нысанасы Пайдаланушының, өтініш берушінің пікірі бойынша, Оператордың осы келісімнен туындаған осы Пайдаланушы алдындағы міндеттемелерін орындамауына (тиісінше орындамауына) байланысты азаматтық-құқықтық сипаттағы талаптарды қоюы болып табылатын Операторға жіберген өтініші түсініледі.

9.3. Оператор Пайдаланушыдан жазбаша өтінішті, оның ішінде шағымды алғаннан кейін өтінішті алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде оны қарауға және Пайдаланушыға қарау нәтижелері туралы хабарлауға міндетті.

9.4. Пайдаланушының өтінішіне (оның ішінде шағымға) жауап тіркеу кезінде Пайдаланушы көрсеткен электрондық пошта мекенжайына жіберіледі. Шағымды толық қанағаттандыру туралы шешім қабылданған жағдайда, Оператор Пайдаланушыға шағымды қанағаттандыру туралы жауап жібермей, тиісті әрекеттер жасауға құқылы.

10. Қорытынды ережелер

10.1. Осы Келісімнің кез келген ережесін жарамсыз, маңызсыз немесе қолданылуға жатпайтын деп тану Келісімнің тұтастай жарамсыздығына немесе маңызсыздығына әкеп соқпайды. 

10.2. Осы Келісімге өзгерістер және/немесе толықтырулар (сондай-ақ Келісімді жаңа редакцияда қабылдау), егер Оператор тиісті өзгерістердің және/немесе толықтырулардың күшіне енуінің өзге, неғұрлым кешірек күнін белгілемесе, олар Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

10.3. Пайдаланушы, егер ол Сайтты осы Келісімге тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар (сондай-ақ жаңа редакциядағы Келісім) күшіне енген күннен кейін пайдаланса, онда бұл Пайдаланушының осы Келісімге тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар (сол сияқты жаңа редакциядағы Келісім) қабылдау фактісі ретінде бағаланатынын түсінеді және келіседі.

10.4. Пайдаланушы осы Келісімнің 6.9-тармағында көзделген тәртіппен ақылы жазылудың күшін жою арқылы осы келісімді орындаудан бас тартуға құқылы, бұл Пайдаланушының Сайтты немесе Сервисті пайдаланудан бас тартуын білдіреді.

10.5. Келісімнің шарттары Оператор мен Пайдаланушы, сондай-ақ олардың құқықтық мирасқорлары үшін міндетті болып табылады.

10.6. Пайдаланушы Келісімнен туындайтын өз құқықтарын Оператордың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға толық немесе ішінара беруге құқылы емес.

10.7. Оператор қандай да бір ескертпелерсіз және кез келген уақытта келісім бойынша кез келген құқықтар мен міндеттерді толық немесе ішінара үшінші тұлғаларға өз таңдауына беруге, басымдық беруге, ұсынуға құқылы.

10.8. Келісімнің электрондық нұсқасы, кез келген электрондық хат немесе sms-хабарлама қағаз тасымалдағыштағы ресми коммуникацияға теңестіріледі, тиісті дәлелдемелер болып саналуы және қағаз тасымалдағыштағы кез келген басқа құжаттар сияқты күші болуы тиіс және Келісімнен туындауы мүмкін барлық талаптар мен дауларды шешу кезінде пайдаланылуы тиіс.

10.9. Келісімнің нұсқасы, қағаз тасығышта басылған кез келген электрондық хат немесе sms-хабарлама қосымша нотариалды куәландыруды талап етпейді және Келісімнен туындауы мүмкін барлық талаптар мен дауларды шешу кезінде пайдаланылуға тиіс.

10.10. Пайдаланушы:
осы Келісімнің шарттарымен толық танысты;
осы Келісімнің мәнін толық түсінеді;
осы Келісімді жасасуға және орындауға қатысты өз әрекеттерінің мәні мен салдарын толық түсінеді.

Cookie файлдары

Біз жүйеге кіру мәліметтерін есте сақтау және қызмет көрсету сапасын арттыру, сізді қызықтыратын ақпаратты анықтау, үрдістерді бақылау, жарнаманың тиімділігін өлшеу немесе тұрақты негізде алғыңыз келетін ақпаратты сақтау үшін Cookie файлдарын пайдаланамыз. Егер сіз cookie файлдарын өшіруді шешсеңіз, көптеген тегін қызметтер функциялары дұрыс жұмыс істемейді.

Параметрлерді басқару

Қажетті Cookie файлдары

Қатаң қажетті Cookie файлдары-бұл Пайдаланушының келісімін қажет етпейтін жалғыз cookie файлдары. Оларды cookie баннері пайда болғанға дейін орнатуға болады. Интернет-дүкендерге интернет-дүкен сатып алған кезде сіздің заттарыңызды себетіңізде сақтауға мүмкіндік беретін cookie файлдарының бұл түрі өте қажет cookie файлдарының мысалы болып табылады.

Cookie функционалдық файлдары

Функционалды Cookie файлдары веб-сайттарға пайдаланушының сайттағы қалауын және сайтта жасаған таңдауын, соның ішінде пайдаланушының атын, аймағын және тілін есте сақтауға мүмкіндік береді. Бұл cookie файлдары веб-сайттағы пайдаланушының тәжірибесін арттыру үшін сіздің қалауыңызды есте сақтай алады.

Өнімділікке арналған Cookie файлдары

Өнімділік файлдары-бұл келушілердің веб-сайтты қалай қолданатындығы, веб-сайттың қай беттеріне жиі кіретіні немесе веб-беттерде қате туралы хабарламалар алатындығы туралы мәліметтерді жинау үшін арнайы қолданылатын Cookie файлдары. Бұл cookie файлдары пайдаланушы өзара әрекеттескен кезде тек сайттың жұмысын бақылайды. Бұл файлдар кірушілер туралы сәйкестендіруші ақпаратты жинамайды, яғни барлық жиналған деректер анонимді болып табылады және тек веб-сайттың функционалдығын жақсарту үшін пайдаланылады.

Маркетингтік Cookie файлдары

Бұл сайт және біздің тексерілген серіктестер пайдаланады бөгде Cookie-файлдар. Олар осы және басқа сайттарда жеке жарнамаларды көрсету үшін қолданылады. Жарнаманы таңдау іздеу тарихына негізделген және сіз қарастырған тұрғын үй нұсқалары мен бағаларын ескереді. Бұл cookie-файлдар, сондай-ақ пайдаланылады біріктіру үшін әлеуметтік желілердің біздің сайтпен мүмкіндік бере отырып, белгі қоюға "ұнайды" беттерінде немесе сипаттамасының астында белгілі бір өнімдерді әлеуметтік желілерде.
cookie
Finanso™ сервистерді дербестендіру және веб-сайтты пайдалану ыңғайлылығын арттыру мақсатында Cookie файлдарын пайдаланады. Егер сіз cookie файлдарын қолданғыңыз келмесе, шолғыш параметрлерін өзгертіңіз.